جهان بسوی واقعیت‌های افغانستان گام بر‌میدارد!

همه‌ی این موفقیت‌های داخلی دست به دست هم‌داده با دیپلوماسی مُدبرانه و بی‌طرف، سبب اقناع روز افزون کشورهای جهان شده است، امروز کشور‌های جهان به این باور رسیده‌اند که تنها قدرت و حاکمیتی که می‌تواند افغانستان را رهبری و جغرافیای این سرزمین را بعد از چهل سال تحت پرچم واحد کنترل کند،‌ امارت اسلامی می‌باشد، به همین دلیل است که ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بیان نموده است که "روسیه تصمیم دارد نام امارت اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند" و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه ملتزم به اذعان این حقیقت شده است که امارت اسلامی قدرت واقعی در افغانستان هست و بیان داشته است که حذف نام امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی یک اقدام واقع‌بینانه خواهد بود. 

گاهی کشورهای منطقه و‌ جهان با “باور اشتباه” اظهارات گوناگونی را در مورد حالات افغانستان در پسای خروج اشغالگران ابراز می‌کردند که خروج نیروهای آمریکا را از افغانستان اشتباه می‌خواندند و از احتمال افزایش نا‌امنی‌ها در این کشور ابراز نگرانی می‌‌نمودند؛ اما بر عکس، در سه سال گذشته حکومت امارت اسلامی ثابت ساخت که توان رهبری و مدیریت کشور را به نحو احسن دارد و علاوه بر این، امارت اسلامی در تأمین و حفظ امنیت، تأمین صلح سرتاسری، نابودی داعش، از بین بردن جزایر قدرت، محو کشت خشخاش، روابط با همسایه‌گان و کشورهای مختلف، همکاری باسازمان‌های جهانی، همکاری بانهادهای کمک‌رسان، آغاز بازسازی شهرها و افتتاح پروژه‌های بزرگ ملی، کنترول آب، ثبات پولی وکنترول ارز و بازار، تمویل بودجه‌ی ملی از عواید داخلی، سهولت و عادی‌سازی خدمات بانکی، الکترونیکی‌ساختن بخش‌های حکومتدار خوب و ارائه خدمات ملکی برای شهروندان پیشرفت‌های زیادی داشته است.

همه‌ی این موفقیت‌های داخلی دست به دست هم‌داده با دیپلوماسی مُدبرانه و بی‌طرف، سبب اقناع روز افزون کشورهای جهان شده است، امروز کشور‌های جهان به این باور رسیده‌اند که تنها قدرت و حاکمیتی که می‌تواند افغانستان را رهبری و جغرافیای این سرزمین را بعد از چهل سال تحت پرچم واحد کنترل کند،‌ امارت اسلامی می‌باشد، به همین دلیل است که ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بیان نموده است که “روسیه تصمیم دارد نام امارت اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند” و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه ملتزم به اذعان این حقیقت شده است که امارت اسلامی قدرت واقعی در افغانستان هست و بیان داشته است که حذف نام امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی یک اقدام واقع‌بینانه خواهد بود.

این نشان می‌دهد دستگاه دیپلوماسی مُدبرانه و بی‌طرف امارت اسلامی نه تنها توانسته است که موانع موجود را از سر راه بردارد؛ بلکه توانسته است قناعت کشورهای همسایه به ویژه روسیه، چین و ایران را به‌گدست بیاورد و آنها را ملتزم به برداشت اقدام در راستای به رسمیت شناسی امارت اسلامی کند.

اگر امروز روسیه و چین این حقیقت را درک‌ نموده است که تنها قدرت واقعی افغانستان امارت اسلامی است در پسای این اظهارات حتما کشور‌های دیگری التزاماً در این مسیر قدم خواهد گذشت. در طول این چند روز شاهد حرکات مثبت و سیر صعودی کشور‌های جهان نسبت به افغانستان بودیم از اظهارات رئیس جمهور آمریکا “جوبایدن” که افغانستان را قبرستان امپراتوری‌ها دانسته است تا اظهارات مقامات وزارت خارجه‌ای روسیه و سفر پیروز‌مندانه امارت اسلامی در ایران همه‌ای اینها ثابت می‌سازد که جهان حقیقت‌های افغانستان را بیشتر از قبل درک نموده است و امارت اسلامی در مسیر سیاست شگوفای منطقه و جهان تبلور می‌نماید.