تحلیل

جهاد دیروز و امروز ما

دیروز ما جهاد می‌کردیم بر خلاف اشغالگران که بر کشور ما به‌زور مسلط شده بودند و تمام قوانین اسلامی و ملی ما را زیرپا گذاشته بودند. دشمنان دیروز مستقیما ما را هدف خود قرار داده بودند و ما هم مستقیما آن‌ها را هدف قرار داده بودیم و بر این فکر بودیم که چگونه دشمن را […]

دیروز ما جهاد می‌کردیم بر خلاف اشغالگران که بر کشور ما به‌زور مسلط شده بودند و تمام قوانین اسلامی و ملی ما را زیرپا گذاشته بودند.

دشمنان دیروز مستقیما ما را هدف خود قرار داده بودند و ما هم مستقیما آن‌ها را هدف قرار داده بودیم و بر این فکر بودیم که چگونه دشمن را در جنگ نظامی‌ شکست بدهیم.

به فضل و کرم خداوند متعال و با زحمات مجاهدین مخلص، الله متعال این سعادت و نعمت پیروزی را برای مجاهدین فیصله کرد و دشمنان اسلام را با شکست بی‌نظیری مواجه کرد.

اما امروزه جهاد ما حفاظت از دین اسلام و سرزمین‌های اسلامی است؛ شاید امروزه دشمنی در مقابل ما نیست؛ البته دشمن بر مغز و فکر ما حمله کرده است.

امروز دشمنان اسلامی می‌خواهند ما را با جنگ فکری شکست بدهند به‌گونه‌ای که ظاهرا آزاد باشیم اما در حقیقت مطیع اوامر آن‌ها و برده باشیم. دشمنان اسلام سعی می‌کنند در صف مجاهدین و ملت، اتحاد و اتفاق را از بین ببرند؛ چون همین اتحاد و اتفاق مجاهدین و ملت غیور افغانستان بود که دشمنان در این خاک پاک شکست خوردند.

دشمنان اسلام افرادی را امتیاز می‌دهند که بتوانند یک مدرک غیر قانونی از مجاهدین به‌دست بیاورند، برای بدنامی مجاهدین. دشمنان شب و روز تلاش می‌کنند و مزدوران داخلی خود را دستورات می‌دهند که کاری کنند تا امنیت کشور را و اتحاد و اتفاق ملت و دولت را از بین ببرند.

دشمنان این حوصله و برداشت را ندارند که نظام اسلامی را در افغانستان تحمل کنند؛ چون نظام اسلامی‌ای که در افغانستان برقرار است، اثرات مثبت این نظام در کل جهان تغییرات می‌آورد ان شاءالله.