جنگ رسانه‌ای؛ آخرین حربه

حمّاد مهاجر در این برهه‌ی از زمان که تکه‌تکه‌ی سرزمین افغانستان تصفیه می‌شود و انهدام و فروپاشی رژیم دست‌نشانده برای اهل آن محسوس و قابل مشاهده است، ناچار رو به جنگ رسانه‌ای آورده است و از این جهت می‌خواهد اذهان سلیمۀ افغان‌ها را نسبت به طالبان و امارت اسلامی خراب کند. وظیفۀ اصلی رسانه‌های اجتماعی‌ […]

حمّاد مهاجر

در این برهه‌ی از زمان که تکه‌تکه‌ی سرزمین افغانستان تصفیه می‌شود و انهدام و فروپاشی رژیم دست‌نشانده برای اهل آن محسوس و قابل مشاهده است، ناچار رو به جنگ رسانه‌ای آورده است و از این جهت می‌خواهد اذهان سلیمۀ افغان‌ها را نسبت به طالبان و امارت اسلامی خراب کند.

وظیفۀ اصلی رسانه‌های اجتماعی‌ و خصوصی انعکاس رویدادهای واقعی در لباس مقاله، فیلم و عکس است، ولی چیزی که بالفعل از شماری از رسانه‌ها پخش می‌شود کاملا با این وظیفۀ رسانه‌ای تضاد دارد.

اداره کابل که بر شکست خود اتقان کامل دارد، می‌خواهد آخرین تیر خود را در تاریکی پرتاب کند، به امید آن‌که به هدف بخورد، بنابراین با شایعه‌ پراکنی‌های بی‌اساسی رو آورده و با ساخت فیلم‌هایی دروغین، اعلامیه‌های جعلی از طرف امارت اسلامی و صحنه‌های فتوشاپ و نشر آن از رسانه‌های اجتماعی و خصوصی وارد عمل شده است.

الحمدلله که این کارشان در وجود آنانی که با رسانه‌ها سروکار دارند، هیچ نوع تزلزلی نیاورده است، ولی اندک ‌اثری بر بعضی از اقشار جامعه گذاشته است که بعد از توضیح و شفاف‌سازی، آن نیز برطرف شده‌اند.

لازم به ذکر است که امارت اسلامی در مقابل این شایعات  دروغین موقف گرفته و با کمک الهی هر یک از این دسیسه‌ها را خنثی می‌کند و با دلایلی مؤثق حقیقت امر را آشکار می‌سازد.

در عصر حاضر دنیای فیلم سازی و جعل‌کاری دران؛ بسیار پیشرفت کرده و این ترقی بر هیچ‌کسی پوشیده نیست، پس بر بیشتر فیلم‌ها اعتباری نمی‌شود، خصوصا فیلم‌هایی که از رسانه‌های شخصی یا سایت‌های ناشناس به‌اشتراک گذاشته می‌شوند و این را نیز باید بدانیم که انصافاً این‌چنین فیلم‌ها و کلیپ‌ها دلیلی برای رد کردن یک گروه بزرگ (آن هم که تشکیل دهندۀ آن گروه اهل علم باشند) نمی‌شوند.

اخیرا اطلاعیه‌هایی نیز در دنیای مجازی دست‌به‌دست می‌شوند که عنوان‌هایی دلخراش و گاهی خلاف اسلام و انسانیت دارند و این اطلاعیه‌ها را نیز به امارت اسلامی نسبت می‌دهند، بر بعضی از اطلاعیه‌ها مهر امارت اسلامی نیز جعل شده است که الحمدلله به محض شیوع این اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها، از طرف مسئولین محترم امارت اسلامی اعلامیه‌های دال بر جعلی‌بودن آن از رسانه‌های مؤثق پخش می‌شوند.

یکی دیگر از دسیسه‌های شوم در رسانه‌های اجتماعی‌ و خصوصی، فتوشاپ است که تشخیص آن برای غیر اهل فن گاهی مشکل و گاهی غیرممکن می‌شود، ولی از آنجایی‌که حقیقت امر بر همه آشکار شده است، قبول‌کردن این چنین شایعات و خزعبلاتی برای انسان سخت می‌شوند و گاهی نیز خلاف عقل.

اداره کابل باید بداند که یکی از صفت‌های مسلمانان جستجوی از حقیقت است و هرگاه حقیقت را جایی بیابند بر همان می‌مانند و بیشتر مسلمانان حق را در وجود مجاهدین امارت اسلامی دیده‌اند، پس قبول‌کردن این شایعات برای مسلمانان غیرممکن است.