جنگ‌فکری، شکار نامرئی!

نویسنده: سائس سعیدی   جنگ‌فکری یکی از خطر‌ناک‌ترین طریقه‌های شکار امت اسلامی می‌باشد، که اذهان تمام اقشار جوامع اسلامی بالاخص افکار جوانان را مغشوش و سراسیمه نموده است.   چنان این جنگ‌فکری اِغواء کننده و فریب‌دهنده می‌باشد، که حتی جوان مسلمانی که باید مثل جعفر‌ طیار و مصعب‌‌بن‌عمیر سینه را در مقابل دشمنان اسلام سپر […]

نویسنده: سائس سعیدی

 

جنگ‌فکری یکی از خطر‌ناک‌ترین طریقه‌های شکار امت اسلامی می‌باشد، که اذهان تمام اقشار جوامع اسلامی بالاخص افکار جوانان را مغشوش و سراسیمه نموده است.

 

چنان این جنگ‌فکری اِغواء کننده و فریب‌دهنده می‌باشد، که حتی جوان مسلمانی که باید مثل جعفر‌ طیار و مصعب‌‌بن‌عمیر سینه را در مقابل دشمنان اسلام سپر می نمود، برای شکست جیش‌کفر و طغیان، شمشیر به دست و لبیک گویان به صحنه نبرد وارد می‌شد، غیرت‌مندانه از مقدسات اسلامی دفاع می‌نمود و این افتخار عظیم و سترگ را برای خود و امت اسلامی به ارمغان می آورد.

متاسفانه امروز آن جوان مسلمان در صفوف دشمنان اسلام قرار گرفته و سیاهی لشکر ابوجِهل صفتان زمان «آمریکا» شده است؛ حتی آن برادر مسلمان و مجاهدی را که شب و روز در سنگر‌های گرم جهاد در مقابل دشمنان اسلام برای اعلای کلمه الله شجاعانه می‌رزمد و جان‌اش را نثار این راه مقدس می‌کند «تروریست» و «دهشت‌افگن» می‌نامد.

 

جنگ‌فکری بسان موریانه‌ای است، که داخل یک درخت وارد می‌شود و او را از درون متلاشی می‌‌کند،

به ظاهر یک درخت است؛ اما طراوت، شادابی و قدرت ایستادگی را از دست داده و در مقابل هر بادی می‌لرزد؛ چون از درون متلاشی و تهی شده است.

امروز جنگ‌فکری مسلمان‌ها را از درون متلاشی نموده آن طراوت و شادابی عقیدتی و اسلامی در افکار و اذهان دیده نمی‌شود و عین شکل قدرت ایستادگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان را از دست داده است.

 

وقتی دشمنان اسلام به سر‌زمین‌های اسلامی حمله‌ور می‌شود، در بعض از کشور‌های اسلامی بدون اینکه با کدام تقابل و تدافع از سوی مسلمان‌ها مواجه شود سر‌زمین‌ها را به اشغال خود در میاورد.

این‌ نتیجه ژرف‌اَندیشی و غوررسی کفار در اَبعاد جنگ‌فکری می‌باشد، که روی آن هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آوری نموده است.

 

ضعف و نقصان بزرگ جهان اسلام امروز در هویت باختگی و از دست دادن اصالت‌ است؛ که مسبب اول آن همان کم‌کاری و بی‌توجهی جهان اسلام در ابعاد جنگ‌فکری و ارزش قائل نبودن به این جنگ مرموز، خطرناک و پیچیده می‌باشد.

 

تمام‌ جهان اسلام بالاخص افغان‌ها در شکستن اشغال‌نظامی و جمع کردن‌ گلیم تجاوز لقب معلم و استاد را در جهان به خود گرفته اند؛ اما بد‌بختانه بعد از هر شکست و طلوع‌فتح و پیروزی، دشمنان از طریق جنگ‌فکری کسانی را به کرسی قدرت رسانده و زمام امور مسلمین را به آن‌ها سپرده که از آنروز برای فردای بهتر جهان کفر تلاش نموده است.

 

پس باید تمام اقشار جوامع اسلامی برای زدودن این تفکر منحوس شائع شده در میان امت اسلامی و بالمقابل برای نشر نمودن راه‌بُرد‌های اسلامی و خنثی‌سازی این‌جنگ‌نامرئی تلاش کنند، تا باشد که یک جامعهِ با عقیده ناب و مستحکم اسلامی و خالی از هر نوع غِش و درآمیختگی افکار باطله داشته باشیم.