جنایات جنگی (می)

بتاریخ اول ماه می سال ۲۰۲۱ میلادی در بمباران طیارات حکومتی بر ساحه چهل دختر در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات یک فرد ملکی شهید شد. بتاریخ اول ماه می اربکی ها یک فرد ملکی را در قریه اسلام آباد ولسوالی بهارک ولایت بدخشان به شهادت رساندند. بتاریخ دوم می در حملات هاوان عساکر داخلی […]

بتاریخ اول ماه می سال ۲۰۲۱ میلادی در بمباران طیارات حکومتی بر ساحه چهل دختر در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات یک فرد ملکی شهید شد.

بتاریخ اول ماه می اربکی ها یک فرد ملکی را در قریه اسلام آباد ولسوالی بهارک ولایت بدخشان به شهادت رساندند.

بتاریخ دوم می در حملات هاوان عساکر داخلی بر منطقه پاتوی ولسوالی ګیزاب ولایت دایکندی ۴ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲ می در فیر توپ دیسی عساکر داخلی که بر یک خانه در قریه ګرګر ولسوالی علیشنګ ولایت لغمان اصابت کرد که در نتیجه یک کودک خردسال به شهادت رسید.

بتاریخ ۲ می در انداخت هاوان عساکر حکومتی بر مربوطات مرکز ولسوالی زارع ولایت بلخ ۵ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳ می عساکر پوسته مارکیت در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا یک دریور موتر ملکی بنام شفیق را به شهادت رساندند. چند روز پیش نیز عساکر همین پوسته یک دریور دیگر را که از دادن پول به عساکر خودداری کرده بود، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ می طیارات حکومتی بر مردم ملکی که در لیسه ابومحمد ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بمباران نمودند که در نتیجه ۲ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۵ ماه می عساکر داخلی یک فرد ملکی را در ساحه امبوخاک ولسوالی چک ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ می عساکر داخلی در نزدیکی مرکز ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۵ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر قریه خاشا در ولسوالی خوگیانوی ولایت غزنی یک کودک به شهادت رسید.

بتاریخ ۶ می نیروهای حکومتی مردمی ملکی را که به پوسته تخلیه شدۀ نیروهای حکومتی در کوتل مهمند ولسوالی جغتوی ولایت غزنی رفته بودند، بمباران کردند که در نتیجه ۳ فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۶ می عساکر حکومتی بر ساحه لویه هدیره در منطقه باباجی مربوط لشکرگاه مرکز ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان تلاشی مردم ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و لت و کوب و تهدید کردند و در پایان و ترک ساحه، آنجا را بمباران کردند که در نتیجه دوکان ها و وسایط نقلیه تخریب شده و ۹ فرد ملکی زخمی گردیدند.

بتاریخ ۶ می نیروهای حکومتی یک خانه را در ساحه پوسته نظر مربوط ولسوالی ناوه ولایت هلمند بمباران کردند که در نتیجه ۳ تن بشمول زنان و کودکان شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۷ می عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه پانکیلی ولسوالی سنگین ولایت هلمند به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ می عساکر داخلی یک برزگر را در قریه خانان در منطقه پای ناوه مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان که مشغول آبیاری زمینش بود، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ می در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه بغاوی مربوط مرکز ولایت سرپل ۵ فرد ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۹ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه درزو ولسوالی فارسی ولایت هرات ۳ فرد ملکی شهید و زخمی گردیده و مسجد قریه نیز قسما تخریب شد.

بتاریخ ۸ می در بمباران نیروهای حکومتی بر منطقه منگوسبمه ولسوالی علینگار ولایت لغمان ۲ کودک شهید شدند.

بتاریخ ۹ می عساکر داخلی یک دختر ۱۱ ساله را در ساحه ینگی تاشقول ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ می نیروهای حکومتی یک مسجد جامع در ساحه هارون اول ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان را بمباران کردند که مسجد قسما تخریب شده و خوشبختانه به کسی زیان جانی نرسیده است.

بتاریخ ۹ می عساکر داخلی یک کودک خردسال در ساحه پاتخواب شانه مربوط مرکز ولایت لوگر را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۰ می در فیر توپچی حکومتی بر ساحه رباط منزل ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات یک زن و یک کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۰ می عساکر داخلی بر یک موتر ملکی در ساحه کنداکوری ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان فیر کردند که در نتجیه دریور موتر و یک کودک خردسال شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ می نیروهای حکومتی بر مردم ملکی در بازار خلبسات ولسوالی صبری ولایت خوست فیر کردند که در نتیجه ۴ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۱ می عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام خلیفه گل محمد را در قریه جرقدوق ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۲ می در حمله درون نیروهای حکومتی یک موی سفید در ساحه قندر ولسوالی دهیک ولایت غزنی به شهادت رسید.

بتاریخ ۱۳ می قوای حکومتی باشندگان قریه نو قلعه در ساحه دهیک منطقه دروازه مشرقی مرکز ولایت فراه را بزور مجبور به کوچ کردن نمودند و این تمام خانه و کشتزارهای این قریه را که بیشتر از پنجاه خانواده در آن سکونت را داشتند، را با بلدوزر تخریب و هموار کردند که میلیون ها افغانی به باشندگان قریه زیان رساندند.

بتاریخ ۱۶ می در انداخت توپچی عساکر داخلی بر ساحه چهار راهی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر ۲ کودک شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ می طیارات حکومتی ساحه لیوا مربوط حوزه سوم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه ۲ کودک شهید و ۲ زن و مرد زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ می در فیر هاوان عساکر حکومتی بر قریه چوکی ولسوالی غازی آباد ولایت کنر یک مسجد شهید شد.

بتاریخ ۱۷ می در بمباران طیارات حکومتی بر مرکز ولسوالی خواجه موسی ولایت فاریاب  ۲ کودک خردسال شهید و یک دختر زخمی شد و همچنین شماری از خانه های ملکی ، یک مسجد و یک کلینیک نیز قسما تخریب شدند.

بتاریخ ۱۷ می در انداخت هاوان از سوی عساکر حکومتی بر قریه سرحوضه در ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیا ۳ کودک خردسال شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ می طیارات حکومتی شفاخانه عمومی در بازار شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان را بمباران کردند که در نتیجه بخش اعظم شفاخانه تخریب و شماری نامشخص بیماران و پایوازان شان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ می طیارات حکومتی بر یک موترسیکل زرنج ملکی در ساحه هدیره مربوط حوزه سوم لشکرگاه مرکز ولایت ولایت هلمند بمب انداخت که منجر به شهادت ۲ فرد ملکی و زخمی شدن یک زن و ۲ کودک گردید.

بتاریخ ۱۸ می در نتیجه فیر هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه بولان قلعه مربوط حوزه سوم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند اصابت کرد، یک زن و مرد شهید شدند.

بتاریخ ۱۹ می عساکر کمپاین در جریان چاپه بر قریه یعقوبی ولسوالی صبری ولایت خوست، دو هموطن ملکی بنام های میرولی و طاویل که بتازگی از سفر طولانی از امارات متحده عربی به خانه بازگشته بودند، را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر قریه نوآباد در منطقه کهدادی ولسوالی نهرین ولایت بغلان یک دوکان تخریب و دوکاندار آن به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۰ می در انداخت های توپچی عساکر حکومتی بر ساحه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان یک زن شهید و یک زن و ۵ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ می در تیر اندازی عساکر داخلی ۳ تن از هموطنان ملکی در منطقه هدیره بولان مربوط حوزه سوم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۱ می یک مسجد در بمباران طیارات حکومتی در ساحه خواجه چغ منطقه نوآباد مربوط مرکز ولایت سرپل شهید شد.

بتاریخ ۲۱ می در حملات هوایی و توپچی قوای حکومتی بر ساحات اره کش ترانسپورت، تاوه شاخ کوتل، خواجه احمد و دهلوی ولسوالی نهرین ولایت بغلان ۵ تن هموطن ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند. همچنین زیان سنگین مالی نیز به باشندگان منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۲۲ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه وطن در منطقه بولان مربوط حوزه سوم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ۲ فرد ملکی شهید و ۳ زن زخمی شدند.

بتاریخ ۲۲ می طیارات حکومتی ساحه منجان ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان را بمباران کردند که منجر به شهادت ۲ کودک خردسال گردید.

بتاریخ ۲۲ می در حمله هیلی کوپتر یک فرد ملکی بنام زین الدین بای در ساحه دشت باینغر مربوط مرکز ولایت جوزجان به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۳ می طیارات حکومتی قریه احمدزی در منطقه جوینوی ولسوالی پلخمری ولایت بغلان را بمباران کردند که در نتیجه یک مرد و ۲ زن شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند. همچنین یک مسجد و چندین خانه قسما تخریب و زیان های مالی به مردم قریه وارد گردید.

بتاریخ ۲۴ می طیارات حکومتی یک موتر سراچه در ساحه دوغ آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات را مورد حمله قرار داد که در نتیجه موتر تخریب گردیده و یک مرد شهید و چند مسافر دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ می در انداخت های توپچی و حملات هوایی نیروهای حکومتی بر ساحات مختلف ولسوالی یفتل ولایت بدخشان یک مدرسه، ۴ مسجد و شمار زیادی خانه های ملکی تخریب گردید.

بتاریخ ۲۶ می در فیر هاوان نیروهای حکومتی در مربوطات بازار ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ۵ تن از هموطنان ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ می قوای داخلی ساحات ملکی در ولسوالی علیشنگ، علینگار و مهترلام مرکز ولایت لغمان را هدف حملات توپچی و بمباران هوایی قرار دادند که براساس راپورهای واصله یک زن و یک کودک در یک خانه در جمشیرآباد ولسوالی علیشنگ شهید و ۲ کودک دیگر زخمی شدند. همچنین در ساحه گلبیلی نیز ۶ تن در حملات هوایی زخمی شدند. در ساحه کندی ولسوالی علینگار نیز ۲ مرد یک خانواده شهید و یک زن و ۲ کودک همان خانواده زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ می در انداخت توپچی عساکر حکومتی بر ساحه قبرغه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز یک تن ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ می طیارات حکومتی یک مسجد در بودنه قلعه ولسوالی شولگر ولایت بلخ را بمباران کردند.

بتاریخ ۲۶ می طیارات حکومتی یک کلینیک را در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات بمباران کرد که در نتیجه بخشی از کلینیک تخریب شد، اما خوشبختانه زیان های جانی در پی نداشت.

بتاریخ ۲۷ می عساکر داخلی کی فرد ملکی را در قریه پیتاو ولسوالی قره باغ ولایت کابل به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه باغ ذخیره ولسوالی خواجه غار ولایت تخار یک زن شهید و زیان های مالی به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۲۷ می در بمباران نیروهای حکومتی بر ساحات مسکونی در ساحه الملک ولسوالی صیاد ولایت سرپل ۷ تن از هموطنان ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ می عساکر داخلی یک عالم موی سفید بنام مولوی فضل ربی صاحب را در قریه تاسن ولسوالی دهیک ولایت غزنی به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ می عساکر حکومتی بر ساحه مامندپاچایانو در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار هاوان فیر کردند که در نتیجه ۴ کودک شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ می در بمباران طیارات حکومتی بر ساحه کوهک ولسوالی شیندند ولایت هرات ۵ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ می در حملات توپچی عساکر داخلی بر ساحه میل دره ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک زن شهید و ۲ زن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه چاه انجیر ولسوالی نادعلی ولایت هلمند ۴ فرد لمیک زخمی و یک کودک خردسال شهید شد.

بتاریخ ۲۸ می عساکر داخلی ۲ تن هموطن ملکی را در قریه پده ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۸ می طیارات حکومتی خانه های باشندگان ملکی در ساحه پهلوان بابای مهترلام مرکز ولایت لغمان را بمباران کردند که در نتیجه ۸ تن زن و کودک شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ می در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر ساحه قلعه ولی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ۶ تن از اعضای یک خانواده زخمی شدند و زیان های مالی سنگین نیز وارد گردید.

بتاریخ ۲۹ می قوای حکومتی بر یک مراسم عروسی در قریه انارجوی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حملات توپچی نمودند که براساس راپورهای واصله ۷ تن از باشندگان ملکی قریه شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ می عساکر حکومتی بر مردم ملکی در ساحه قدوس آباد ولسوالی کهسان ولایت هرات تیراندازی کردند که در نتیجه ۳ تن از هموطنان ملکی شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ می طیارات حکومتی، خانه های باشندگان ملکی در ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل را بمباران کردند که در نتجیه ۸ حویلی و یک مسجد قسما تخریب و ۱۰ از باشندگان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳۰ می عساکر حکومتی در جریان چاپه بر ساحه قوشتیپه مربوط مرکز ولایت قندوز ۲ فرد ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۳۰ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه شمالگاه مربوط مرکز ولایت فراه یک کودک شهید و یک کودک دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۳۱ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه پیشی دره ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ۶ تن از باشندگان ملکی زخمی شدند و ۱۲ باب دوکان مردم نیز حریق گردید.

بتاریخ ۳۱ می اربکی ها ۳ زن و ۳ کودک را در ساحه کوکلداش ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به شهادت رساندند.

مأخذ:[رادیوی بی بی سی، آزادی= آژانس اسلامی افغان، پژواک= ویب سایت های تول افغان، لروبر= نن تکی آسیا و …=]