جنایات جنگی (می)

بتاریخ ۲ ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی عساکر حکومتی یک پدر را همراه دو فرزندش در قریه میرقاسم ولسوالی چمتال ولایت بلخ به شهادت رساندند. بتاریخ ۲ می قوای هوایی حکومتی منطقه حیدرآباد در ولسوالی گرشک ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه یک کودک شهید و یکتن دیگر زخمی گردید. بتاریخ ۳ می […]

بتاریخ ۲ ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی عساکر حکومتی یک پدر را همراه دو فرزندش در قریه میرقاسم ولسوالی چمتال ولایت بلخ به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲ می قوای هوایی حکومتی منطقه حیدرآباد در ولسوالی گرشک ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه یک کودک شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۳ می در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه نودری و بوری ولسوالی قیصار ولایت فاریاب اصابت کرد، ۴ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۴ می عساکر محلی یک نوجوان قریه را در منطقه ینگی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ می عساکر حکومتی شمار زیادی از هموطنان ملکی را در مناطق لوی مانده و باباجی باوری مربوط ولسوالی نادعلی ولایت هلمند شکنجه و لت و کوب کردند و ۳ تن را به شهادت رساند و ۲ تن شان را زندانی نمود. بر اساس گفته های مردم منطقه همه افراد متضرر شده، باشندگان ملکی منطقه بودند.

بتاریخ ۸ می در بمباران طیارات اشغالگران بر قریه های نظرخان و نجم الدین در ولسوالی شلگر ولایت غزنی ۱۱ تن از باشندگان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۹ می نیروهای پولیس در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، شهروندان ملکی را که علیه فساد  بی عدالتی حکومت احتجاج نموده بودند، هدف حمله قرار داد که در نتیجه ۵ تن از باشندگان ملکی شهید و ۱۷ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ می در فیر و انداخت های توپچی عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در مناطق شیوان و شیخ لالای ولسوالی بالابلوک ولایت فراه اصابت کرد، ۶ تن شامل کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ می در حملات هاوان قوای حکومتی در مناطق سلطانخیل و اسیازرک ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ یک زن و یک مرد شهید و ۲ زن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ می قوای حکومتی ۴ برزگر را در مربوطات ولسوالی بلخ ولایت بلخ شهید و زخمی کردند. براساس گفته های مردم محل افراد مذکور در حالیکه هدف حمله قرار گرفته اند که بخاطر روزه داری از طرف شب زمین های خود را آبیاری می کردند.

بتاریخ ۱۱ می اشغالگران بر یک گردهمایی بزرگان قومی در منطقه غوندان ولسوالی بلخ ولایت بلخ بمبارد کردند که در این بمباران ۹ تن از بزرگان قومی شهید و ۷ تن دیگر زخمی شدند. مردم در واکنش به این حمله حکومت، تظاهرات نمودند و خواهان محاکمه عاملین رویداد شدند. اما تظاهرات پایان نیافته بود که پولیس بر مظاهره کنندگان فیر نموده و یکتن را شهید و ۵ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۲ می در فیر هاوان عساکر داخلی که یک مرمی هاوان بر خیمۀ کوچی ها در منطقه حسن کاریز ولسوالی شاجوی ولایت زابل اصابت کرد که در نتیجه ۵ تن بشمول زنان  کودکان شهید و ۲ مرد زخمی شدند.

بتاریخ ۱۵ می در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه نودری ولسوالی قیصار ولایت فاریاب اصابت کرد، ۶ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۷ می عساکر حکومتی در جریان عملیات در مناطق قلعه کوچیان و کونجکی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ۲ فرد ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ می قوای مشترک یک کلینیک سی ایچ سی  (CHC) را در قریه پنی ولسوالی گیروی ولایت غزنی بمباران کردند که در نتیجه وسایل طبی، دوا و اتاق های کلینیک زیان دیده و از بین رفتند.

بتاریخ ۱۸ می اشغالگران و عساکر حکومتی ۳ فرد ملکی را در منطقه نوشهر ترکوی ولسوالی چمتال ولایت بلخ به شهادت رسانده و زیان هایی به خانه های مردم ملکی منطقه وارد نمودند.

بتاریخ ۱۹ می اشغالگران و قوای حکومتی بر یک شفاخانه در منطقه منگتیپه ولسوالی چهاردره ولایت قندوز حمله کردند که در نتیجه این حمله ۲ تن از مریضان در شفاخانه شهید و به تجهیزات و اتاق های شفاخانه زیان وارد گردید.

بتاریخ ۱۹ می در یک حمله قوای حکومتی بر منطقه عاق مسجد مربوط مرکز ولایت قندوز یک مسجد زیان دیده است.

بتاریخ ۱۹ می قوای مشترک یک کشتی را در منطقه عمرخیل ولسوالی علی آباد ولایت قندوز  هدف قرار دادند که باشندگان منطقه را به آنسوی رودخانه انتقال می داد. در این حمله ۶ تن شهید و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۹ می نیروهای حکومتی بر مسجد مدرسه تعلیم القرآن در منطقه خلازی مربوط مرکز ولایت پروان حمله کردند که در این حمله ۸ تن از باشندگان ملکی شهید و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند. حمله در زمانی صورت گرفت که مردم نماز شام را در مسجد اداء می کردند.

بتاریخ ۲۰ می قوای حکومتی قریه جنگل اریغ در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان را بمباران کردند که در نتیجه ۷ تن بشمول زنان  و کودکان شهید شدند.

بتاریخ ۲۰ می در حمله عساکر حکومتی بر باشندگان ملکی در منطقه حیدرآباد ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ زن شهید و یک مرد زخمی گردید.

بتاریخ ۲۰ می قوای حکومتی در جریان چاپه بر قریه سلطانخیل در ولسوالی خوشی ولایت لوگر ، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و در هنگام تلاشی  خانه ها، پول نقد و اجناس قیمتی را غارت نمودند. همچنین دو پسر یکتن از باشندگان قریه (دولت خان آکا) بنام های عبدالله و رحمت الله را در خانه اش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ می عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه بوکه مربوط ولسوالی بلخ ولایت بلخ به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ قوای حکومتی خانه های هموطنان ملکی را در مناطق باسوسو و محفلی ولسوالی خان آباد ولایت قندوز بمباران کردند که در نتیجه ۴ زن و یک مرد شهید و ۶ تن دیگر از هموطنان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۲۲ می عساکر داخلی یک موی سفید را در نزدیکی بازار وغجان ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۲ می قوای حکومتی مناطق مسکونی در ولسوالی های آقچه و منگجیک ولایت جوزجان بمباران کردند و قریه قره ادک را با هدف فیر و انداخت توپچی قرار دادند که در مجموع ۳۲ حویلی مردم منطقه تخریب گردیده و اسباب و وسایل خانه هایشان حریق و تخریب شدند.

بتاریخ ۲۳ می نیروهای حکومتی ساحات مسکونی را در منطقه سالاب ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان هدف فیر و انداخت هاوان قرار دادند که یک مرمی هاوان بر یک خانه در منطقه اصابت نموده و منجر به شهادت ۲ کودک و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان گردید.

بتاریخ ۲۴ می عساکر حکومتی توپ های دیسی را بر قریه پراو در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی فیر کردند که در نتیجه یک خانه تخریب شد و یک کودک شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ می در نتیجه فیرهای بی هدف عساکر داخلی  در منطقه چشمه دوزک ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس ۳ کودک خوردسال شهید شدند.

بتاریخ ۲۷ می نیروهای حکومتی ساحات مسکونی در مناطق ابراهیم خیل و کشته جعفر در ولسوالی شاجوی ولایت زابل را بمباران کردند که در نتیجه ۲ فرد ملکی منطقه شهید و ۴ تن کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ می عساکر داخلی یک طالب العلم را در منطقه گرم آب ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ می عساکر داخلی یک نوجوان را در شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۳۱ می در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در ولسوالی سنگی قلعه ولایت تخار اصابت کرد، یک مرد و یک زن به شهادت رسیدند و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۳۱ می عساکر حکومتی چند فیر هاوان بر قریه چغری در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ فیر کردند که یک مرمی هاوان بر یک خانه در قریه مذکور اصابت نموده و منجر به شهادت ۳ کودک گردید.

بتاریخ ۳۱ می عساکر حکومتی بر ساحات مسکونی در منطقه جوی اختر در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان چند فیر هشتادودو فیر کردند که در نتیجه ۳ کودک شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

ماخذها: { رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های تول افغان، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا}