جنایات جنگی (فبروری)

بتاریخ اول ماه فبروری سال ۲۰۲۱ میلادی در نتیجه حملات توپچی و بمباردمان بر ساحات بخمل کوچی و پادخواب ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ۱۰ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند. بتاریخ ۲ فبروری طیارات حکومتی ساحات مسکونی در منطقه شنه پله مربوط ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را بمباران کردند که در […]

بتاریخ اول ماه فبروری سال ۲۰۲۱ میلادی در نتیجه حملات توپچی و بمباردمان بر ساحات بخمل کوچی و پادخواب ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ۱۰ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲ فبروری طیارات حکومتی ساحات مسکونی در منطقه شنه پله مربوط ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را بمباران کردند که در نتیجه ۴ تن بشمول دو موی سفید و دو کودک شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۳ فبروری عساکر یک موی سفید را در ساحه دراپ شایسته خان مربوط ولسوالی ناوه ولایت هلمند به شهادت رساندند.

بتاریخ ۳ فبروری عساکر داخلی یک دریور موتر ملکی را در مربوطات ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ فبروری عساکر داخلی یک کودک خردسال بنام بخت محمد ولد فدامحمد را در قریه قومندان عبدالاحد ولسوالی شهرصفای ولایت زابل به شهادت رساندند. همچنین عساکر حکومتی دو فرد ملکی سوار بر موترسایکل را در نزدیکی قریه زیارت ولسوالی فوق الذکر به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ فبروری در نتیجه فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه طوطو در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار یک زن شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۴ فبروری در انداخت های توپ دیسی عساکر داخلی بر قریه تنیلر ولسوالی راغستان ولایت بدخشان ۴ زن و کودک شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۵ فبروری عساکر حکومتی شمار زیادی از دوکان ها و خانه های ملکی در بازار ولسوالی فراه رود ولایت فراه را چور و اموال قیمتی را غارت کردند.

بتاریخ ۵ فبروری در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر قریه کنه قل ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس یک مدرسه و شماری حویلی تخریب گردید.

بتاریخ ۶ فبروری عساکر حکومتی بر یک موتر در مرکز ولسوالی نهرین ولایت بغلان فیر کردند که در نتیجه ۳ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۶ فبروری عساکر حکومتی بر منطقه منگوتی ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل هاوان فیر کردند که در نتیجه ۱۵ خانه زیان دیده و شماری تخریب شدند.

بتاریخ ۷ فبروری طیاره حکومتی یک موتر امبولانس در منطقه گجگین ولسوالی پشترود ولایت فراه که مریضان ملکی را به شفاخانه انتقال میداد، هدف حمله قرار داد.

بتاریخ ۷ فبروری در فیر هاوان عساکر حکومتی بر ساحه قوشتیپه ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل یک زن شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۷ فبروری در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر منطقه شنه پله ولسوالی ناوه ولایت هلمند ۸ تن زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۷ فبروری در فیر هاوان عساکر حکومتی بر ساحه وزیر مانده در منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ کودک شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۷ عساکر حکومتی بر ساحات مسکونی در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار توپ دیسی فیر کردند که منجر به زخمی شدن ۹ تن از مردم ملکی و شهادت یک عالم دین گردید. همچنین اربکی ها در منطقه زمبورک ولسوالی چال یک فرد ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۸ فبروری طیارات حکومتی دو مسجد را در مرکز ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل شهید کرده و زیان هایی را به مردم ملکی رساندند.

بتاریخ ۸ فبروری عساکر داخلی یک فرد ملکی را که در حال سبزی فروشی در ساحه بدیع آباد مهترلام مربوط مرکز ولایت لغمان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ فبروری در توپ دیسی عساکر داخلی بر ساحه ملایان در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان یک زن شهید و ۳ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۹ فبروری عساکر کمپاین یک فرد ملکی بنام پادشاه که مشغول برزگری در زمینش بود را از ساحه کوندی مربوط مرکز ولایت خوست دستگیر کرده و بعد از آن به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ فبروری در بمباردمان طیارات حکومتی در نزدیکی بازار ولسوالی المار ولایت فاریاب یک تانک تیل ملکی تخریب گردید.

بتاریخ ۱۱ فبروری در انداخت های توپچی عساکر حکومتی بر ساحه سرچکان ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب یک فرد ملکی بنام حاجی عبدالکریم و خانمش شهید شدند.

بتاریخ ۱۲ فبروری عساکر داخلی یک موی سفید را در ساحه چنارک مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۲ فبروری عساکر یک پوستۀ کمپاین در ولسوالی دهراود ولایت ارزگان از یک باشنده قریه نان طلب کرده بود، وقتیکه که او جواب می دهد، نان نپخته ایم. عسکر پوسته او را به شهادت می رساند، وقتیکه خانمش برای دفاع از شوهرش تلاش می کند، عسکر او را نیز زخمی می کند.

بتاریخ ۱۳ فبروری عساکر داخلی بر یک موتر ملکی در ساحه دیکه لنگ منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند فیر می کنند که در نتیجه ۳ تن از سرنشینان موتر (معلم اجمل، خانمش و فرزندش) زخمی می شوند.

بتاریخ ۱۳ فبروری طیارات حکومتی یک مسجد در ساحه آغرسای مربوط ولسوالی شولگره ولایت بلخ بمباران کردند که در نتیجه مسجد زیان دیده و ملا امام مسجد شهید شد.

بتاریخ ۱۳ فبروری در فیر هاوان عساکر داخلی بر مربوطات ولسوالی ناوه ولایت هلمند ۲ دختر خوردسال شهید شدند.

بتاریخ ۱۴ فبروری عساکر داخلی ۳ فرد ملکی را در ساحه پوسته امین مربوط ولسوالی ناوه ولایت هلمند به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۴ فبروری اربکی ها بر خانه های ملکی در ساحه بسطلی مربوط ولسوالی چپه دره ولایت کنر گلوله باری کردند که منجر به شهادت یک فرد ملکی شد.

بتاریخ ۱۵ فبروری عساکر داخلی در ساحه شندک مانده نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک فرد ملکی را از پوسته شان هدف فیر مرمی قرار داده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ فبروری عساکر داخلی بر ساحه خیرآباد ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب دیسی فیر کردند که در منجر به شهادت یک زن و یک کودک گردید.

بتاریخ ۱۵ فبروری در بمباران طیارات حکومتی بر ساحه آهنگران مربوط فیروزکوه مرکز ولایت غور یک فرد ملکی شهید و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ ۱۶ فبروری عساکر قطعه صفریک بر قریه ناوه در ولسوالی ده سبز ولایت کابل چاپه زدند و در جریان چاپه دروازه های خانه ها را شکستاندند. ۲ فرد ملکی را شهید کرده و ۴ تن از کارکنان هوتل را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۶ فبروری در بمباردمان حملات توپچی قوای حکومتی بر ساحه شاخ اچکزو در ولسوالی ناوه ولایت هلمند ۵ تن از باشندگان ملکی منطقه شهید و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. همچنین شمار زیادی از خانه های ملکی نیز زیان وارد گردید.

بتاریخ ۱۷ فبروری در بمباران نیروهای حکومتی بر ساحه شش تپه و اسلام ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب یک زن زخمی و یک مرد شهید گردید.

بتاریخ ۱۷ فبروری در انداخت های توپچی عساکر حکومتی بر قریه غنی ولسوالی وردوج ولایت بدخشان یک فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۷ فبروری در فیر هاوان عساکر داخلی بر ساحه چیچکه و جهلم خور ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار یک کودک شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ فبروری عساکر داخلی چند هاوان بر ساحه بلهانی در ولسوالی زارع ولایت بلخ فیر کردند که منجر به زخمی شدن ۷ تن و رسیدن زیان های مالی سنگین به باشندگان منطقه گردید.

 

بتاریخ ۱۸ فبروری طیارات حکومتی حجره و مسجد قریه حاجی امان در منطقه خان آباد ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ را بمباران کردند که در نتجیه ۴ تن از همونان ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۹ فبروری در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر ساحه پارچاوه در ولسوالی ناوه ولایت هلمند یک فرد ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۹ فبروری عساکر داخلی خانه های ملکی در بازار ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را گلوله باری کردند که منجر به شهادت یکتن و زخمی شدن یکتن دیگر گردید.

بتاریخ ۱۹ فبروری نیروهای حکومتی در جریان چاپه بر قریه سیدور در ولسوالی چپه دره ولایت کنر یک فرد ملکی را همراه با ۲ دختر خردسالش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ فبروری در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر قریه موتیو در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا یک زن شهید شد.

بتاریخ ۲۲ فبروری عساکر کمپاین بر خانه های ملکی در قریه پنزایی ولسوالی گربز ولایت خوست چاپه زدند که در جریان چاپه ۳ فرد ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و بعدا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۳ فبروری عساکر داخلی یک فرد ملکی را در ساحه امام خیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۴ فبروری اربکی ها ۱۵ باب دوکان ملکی در ساحه مرکز ولسوالی شیندند ولایت هرات را چور کرده و اموال قیمتی را غارت نمودند.

بتاریخ ۲۴ فبروری اربکی ها یک کودک خردسال را در ساحه نغلوی ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۴ فبروری در فیر هاوان عساکر حکومتی بر قریه نانی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی ۳ فرد ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ فبروری عساکر حکومتی خانه های ملکی در ساحه صاحبزادگان ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا را هدف فیر هاوان قرار دادند که در نتجیه یک کودک (دختر) خردسال شهید و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ ۲۶ فبروری عساکر حکومتی بر ساحات مسکونی در ساحه ناخونی و سلاوات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار سلاح ثقیله فیر کردند که در نتیجه ۲ فرد ملکی شهید و به مردم منطقه زیان های مالی وارد گردید.

بتاریخ ۲۷ فبروری عساکر داخلی بر قریه جنگلی در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل چاپه زدند و در جریان چاپه ۵ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و یکتن دیگر را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ فبروری در انداخت های توپچی عساکر حکومتی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک باشنده ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ فبروری نیروهای حکومتی بر ساحات مسکونی در منطقه لنگر ولسوالی قادس ولایت بادغیس هاوان فیر کردند که منجر به شهادت ۴ تن بشمول زنان و کودکان گردیده و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ فبروی طیاره حکومتی یک فرد ملکی را در ساحه جلگلدی ولسوالی المار ولایت فاریاب شهید و یکتن دیگر را زخمی کرد.

بتاریخ ۲۸ فبروری عساکر داخلی یک فرد ملکی را در بازار ولسوالی المار ولایت فاریاب شهید کردند.

بتاریخ ۲۸ فبروری عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه قوزی بای قلعه ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب هاوان فیر کردند که منجر به شهادت یک فرد ملکی گردید.

ماخذها:{ رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های تول افغان، لر و بر و نن تکی آسیا = و}