جنایات جنگی (جون)

بتاریخ اول جون سال ۲۰۲۱ میلادی در حملات هوایی حکومت بر منطقه خشت پل ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب یک حویلی تخریب و صاحب خانه (استاد پیوند) شهید گردید. بتاریخ اول جون در فیر هاوان نیروهای حکومتی در مناطق لوگری و بغلکی ولسوالی نهرین ولایت بغلان ۸ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند. […]

بتاریخ اول جون سال ۲۰۲۱ میلادی در حملات هوایی حکومت بر منطقه خشت پل ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب یک حویلی تخریب و صاحب خانه (استاد پیوند) شهید گردید.

بتاریخ اول جون در فیر هاوان نیروهای حکومتی در مناطق لوگری و بغلکی ولسوالی نهرین ولایت بغلان ۸ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ اول جون در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه فدایانو هدیره در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ۶ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ اول جون پولیس قومندانی در مرکز ولسوالی ناوه ولایت هلمند یک زن و مادرش را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ جون در بمباران و حملات توپچی حکومت بر قریه های خانقاه و ازبکیه در ولسوالی خانقاه و قریه های کولاباف و کلته شاخ ولسوالی آقچه ولایت جوزجان زیان های مالی سنگینی به هموطنان ملکی وارد گردید.

بتاریخ ۴ جون در حملات هاوان عساکر حکومتی بر منطقه جودری ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار یک فرد ملکی شهید شد.

بتاریخ ۴ جون طیارات حکومتی یک قرارگاه سقوط شده عساکر در امتداد سرک کندهار در منطقه یخچال نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند را بمباران کرد که در نتیجه به مردم ملکی که برای دیدن بیز جمع شده بودند، زیان های سنگین جانی وارد گردید. براساس راپور واصله از منطقه در این بمباران بیشتر از ۳۰ تن از هموطنان ملکی شهید و ۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۵ جون عساکر حکومتی یک کودک خوردسال را در قریه باغیان ولسوالی قرغه ولایت لغمان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ جون عساکر حکومتی یک دوکاندار بنام رازمحمد را بزور از دوکانش در منطقه دوراهی ولسوالی فراه رود ولایت فراه بیرون کرده و بعدا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ جون در نتیجه یک حمله حکومت بر مناطق چنار و پیتاو ولسوالی مروری ولایت کنر ۵ کودک شهید و زخمی شدند و زیان های مالی به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۶ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه حیدرآباد ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۶ جون عساکر حکومتی چندین فیر هاوان بر قریه دهنو در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر فیر کردند که در نتیجه یک کودک شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۶جون در انداخت توپچی قوای حکومتی بر ساحه شیروازه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر یک زن شهید و ۲ زن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۶ جون در انداخت توپچی عساکر حکومتی بر منطقه زورکوت لادور ولسوالی موسی خیل ولایت خوست ۶ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۷ جون عساکر حکومتی بر قریه سرحوضه ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا چاپه زدند، که در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را با بمب منفجر نموده و از اجناس قیمتی و پول نقد را غارت کردند. همچنین در پایان ۱۰ تن از هموطنان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۷ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه دوشنبه مربوط مرکز ولایت لوگر یک دختر خوردسال به شهادت رسید.

بتاریخ ۷ جون در فیر هاوان  عساکر حکومتی بر قریه ککرک منصور در ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار یک موی سفید شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۷ جون در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه غاری در ولسوالی چوره ولایت ارزگان ۷ تن بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۸ جون عساکر حکومتی بر مردم ملکی در مرکز ولسوالی تولک ولایت غور فیر کردند که منجر به شهادت ۲ فرد ملکی گردید.

بتاریخ ۸ جون در انداخت های توپچی عساکر حکومتی بر قریه سرک بالای وردگ در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان ۳ فرد ملکی شهید و ۴ چهارتن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۸ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه سرپنک در ولسوالی تیوره ولایت غور یک کودک شهید شد.

بتاریخ ۹ جون عساکر قومندانی ارغنداب ولایت قندهار یک فرد ملکی را در قریه شوهین به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ جون نیروهای حکومتی بر بازار غورغوری در مرکز ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز حملات توپچی نمودند که در نتیجه ۲۵ باب دوکان باشندگان ملکی حریق و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ ۹ جون عساکر صفر یک بر قریه قلعه باز در ولسوالی قره باغ ولایت کابل چاپه زدند که در جریان آن دروازه های خانه ها را با بمب منفجر نموده و مردم را لت و کوب و شکنجه کردند. همچنین ۲ فرد ملکی را شهید و شماری از باشندگان قریه را دستگیر و با خود کردند.

بتاریخ ۹ جون در بمباران طیارات حکومتی بر مربوطات ولسوالی بندچک ولایت میدان وردگ ۲ کودک شهید و یک تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۹ جون در حملات توپچی نیروهای حکومتی در قریه کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه یک کودک شهید و پدرش زخمی شد.

بتاریخ ۱۱ جون اربکی ها در منطقه کاروانگه ولسوالی ادرسکن ولایت هرات ۲ فرد ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۱۲ جون در حمله توپ دیسی عساکر حکومتی بر قریه داودخیل مربوط مرکز ولایت لوگر یک فرد ملکی شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۲ جون قوای حکومتی در منطقه کشته بازار ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات یک زن را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۲ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه خواجه انگور ولسوالی خروار ولایت لوگر یک فرد ملکی شهید شد.

بتاریخ ۱۲ جون در بمباران طیارات حکومتی بر بازار لودینان ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس ۲ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ جون طیارات حکومتی مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب را بمباران کردند که در نتیجه بمباران مذکور یک مکتب تخریب و ۳ تن از مردم ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۱۴ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه ناصر ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ۳ کودک شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۴ جون عساکر کمپاین بر قریه نور ولسوالی صبری ولایت خوست چاپه زدند و در جریان چاپه یک فرد ملکی بنام عثمان الله را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۴ جون در فیر مستقیم عساکر حکومتی بر منطقه باغگی ولسوالی خوشی ولایت لوگر یک موی سفید شهید و یک کودک زخمی شد.

بتاریخ ۱۵ جون در انداخت های توپ دیسی عساکر حکومتی بر منطقه بهادرخیل ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا یک کودک شهید شد.

بتاریخ ۱۵ جون در انداخت توپ دیسی عساکر حکومتی بر قریه میرخان ولسوالی قرباغ ولایت غزنی ۲ کودک شهید و یک تن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۱۶ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر قریه ارباب سرور ولسوالی قادس ولایت بادغیس ۶ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ جون در حملات توپچی حکومتی بر منطقه لوری دهانی ولسوالی اناردره ولایت فراه ۷ تن زنان و کودکان شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۷ جون عساکر حکومتی زن را در منطقه اوتری ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ شهید کردند.

بتاریخ ۱۸ جون عساکر حکومتی بر موتر مسافربری در نزدیکی بازار شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان فیر کردند که در نتیجه ۳ زن شهید و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ جون در انداخت های توپچی عساکر حکومتی بر قریه سوریای حوزه سرخاب ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر ۴ فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۹ جون اجساد سه تن از باشندگان ملکی بنام های (معلم عاشق الله ولد بخت زمان، صدیق الله ولد نورتبار و عبدالرشید ولد غازی) باشندگان قریه های تبی و بابروی ولسوالی لنکوی ولایت خوست در منطقه فارم باغ پیدا شد. براساس گفته های باشندگان محل  افراد مذکور را چند روز پیش عساکر کمپاین با خود بردند و امروز اجسادشان یافت شد.

بتاریخ ۱۹ جون قوای حکومتی یک کلینیک سی ایچ سی را در ولسوالی سیوری ولایت زابل با توپ دیسی تخریب کردند.

بتاریخ ۲۰ جون عساکر حکومتی یک موتر مردم ملکی را در ساحه پمپ حاجی سردار واقع در بازار ولسوالی گرشک ولایت هلمند هدف حمله قرار دادند که در نتیجه یک زن و ۲ کودک که در موتر بودند، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۰ جون در حملات راکتی اربکی ها بر منطقه آقچه نما ولسوالی آقچه ولایت جوزجان ۵ تن از باشندگان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ جون در بمباران طیارات حکومتی بر ساحه دره ولسوالی شکردره ولایت کابل ۴ فرد ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ جون در انداخت های توپ دیسی عساکر حکومتی بر منطقه خوگیانوی ولسوالی علی آباد ولایت قندوز ۸ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ جون در انداخت های توپ دیسی قوای حکومتی بر منطقه لاجگر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار ۳ تن از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۱ جون طیارات حکومتی ساختمان مرکزی ولسوالی میوند و دیگر تاسیسات دولتی را پس از آنکه طالبان منطقه را تصرف کردند، بمباران کرد. براساس راپورهای واصله در این بمباران به تمام ساختمان های دولتی در ولسوالی میوند ولایت قندهار زیان رسیده است.

بتاریخ ۲۱ جون عساکر حکومتی بر یک مکتب پسرانه دولت کپتان در ناحیه ششم شهر میمنه توپ دیسی فیر کردند که در نتیجه مکتب مذکور تخریب گردید.

بتاریخ ۲۲ جون عساکر حکومتی بر منطقه مکتب بازار ولسوالی صبری ولایت خوست هاوان فیر کردند که یک مرمی بر مسجد اصابت کرد و منجر به شهادت یک کودک و زخمی شدن ۲ تن دیگر شد.

بتاریخ ۲۲ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه کهنه قلعه و روضه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ۴ تن از باشندگان ملکی منطقه زخمی شدند.

بتاریخ ۲۲ جون در حملات توپ دیسی قوای حکومتی بر منطقه عیدگاه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر ۲ تن از اعضای یک خانواده شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ جون در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه میرآباد مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۴ تن از باشندگان ملکی شهید و ۸ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ جون در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه توره شاه ولسوالی سنگین ولایت هلمند ۱۱ تن از باشندگان ملکی بشمول زنان و کودکان شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ جون طیارات حکومتی بر ساحات مسکونی در مربوطات ولسوالی فیروزنخچیر ولایت سمنگان بمباری کردند که در نتجیه ۳ تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۴ جون در بمباران حکومت بر مربوطات ولسوالی شهرصفای ولایت زابل ۳ فرد ملکی شهید شدند. رویداد مذکور در حالی بوقوع پیوست که عساکر حکومتی پوسته خود را تخلیه کرده بودند و مردم منطقه در ساحه جمع شده بودند که طیارات پوسته را بمباران کردند.

بتاریخ ۲۵ جون اربکی ها ۲ فرد ملکی را در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا از خانه هایشان بیرون کرده و بعدا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۵ جون در حملات راکتی عساکر حکومتی بر ساحه شنی غوندی ولسوالی نرنگ ولایت کنر ۹ تن از اعضای یک خانواده شهید شدند.

بتاریخ ۲۵ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی ۵ تن از هموطنان ملکی منطقه زاخیل در مربوطات مرکز ولایت قندوز شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ جون عساکر حکومتی یک فرد ملکی دریور موتر را در منطقه شهرک ولایت خوشی ولایت لوگر به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۶ جون در حملات هاوان قوای حکومتی بر منطقه جلاله ولسوالی غازی آباد ولایت کنر یک فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر ساحات چهار راهی حاجی حیدر و ده سیدان مربوط شهر میمنه در ولایت فاریاب یک فرد ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ جون در بمباران طیارات حکومتی و حملات توپچی بر مناطق نوی بازار و پارچاو ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۶ تن از باشندگان ملکی مطنقه زخمی و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۲۸ جون در بمباران حکومت بر مربوطات مرکز ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا یک مسجد و چندین حویلی تخریب شد.

بتاریخ ۲۸ جون در انداخت توپچی عساکر حکومتی بر منطقه انزرگی ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یک زن و ۲ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ جون در حملات توپچی قوای حکومتی بر ساحه خانقاه پایین ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان ۳ تن از اعضای یک خانواده شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ جون طیارات حکومتی یک مدرسه را در منطقه گرگر ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان بمباران کردند که در نتیجه مدرسه مذکور و یک مسجد زیان دیده و ۶ تن شاگرد و یک استاد زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ جون در حملات توپچی بر منطقه بابوگی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر ۲ زن شهید شدند.

بتاریخ ۲۸ جون در فیر هاوان عساکر حکومتی بر منطقه ببرک تانه ولسوالی علیشیر ولایت خوست یک دختر خردسال شهید و شماری از باشندگان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ جون اربکی ها در قریه غلملیان ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات یک عالم جید بنام مولوی غلام حضرت را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۹ جون طیارات حکومتی یک مدرسه را در منطقه دیوالای ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بمباران کردند که در نتیجه مدرسه تخریب گردید اما به باشندگان محل زیان نرسیده است.

بتاریخ ۳۰ جون در حملات هاوان عساکر حکومتی بر مرکز ولایت لغمان ۶ زن و کودک زخمی شده و یک عراده موتر تخریب گردید.

بتاریخ ۳۰ جون در بمباران حکومت در مربوطات حوزه هفتم فیض آباد مرکز ولایت بدخشان ۲ کودک شهید شدند.

بتاریخ ۳۰ جون در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه بارکزوی ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۳ کودک یک خانواده شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۳۰ جون در بمباران طیارات حکومتی بر منطقه خیروقلعه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار ۵ کودک و زن شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

مأخذ ها :[رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های تول افغان، لراوبر= نن تکی اسیا و =]