تحلیل

جنایات اسراییل و پاکستان در ماه رمضان

‌به قاطعیت می‌توان گفت، دولت پاکستان؛ اسرائیل دوم در منطقه و آسیا است که آمریکا و جهان غرب به عنوان مهره‌ی جاسوسی و دست‌نشانده در قبال کشور اسلامی افغانستان از آن استفاده می‌کند

در طول تاریخِ این جهان هستی، انسان‌ها به مکان و زمان عبادات ادیان احترام و ارج نهاده و عبادات سبب آرامش بیشتر به تابعین ادیان در زمان‌های مختلف بوده است، به‌همین اساس شریعت‌اسلامی فرامین و سفارشات متعددی نسبت به مصون‌ماندن و ضرر‌نرساندن به معابد ادیان دیگر دارد؛ در این عصری که بشریت با حکومت‌های استبدادی و سکولاری به سوی اُفول و انحطاط خردمندی عقلی قدم می‌نهند، بیشتر از هر زمانی حرمت‌ها دریده شده و زیرپا قرار می‌گیرد.
اسرائیلِ جنایت‌پیشه بیشتر از چهار‌ماه می‌شود که به قتل و خون‌ریزی علیه فلسطینی‌های مظلوم ادامه می‌دهد که این جنایت‌ها منجر به شهادت بیشتر از ۳۰‌هزار فلسطینی مظلوم گردیده است، با تمام این مظالم هیچ کُنش و تهدیدی نتوانسته سد‌ِ راه جنایات این حکومت ظالم صهیونیستی شود. حتی ماه مبارک‌رمضان که تمام بشریت به بزرگی و عظمت آن ارج می‌گزارد؛ اما اسرائیل غدار به قتل بیشتر و کوبیدن به طبل استکبار و جنایات، جهان را با این اعمال خود سراسیمه، مات و مبهوت قرار داده است و این ماه‌مبارک را ماه غم و اندوه به جهان اسلام مبدل نموده است.
در این مقطعِ حساس حرف و نکته‌ای که بیشتر از همه درد‌آور و غیرقابل هضم و تحمل است و در این بُرهه‌ای که همه‌‌ی مسلمان‌ها مصروف عبادات و با اشکان سرازیر در غم ملت مظلوم فلسطین در دعا و نیایش قرار دارد، حکومت دست‌نشانده‌ی پاکستان که همیشه‌وقت، بسان اسرائیل در قبال جهان اسلام عمل کرده است، بار دیگری خنجر اسرائیلی خود را به پیکره‌ی ملت مظلوم افغانستان فرو کرد و در نیمه‌های شب به خاک افغانستان حمله‌ور شده و در این ماه‌مبارک چند‌تن از اطفال معصوم و بی‌گناه را به شهادت رساند. در این حالت که باید جهان اسلام به فریاد وامعتصماه‌ِ زن مظلوم فلسطینی لبیک گویند؛ اما دولت با ظاهری آراسته و مزین به چهره‌ی اسلام، همه‌ی معادلات و تفکرات اسلامی جهان اسلام را درهم ریختند و به سرزمین مجاهدان و مسلمانان افغان حمله نمودند.
‌به قاطعیت می‌توان گفت، دولت پاکستان؛ اسرائیل دوم در منطقه و آسیا است که آمریکا و جهان غرب به عنوان مهره‌ی جاسوسی و دست‌نشانده در قبال کشور اسلامی افغانستان از آن استفاده می‌کند؛ پس برای عموم مسلمان‌های متدین اعم از افغان‌ها و ملت مظلوم پاکستان لازم است تا حقیقت این حکومت‌ دست‌نشانده را بیشتر از پیش مورد تحقیق و کنکاش قرار دهند تا بنیاد و اساسش برای‌ همه واضح گردد که دو تا ملت مسلمان (افغان‌ و پاکستان) مصئون از نیرنگ‌های سیاسی و شیطنتی این حکومت‌ مزدور باشند.