تحلیل سیاسی

جای‌ نفرات کلیدی خالی بود

امارت اسلامی با عدم شرکت در نشست دوحه، نشان داد که استقلالش مهم‌تر از هر چیزی است و به هرقیمتی که شده استقلال افغانستان را حفظ خواهد کرد.

نشست دوحه مدتی بود که تیتر خبرها گشته بود و خیلی از مردم لحظه شماری می‌کردند تا نتایج آن را ببینند و تحلیل‌گران زیادی پیشاپیش آن را تحلیل و بررسی می کردند و عده‌ای هم می‌گفتند که طالبان بی‌سواد بوده و در کوه‌ها بزرگ شده‌اند از سیاست نمی فهمند و مجبور خواهند شد که در راستای به رسمیت شناخته شدن، به خواسته‌های آمریکا تن بدهند.
نشست دوحه نشستی بود که برگزارکننده‌ی آن سازمان ملل (مدافع پروپا قرص آمریکا) بود. و این نشست به نحوی مکاری آمریکا را به دنبال داشت و آمریکا می‌خواست بازی باخته و حیثیت از دست رفته را هر طور که شده باز گرداند تا بتواند برای اشغال بیست سالۀ خودش توجیهی داشته باشد؛ بنابراین با خود محاسبه کرده بودند که هر طور شده باید در سیاست‌های حکومت تازه جان گرفتۀ افغانستان تاثیراتی داشته باشند و به همین خاطر به زور هم که شده بود می‌خواست مهره‌های سوختۀ خود را دوباره احیا بکند و آن‌ها را به زور بر حکومت امارت اسلامی افغانستان تحمیل بکنند تا توسط آن‌ها در حکومت نوپا سهیم باشند؛ اما دیگر سیاست‌های شکست خورده‌ی آمریکا و متحدانش برای امارت اسلامی رو شده است و حنای‌شان حداقل برای امارت اسلامی رنگی ندارد.
امارت اسلامی یک روز مانده به آغاز جلسه به برگزار کنندگان اعلان کرد که تا وقتی که نمایندگان امارت اسلامی به عنوان نمایندۀ رسمی افغانستان شناخته نشوند به جلسۀ پوشالی دوحه شرکت نخواهد کرد.
هیچ کسی باور نمی‌کرد که امارت اسلامی به این نشست شرکت نکند چون به باور همۀ تحلیل‌گران افغانستان تشنۀ رسمیت‌گرفتن است.
بله امارت اسلامی جهت آبادانی و سروسامان دادن کشور، تشنۀ رسمیت گرفتن است ولی نه به قیمت معامله کردن با خون شهدا و نه به قیمت از بین رفتن استقلال کشور و به‌خاطر به رسمیت شناخته شدن به هیچ کسی باجی نخواهد داد و تمام قوا و توان خود را به خاطر استقلال کامل کشور و دفاع از آرمان شهدا به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد که افغانستان جولانگه اسلام‌ستیزان باشد.
و به همین خاطر نشست دوحه را تحریم کرده و معادلات آمریکا و هم‌پیمانانش را به‌هم زد و توانست باری دیگر شکستی دیگر را برای آمریکا رقم بزند چون به اعتراف سیاستمداران، به خاطر شرکت نکردن امارت اسلامی در نشست دوحه، هر چند که این نشست برگزار گردید ولی نمایشی و محکوم به شکست بود چون مهم‌ترین و کلیدی‌‌ترین افراد و نفرات کلیدی که همانا نمایندگان امارت اسلامی افغانستان بودند در آن شرکت نکردند.