تحلیل

تهاجم فکری و عواقب آن! /بخش دوم 

عواقب سخت تهاجم فکری بر مسلمانان و خصوصا قشر جوان

متاسفانه بیشتر جوانان مسلمان به‌طور واقعی شناخت کاملی از دین مبین اسلام ندارند و به‌طور اصولی و اساسی دین اسلام را مطالعه نکرده‌اند؛ در حالی‌که دین اسلام در تمام ابعاد زندگی مسلمانان و انسان‌ها به‌طور واقع‌بینانه و شیوه.ی منطقی می‌نگرد و برای تمام مراحل زندگی انسان‌ها طرح‌ریزی نموده است؛ درحالی‌که بیشتر جوانان ما از این واقعیت بی‌خبر‌اند. این قبیل جوانان که فریب دین‌ستیزان را تحت نام روشنفکران خورده‌اند، مطالعه و تعلیم دین اسلام را رکود و عقب‌ماندگی می‌دانند؛ در حالی‌که اینها اصالت دین اسلام را فراموش کرده‌اند، پایه‌ی فکری و اخلاقی اینها منهدم گردیده است و به آنان چنان ترزیق گردیده است که مخالفت با دین و سنت‌های نبوی، روشنفکری مدرن محسوب می‌شود.

بی‌شک که استعمار به هر کشوری که رخنه کرده است، مخفیانه یا علنی برای تحمیل افکار و عقائد پوسیده خویش کوشیده و آن را برای مردم تحمیل یا هم به طریق ماهرانه به مردم ترزیق و قبولانده‌اند. جنگ فکر مقدمه‌ای برای جنگ نظامی می‌باشد، اگر کشور در جنگ و تهاجم فکری باخت و در سیاست، اجیر‌های استعمار‌گران رسیدند و امور مملکت را به‌دست گرفتند، دیگر حاجتی برای جنگ نظامی نمی‌باشد؛ چون آن اهدافی که استعمار‌گران آن‌را می‌خواستند به سهولت به‌دست آوردند.