تهاجم فکری و عواقب آن!/ بخش اول

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی شعار‌های فریبنده‌ای که تحت عناوین مختلف چون حقوقِ بشر، حقوقِ زنان و دیگر شعار‌های مزخرف که در جوامع مسلمان‌نشین ترزیق می‌شوند، از اسلحه و موادِ سمّی کرده خطرناک‌تر می‌باشند؛ زیرا اینگونه تهاجمات علیه بُعد روحی و معنوی مسلمانان و تخریب پایه‌های اندیشه‌ی اسلامیِ مسلمانان تأثیر خاصی دارند. در مهم‌ترین حملات تهاجم‌فکری، […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

شعار‌های فریبنده‌ای که تحت عناوین مختلف چون حقوقِ بشر، حقوقِ زنان و دیگر شعار‌های مزخرف که در جوامع مسلمان‌نشین ترزیق می‌شوند، از اسلحه و موادِ سمّی کرده خطرناک‌تر می‌باشند؛ زیرا اینگونه تهاجمات علیه بُعد روحی و معنوی مسلمانان و تخریب پایه‌های اندیشه‌ی اسلامیِ مسلمانان تأثیر خاصی دارند.
در مهم‌ترین حملات تهاجم‌فکری، بیشتر کشور‌های اسلام‌ستیز برای ایجاد شک و تردید در مسائل عقیدتی، فکری و اخلاقی پلان‌های خویش را طرح‌ریزی می‌نمایند و می‌خواهند کشورهای اسلامی و مسلمانان را در دایره‌ی فکری خویش حصر کنند و تا راهی را برای آغاز تهاجمات فکری هموار نمایند. اگر مسلمانان در سال‌های گذشته به آثار مخرب این تهاجمات پی نبرده‌اند؛ اما امروزه به‌طور علنی آن دسیسه‌ها برای همگان نمایان گردیده است.
تهاجم‌فکری از اهدافِ درازمدت اسلام‌ستیزان است که می‌کوشند تا با برنامه‌‌های منظم سدِ راه پیشرفت مسلمانان در علم و تکنولوژی شده و آنان را عقب‌مانده نگهدارند و برای انجام این کارها سال‌ها وقت داده‌اند تا جوانان برومند و شجاعِ مسلمانان را از علم و پیشرفت دور نمایند‌. اگر جهت واکاوی نتیجه‌ی کار آنها نگاهی به اطراف و اکناف داشته باشیم، درخواهیم یافت که کفار به اسلحه و دیگر اشیای مدرن و پیشرفته دسترسی پیدا کرده‌اند؛ اما مسلمانان در عقب‌ماندگی قرار دارند.
گرچه این نقشه‌های دشمنانِ اسلام دراز‌مدت هستند؛ اما اهداف آنها به‌طور آهسته‌و‌پیوسته پیش می‌روند و گام‌به‌گام و دقیق به‌سوی اهداف‌شان می‌رسند و مسلمانان از توطئه‌های آنان غافل‌اند و اهداف خویش را تحت شعار‌های مختلف آب و رنگ می‌زند تا به این منوال خنجرِ زهر‌آگین خویش را در قلب جوامع مسلمان‌نشین فرو ببرند.

ادامه دارد.