تلاش‌های اشرف غنی برای تشدید جنگ

سخن روز دیروز، ولسی جرگه‌ی اشرف غنی یک اعلامیه‌ی فرمایشی را برای تشدید وضعیت جنگی در کشور، پخش کرد. در این اعلامیه، آن شعارهای رئیس اداره کابل جا داده شده است، که از آغاز دوره‌ی حکومت فاسد خود تکرار می‌کند. شکی نیست که اشرف غنی و ارگان‌های امنیتی او با مردم خود مشغول جنگ اند. […]

سخن روز

دیروز، ولسی جرگه‌ی اشرف غنی یک اعلامیه‌ی فرمایشی را برای تشدید وضعیت جنگی در کشور، پخش کرد.

در این اعلامیه، آن شعارهای رئیس اداره کابل جا داده شده است، که از آغاز دوره‌ی حکومت فاسد خود تکرار می‌کند.

شکی نیست که اشرف غنی و ارگان‌های امنیتی او با مردم خود مشغول جنگ اند.

بمباردمان‌های هایی اداره اشرف غنی بر مردم ملکی در مناطق مختلف کشور، دلیل زنده‌ی این مدعاست.

همین اکنون نیروهای غنی در هرات، هلمند و قندهار و ولایت‌های دیگر کشور، مناطق مسکونی و پر ازدحام را بمبارد می‌کنند و مردم ملکی را با تلفات سنگین جانی و مالی مواجه می‌سازند.

تمام دستاورد رژیم غنی برای مردم، به‌جز فساد، نا امنی و بمباردمان‌های کورکورانه چیزی دیگری نیست.

اگر ولسی جرگه واقعا ممثل رای مردم می‌بود، باید امروز از غنی می‌پرسید که کودکان معصوم را در هلمند به کدام گناه به شهادت رسانده است؟!

ولسی جرگه‌ی اشرف غنی که امروز به حمایت او اعلامیه‌ی فرمایشی صادر می‌کند، هدف آن تنها دوام قدرت فاسد غنی و تشدید وضعیت جنگی به نفع اوست.

از همین است که ملت مسلمان افغانستان، اشرف غنی و پارلمانِ نصب‌کرده‌ی او را نمایندگان خود نه، بلکه به حیث قاتلان ملت می‌شناسند.

اقدام واقعی ملت در برابر اشرف غنی اینست که دو صد ولسوالی را در طی چند هفته از کنترول اداره فاسد او رهانیدند.

افغان‌ها به هیچ صورت آن نظامی را نماینده خود نمی‌دانند که به زور طیارات و بمب‌های بیگانه‌ها بر آن‌ها تحمیل شده باشد.