تشکیل یک اردوی قدرت‌مند برای وطن

نویسنده: ابوصهیب بدون شک، داشتن یک اردوی نیرومند لازمه و نیاز هر دولت و نظامی‌ست و دولت بدون اردو هیچ بهاء و ارزشی ندارد، به‌ویژه در عصر حاضر که فرصت‌طلبان و سودجویان، از هیچ فرصتی برای تعرض به جان و مال مردم دریغ نمی‌کنند؛ اگرچه انتهای این مسیر به قتل و خون‌ریزی پایان یابد.   […]

نویسنده: ابوصهیب

بدون شک، داشتن یک اردوی نیرومند لازمه و نیاز هر دولت و نظامی‌ست و دولت بدون اردو هیچ بهاء و ارزشی ندارد، به‌ویژه در عصر حاضر که فرصت‌طلبان و سودجویان، از هیچ فرصتی برای تعرض به جان و مال مردم دریغ نمی‌کنند؛ اگرچه انتهای این مسیر به قتل و خون‌ریزی پایان یابد.

 

باید دانست که تنها نیرومندبودن اردو کافی نیست؛ بلکه یک اردو در کنار قدرت، نظم‌هم باید داشته باشد؛ زیرا نیروی بدون نظم دردی را دوا نمی‌کند؛ چنان‌که مثال‌هایش را در گذشته و حال دیده‌ایم.

از این‌رو، از بدو حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، بزرگان این نظام، همواره در فکر پایه‌گذاری و ترتیب یک اردوی قدرتمند و منظم هستند و دارند عساکری را تربیت می‌کنند که در حال و آینده، محافظ جان، مال و ناموس مردم این خطه باشند؛ عساکری که افغانستان سالیان‌سال از داشتن امثال‌شان محروم بوده است. این را می‌پذیریم که افغانستان در گذشته نیز دارای گردان‌های نیرومندی بوده است؛ ولی هرگز، نظم کنونی را نداشته‌اند!

هرازگاهی خبر فراغت چندین‌ تن از سربازان جان‌بر‌کف امارت اسلامی، نشر می‌شود و چنین خبرهای خوش‌آیندی مایهٔ افتخار و مباهات مردم این سرزمین است؛ زیرا این‌ها مثل سابق، عساکری نیستند که علیه هم‌وطنان خویش سلاح کشیده و آن‌ها را به قتل برسانند؛ بلکه این‌ها حافظ و حامی مردم هستند که شبانه‌روز، خود را وقف خدمت بر این مردم می‌کنند و در این راه، از جان‌شان نیز مایه می‌گذارند.

با تلاش‌های کنونی و شبانه‌روزی امارت اسلامی در زمینهٔ تشکیل یک ارتش قدرتمند و منظم، امیدواریم که در آیندهٔ نزدیک، شاهد یک اردو قدرت‌مند، دل‌سوز و جان‌بر‌کف باشیم که در حفاظت از خاک و مردم خویش، از هیچ تلاشی دست

برندارد.