فقر امروز نتیجه فساد دیروز

ایثار بتار ترجمه: محمدصادق طارق نیروهای جان‌برکف امارت اسلامی به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ میلادی در حالی به کابل، پایتخت کشور وارد شدند که منابع اقتصادی افغانستان قبلاً توسط مقامات فاسد دولت پیشین به‌سرقت رفته بود و صف‌های که جهت چور نمودن مابقی ثروت‌ها رنج انتظار را به‌دوش می‌کشیدند با ورود طالبان شکسته و […]

ایثار بتار
ترجمه: محمدصادق طارق

نیروهای جان‌برکف امارت اسلامی به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ میلادی در حالی به کابل، پایتخت کشور وارد شدند که منابع اقتصادی افغانستان قبلاً توسط مقامات فاسد دولت پیشین به‌سرقت رفته بود و صف‌های که جهت چور نمودن مابقی ثروت‌ها رنج انتظار را به‌دوش می‌کشیدند با ورود طالبان شکسته و افراد آن‌ها به خانه‌هایشان بازگشتند.

رهبران این اداره اجیر بعد از ظهر آن‌روز پس از سرقت انبارهای دالر فرار نمودند.

از آنجایی‌که ذهن اداره اجیر کابل را این تصور تسخیر نموده بود که آینده احتمالی شان زوال و سقوط می‌باشد به‌همین دلیل رهبران و بزرگان شان بیشتر و زودتر از دیگران مشغول غارت نمودن ذخایر اقتصادی افغانستان شدند.

موضوع مذکور در همان زمان از سوی چند تن از شخصیت‌های سیاسی به رسانه‌ها کشیده شد و آنان از آمدن هواپیماهای ناشناس به میدان هوایی کابل و ایجاد تسهیلات برای انتقال دالر ابراز نگرانی نمودند. بعداً معلوم شد که آجندای این کار طبق یک برنامه منظم توسط رولا غنی، همسر اشرف غنی، رئیس اداره اجیر پیش می‌رود.

دهان این سیاستمداران با استفاده از فشار یا معامله مخفی توسط اداره اجیر آن زمان با سوزن سکوت تا امروز دوخته شد. بر این اساس می‌توان گفت؛ طالبان در حالی وارد کابل شدند که فقط خزانه خالی را از اداره اجیر به ارث بردند و بس.

عجیب‌تر اینکه هنوز مدتی از حکومت‌داری امارت اسلامى نگذشته بود که حقوق افغان‌ها و ثروت ملى شان در بانک جهانى توسط آمریکاى ستمگر مسدود شد و تا امروز آن را نزد خود نگه داشته‌است.

باوجود بحران مذکور ثبات ارزش پول افغانی در دو سال گذشته و مبارزه قوی با فساد پیروزی بزرگ امارت اسلامی می‌باشد.

فساد در حکومت‌داری ریشه‌های توسعه را از بین می‌برد و کشور را به گودال نابودی می‌کشاند. فساد منجر به بی‌اعتمادی بین دولت و مردم می‌شود و ذهنیت عمومی را به کشمکش دردناکی مواجه می‌نماید.

در طول تاریخ در نظام‌هایی که فساد رواج داشت همواره با رکود مواجه شده و به دلیل فساد فروپاشیده اند.

اینکه در ۲۰ سال گذشته در افغانستان از هیچ نوع فسادی اعراض نشده است و همه مقامات از مامور پایین‌رتبه تا افسر عالی‌رتبه در فساد غوطه‌ور بودند، نتیجه همین فساد است که امروز آن را انعکاس می‌دهیم و با چشمان خود می‌بینیم که افغانستان با فقر، بیکاری و انواع رنج‌ها مواجه است. بناءً باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا جایی برای فساد در بخش دولتی باقی نماند.