خاطرات استشهادی

آخرین خاطرات مجاهد استشهادی/۱۸

نصایحی چند از یک مجاهد استشهادی که با قلمش خاطرات زیبایش را به رشته تحریر درآورد و سپس جام شیرین شهادت را عاشقانه نوشید.

به عموم مومنان می‌خواهم بگویم که:

☆ حکم خداوند را عادی تصور نکنید!
ما و شما بندگان خداوند هستیم از همین‌رو باید در هر کار خود رضایت او را بجویم اینگونه نباید تصور کرد که دین منحصر در طالب و ملا می‌‌باشد و هرگز از مهربانی خداوند مغرور نشوید، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را همیشه در ذهن داشته باشید که _ العاجز من اتبع نفسه هواه و تمنی علی الله _ یعنی انسان نادان کسی است که نفسش تابع خواهشات و هوس باشد باز هم تمنا به خداوند دارد، به همین‌ دلیل می‌خواهم بگویم که هیچ حکم خداوند را عادی تصور نکنید چون به خاطرش آفریده شده‌ایم.

☆ کارهای را که جهت رضایت خداوند انجام داده‌اید پاداشش را از خداوند بخواهید!
به برکت ایثار و از خود گذشتگی شما جهان مغرور کفر به تضرع و زاری مجبور شد، شما به خاطر قربانی‌هایی که تقدیم کرده اید کوشش کنید با دیدن برخی از خطاها شکار سخنان منافقین نشوید. تلاش بورزید که پاداش قربانی‌های تان را خداوند بدهد، مجاهدین با تمام تاب و تب خود کوشش می‌کنند که به شما آرامش مهیا شود اما باز هم در برابر برخی از خطاهای انسانی باید شما چشم‌پوشی کنید.

☆ کوشش کنید که زندگی تان در رضایت خداوند سپری شود!
با علما رفت و آمد داشته باشید! به پندهای شان گوش بگذارید، احکام خداوند را با طبع و ذهن خود برابر نکنید بلکه از علما فرا بگیرید، در هر مرحله زندگی تان بکوشید مصادف و موافق با دین خداوند زندگی کنید! ما فقط جهت به دست آوردن رضایت خداوند به دنیا آمده‌ایم نباید هدف خود را فراموش کنیم.

☆ از فرهنگ و تقلید غرب برحذر باشید!

برادران مٶمنم! بکوشید که رنگ تمدن غرب و اروپا بر شما چیره نشود، آنان چیزی به اسم دین ندارند و در برابر هیچ حکم خداوند منقاد نیستند به همین دلیل زندگی را مانند حیوانات به شهوت پرستی منحصر کرده‌اند اما ما و شما بندگان خداوند هستیم باید طبق رضایت او زندگی کنیم.

امروز آخرین سخنانم را در همین چند وصیت خلاصه کردم، وقت نماز عصر است شاید تا نماز عشا یادداشت‌هایم را به کسی تحویل ندهم از همین‌رو آخرین سخنم را بعد از عشا ان‌شآء الله می‌نویسم.

ادامه دارد…