خاطرات جهادی

آخرین خاطرات مجاهد استشهادی/۱۷

خاطرات یکی از مجاهدین که در صفوف استشهادیان در انتظار عملیات استشهادی بوده و اخیرا در ولایت لوگر عملیات استشهادی را موفقانه به پایان رساند.

به بزرگان مخلص و محبوب ما!!
ما سال‌های متعددی را زیر دست شفقت و مرحمت شما گذرانده‌ایم، ما از کوچکی زیر چتر مهربانی شما بزرگ شده‌ایم، ما به طور کامل مخلص و دوستدار شما هستیم. ا

مروز به دستور شما مسیر آتش را در پیش گرفته‌ایم چون شما دستور می‌دهید که خود را قربانی کنید! ممکن با نصرت و کمک خداوند متعال خیلی زود موتربم خود را به هدف برسانم و بعد از آن هرگز این عبدالحلیم را نمی‌بینید که چیزی یادداشت کند. خبردار باشید که مسئولیت خون ما به گردن شما است! ما را هر گز فراموش نکنید! هر اندازه از دوستان ما که به سوی عملیات شهادت‌طلبانه‌ خود رفته اند توصیه کرده‌اند که به بزرگان بگوئید ما را فراموش نکنید!

می‌خواهم به شما بگویم که:
☆ با تحفه استشهاد بی‌احتیاطی نکنید!

صفحات زرین تاریخ از شکست کافران و دشمنان اسلام مملو اند، با دستور اکثر رهبران اسلامی صفوف کفر از هم شکسته‌اند اما تنهاترین هدیه و تحفه‌ای که به بزرگان جهادی ما داده شده است بمب‌های انسانی است، با بزرگان مجاهدین گذشته از ضایع شدن نیزه و شمشیرهای اضافی حساب و کتاب صورت می‌گیرد اما شما در برابر خون و تکه‌های گوشت مومنان مورد مواخذه قرار می‌گیرید! به خاطر خداوند این هدیه‌ها را ضایع نکنید! قبل از اینکه فدایی را ارسال کنید هدف را دقیق و منظم پلان‌سنجی کنید.

بزرگان‌ ارجمند! هرگز مجاهد استشهادی را از این‌رو مورد عتاب و سرزنش قرار ندهید که چرا عملیات بر این نکته را نپسندید و یا از راه‌اندازی آن خودداری کرد! من سال‌ها را در خدمت استشهاد گذرانده‌ام وقتی استشهادی به هدف نزدیک‌ می‌شد یک‌باره انکار می‌کرد، ملامتش نمی‌کردم و شما را نیز در جریان نمی‌گذاشتم بعد از مدتی خداوند همان رفیق را دوباره قبول کرده است.

فقط می‌خواهم به شما بگویم که:
استشهادی با خداوند متعال معامله کرده است، استشهاد بلندترین مقام تصوف است، گاهی انسان در حالت قبض قرار می‌گیرد و گاهی در حالت بسط، وقتی استشهادی از عملیات معین انکار کرد همانطوریکه ظاهراً او را سرزنش نمی‌کنید در دل نیز به خشم‌ نشوید! اگر بالفرض مجرم هم باشد چون او را بخشیدی خداوند راضی می‌شود، اما اگر حالتش را درک نکنید و سرزنش کنید خدای ناخواسته نشود که خداوند ناراض شود.

☆ جهت اصلاح مجاهدین گام‌های جدی بردارید!

بزرگان محترم! هر انسان فقط به اصلاح اعمال خود مکلّف است اما بزرگان به اصلاح اعمال افراد و زیردستان خود نیز مکلّف اند، باید هر مسئول به فکر اصلاح افراد خود باشد و تا حد توان آنان را متقی و خداترس پرورش دهد. من می‌خواهم در آخرین لحظات زندگی‌ام از بزرگان خواهش کنم که جهت اصلاح و خودسازی مجاهدین‌ گام‌های جدی بردارید و اصلاح شان‌ را کار معمولی و عادی تصور نکنید!

زندگی جهت تشکیل اصول نیست بلکه برای عملی کردن اصول است، من چون در خود فرو می‌روم درک می‌کنم که به اصلاح بیشتر نیاز دارم باید جهت پرورش و آموزش بهتر از علما فاصله نگیرم، از بزرگان نیز می‌طلبم که جهت اصلاح و عملی ساختن پلان‌های تربیتی چنان برنامه گسترده و وسیع در نظر گیرند که هیچ مجاهدی محروم نشود و به این روش بتوانیم جهاد خود را از فساد نجات دهیم.

ادامه دارد …