آخرین خاطرات مجاهد استشهادی/۱۶

نویسنده شهید محمدعمر منیب تقبله‌الله ترجمه: محمدصادق طارق   ☆ از اختلافات کنار بیائید! اختلاف رعب و هیبت‌ تان را می‌زداید، دشمن را چیره می‌کند، نفرت مومنان را افزایش می‌دهد و سبب قهر و گرفت خداوند می‌شود. هرگز در میان خود اختلاف نکنید! از اختلاف کوچک شکاف و مشکل بزرگ به وجود می‌آید و آن‌گاه […]

نویسنده شهید محمدعمر منیب تقبله‌الله

ترجمه: محمدصادق طارق

 

☆ از اختلافات کنار بیائید!

اختلاف رعب و هیبت‌ تان را می‌زداید، دشمن را چیره می‌کند، نفرت مومنان را افزایش می‌دهد و سبب قهر و گرفت خداوند می‌شود. هرگز در میان خود اختلاف نکنید! از اختلاف کوچک شکاف و مشکل بزرگ به وجود می‌آید و آن‌گاه سبب خیانت به خون هزاران جوان استشهادی و سایر شهیدان قرار می‌گیرید. اختلاف جزئی مجاهدین سابق به سرحدی رسید که در مقابل شان جهاد مقدس آغاز شد، خدای ناخواسته طوری نشود که فردا بر علیه ما یک صف مقدس دیگر ترتیب شود، از پیشینیان درس عبرت بگیرید و اختلاف نکنید! و الّا روز محشر دست ما به گریبان شما خواهد بود.

☆ خویشتن را مصداق عملی رحمآء بینهم قرار دهید!

برادران مجاهدم! خداوند متعال به توفیق و یاری خود صفت اشداء علی الکفار را در وجود ما و شما آفریده بود، در نتیجه‌ی پیروزی ذات یکتایش فرعون معاصر را به شکست وا داشتیم، در معرض دید جهان تضرع نمود و پیمان‌نامه را امضا کرد، از امروز به بعد باید صفت رحمآء بینهم زنده شود، شما از امروز به بعد مسئولیت ملت را به عهده می‌گیرید به روش برخورد دشمن نباید مواجه شود، باید أذله على المٶمنین باشید، ملتی که دو دهه از دست دشمنان ما در تنگنا می‌زیست نباید توسط من و تو آزرده شود.

☆ اخلاق مجاهدین و دشمنان شان باید چنان متفاوت باشد که از دور تشخیص داد.

خدای ناخواسته طوری نشود که روش تلاشی مجاهدین و روش تلاشی پوسته‌های سابق دشمن تفاوتی داشته نباشد. مجاهدین محترم! اگر یک شخص مجرم بدون سزا بماند بهتر از آن است که یک فرد بی‌گناه در نتیجه اخلاق و برخورد من و تو مجرم شود آن‌گاه دوست به دشمن تبدیل می‌شود و وفاداران بی‌وفا می‌شوند.

ادامه دارد …