تخریب تاسیسات عام المنفعه به حیث جنایت جنگی

سخن‌روز: از یک هفته به اینسو، نیروهای هوایی رژیم کابل شماری از تاسیسات عام المنفعه را در بخش‌های مختلف کشور بمبارد و ویران کرده اند. از میان تاسیسات ویران‌شده؛ از مدیریت تعلیم و تربیه ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر، شفاخانه خصوصی بست در ولایت هلمند، ساختمان قومندانی امنیه ولسوالی یاوان، بدخشان و نیز مقام ولسوالی چشت، […]

سخن‌روز:

از یک هفته به اینسو، نیروهای هوایی رژیم کابل شماری از تاسیسات عام المنفعه را در بخش‌های مختلف کشور بمبارد و ویران کرده اند.

از میان تاسیسات ویران‌شده؛ از مدیریت تعلیم و تربیه ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر، شفاخانه خصوصی بست در ولایت هلمند، ساختمان قومندانی امنیه ولسوالی یاوان، بدخشان و نیز مقام ولسوالی چشت، هرات می‌توان به طور نمونه یاد کرد.

این تنها نمونه‌های از جنایات یک هفته‌ی رژیم کابل است، که بر علاوه از تخریب تاسیسات، تلفات جانی مردم ملکی را نیز با خود داشته است.

به اساس مقررات نظامی، هدف قرار دادن تاسیسات عام المنفعه و از بین بردن آن؛ جنایت جنگی است و عاملان آن مؤاخذه می‌شوند.

در ولایتی همچو هلمند، که همواره هدف بمباردمان‌ها بوده، بمبارد کردن یک شفاخانه مجهز شخصی، بدون شک جرم بزرگ و جفای نابخشودنی در برابر مردم مظلوم و محروم این ولایت است.

نیروهای سراسیمه‌ی رژیم کابل که توان مقاومت در برابر مجاهدین را از دست داده اند، برای انتقام‌گیری از مردم ملکی؛ تاسیسات عام المنفعه و تجمعات مردمی را هدف قرار می‌دهند.

نیروهای هوایی رژیم بر علاوه از تاسیسات عام المنفعه، ساختمان‌های دولتی آن ولسوالی‌ها را نیز آماج قرار می‌دهند که از کنترول آن‌ها برآمده است.

تاسیسات ملکی آن دارایی مشترک ملت است که در حالت جنگ و صلح باید به مصونیت آن توجه جدی صورت بگیرد.

مقامات مورال باخته‌ی رژیم که با بمباردمان‌های کورکورانه شان این تاسیسات را ویران می‌کنند، باید درک کنند که یکروزی حتما به این جنایات ضد بشری پاسخ می‌گویند.

مردم شاهد این همه جنایات آن‌ها هستند و روزی خواهد رسید که از این اعمال شوم شان بازپرس می‌کنند.