تحولات مثبت اقتصادی و سیاسی

نویسنده: ابوالنصر زرنجی   از آن‌جایی که کشورهای همسایه و منطقه، رابطه خود با افغانستان را به دلیل موقعیت استراتیژیکی و جغرافی‌اش بعنوان یک فرصت کلان سیاسی و اقتصادی می‌دانند که چشم‌پوشی از آن بعید به نظر می‌رسد، اخبار چند وقت اخیر حاکی از آن است که کشورهای منطقه می‌خواهند روابط دیپلماسی خودرا با امارت […]

نویسنده: ابوالنصر زرنجی

 

از آن‌جایی که کشورهای همسایه و منطقه، رابطه خود با افغانستان را به دلیل موقعیت استراتیژیکی و جغرافی‌اش بعنوان یک فرصت کلان سیاسی و اقتصادی می‌دانند که چشم‌پوشی از آن بعید به نظر می‌رسد، اخبار چند وقت اخیر حاکی از آن است که کشورهای منطقه می‌خواهند روابط دیپلماسی خودرا با امارت اسلامی بیشتر تویت ببخشند و این عملا گامی به سوی به رسمیت‌شناختن و نقطه‌ی تحولات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در افغانستان است.

 

در بیست‌سال اشغال با حضور نیروهای آمریکا و ناتو در کشور، دو امپراتوری بزرگ: چین و روسیه‌، هر لحظه احساس خطر می‌کردند و حضور نیروهای غربی کنار گوش‌شان، برای‌شان خوشایند نبود و از همین جهت این دو کشور پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی در پی روابط گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی با آن شدند. گرچه آن‌ها از نظر اقتصادی چندان احتیاجی به افغانستان ندارند؛ اما از جنبه‌ی سیاسی، موضوع افغانستان را برای خود یک مسئلهٔ حیاتی می‌دانند، و از سوی دیگر کشورهای همسایه دنبال حسن هم‌جواری و روابط اقتصادی و دیپلماتیک با امارت اسلامی هستند.

 

گرچه جنبه‌ی اقتصادی این روابط بیشتر است و کشورهای همسایه نیاز مبرمی به این روابط دارند؛ اما از آن‌جایی‌که ثبات و پایداری افغانستان، ثبات تمام منطقه به شمار می‌رود؛ نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین آن‌ها از لحاظ تجاری و اقتصادی بیشتر محتاج افغانستان‌‌اند، چنان‌که با بسته‌شدن مرزها، راه تجاری پاکستان با آسیای مرکزی قطع شده و ضرر بزرگی به بخش صادرات این کشور وارد شد.

 

گذشته از‌ این، اگر نظری گذرا به ارتباطات دیپلماتیک امارت اسلامی در سطح جهان بیندازیم، درمیابیم که امارت اسلامی پیشرفت چشم‌گیری در این زمینه کرده است که واگذارشدن سفارت‌خانه‌هایی به امارت اسلامی در ۱۴ کشور جهان از جمله چین، روابط بازرگانی کشورهای همسایه و خاورمیانه و وصل‌شدن مستقیم با کشور چین، بهترین گواه بر این است.

 

خبر دیگر این‌که کشور هند نیز برای تجارت به سوی خاک‌های افغانستان تمایل نشان داده است، که این خود یک دورازه‌ی جدید تجارت فرامنطقه‌ای را برای افغانستان باز می‌کند و آن را به کشورهای بیشتر وصل می‌کند. همهٔ این موارد در آیندهٔ اقتصاد کشور تاثیر بزرگی خواهد داشت و آینده‌ی با شکوهی را برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد.