تحلیل سیاسی

تحقق امنیت در کشور

امنیت موجود در افغانستان؛ از دست‌آوردهای امارت اسلامی در طی حاکمیت دوساله‌اش

«امنیت ملی» مقوله‌ای‌ست که همواره ذهن متفکران‌ سیاسی را به خود مشغول کرده و آنان را وادار نموده تا در راستای تحقق آن تمام تلاش خود را انجام دهند؛ چرا که فروپاشی این امنیت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت که قبل از هرچیزی، نظم‌ اجتماعی یک جامعه را به هم خواهد زد؛ لذا تمام کشورهای توسعه‌یافته به دنبال ایجاد «امنیت‌ ملی» می‌باشند تا در سایهٔ آن، استقلال خود را حفظ نموده و با اطمینان خاطر به توسعه‌ و پیشرفت کشور بپردازند.

کشورمان نیز بعد از پشت‌سر‌ گذاشتن تمام این مراحل سخت، بالاخره به استقلال خود رسیده و امارت‌ اسلامی نیز همانند دیگر نظام‌ها به دنبال توسعه می‌باشد، و آن‌چه برای همهٔ ما عیان است، آن است که تا قبل از فتح‌ و پیروزی کشور عزیزمان، در اکثر مناطق و شهرها ناامنی کامل حاکم بود، و این امر باعث شده بود تا زندگی بر تمام اقشار جامعه مشکل شود.

ولی امروز خبری از ترس و حتی واهمهٔ ترس نیز وجود ندارد، و امنیت تا جایی در کشورمان حاکم شده است که مردم در نیمه‌های شب به راحتی و با اطمینان‌ خاطر می‌توانند گشت‌وگذار کنند و یا هم عازم سفر می‌شوند، و این در حالی‌ست که در بیست‌سال گذشته مردم رنج‌دیدهٔ‌مان، از چنین امنیتی محروم بوده‌اند.

کاری که رهبران امارت‌ اسلامی در این مدت کوتاه برای ایجاد امنیت انجام دادند، بزرگ‌ترین سیاست‌مداران و قدرت‌های کلان جهانی در مدت‌های خیلی طولانی نیز از تحقق آن عاجز بوده‌اند، و امنیتی که امارت اسلامی تأمین کرده است، موافقین و مخالفین آن را سپاس‌گذار وی قرار داده، و راه توسعه و پیش‌رفت را برای کشور عزیزمان افغانستان هموار نموده است.