تاثیر برگشت مهاجرین بر اقتصاد کشور

نویسنده: ابوصهیب رفتار اخیر دولت پاکستان با مهاجرین بی‌گناه افغان که هیچ‌گونه تهدیدی برای آن‌ محسوب نمی‌شدند و کاری جز زندگی خود و کسب‌وکار نداشتند و همهٔ‌شان سال‌ها پیش به‌خاطر شرایط نامساعد کشورشان مجبور به هجرت شدند تا بتوانند زندگی خود را به صورت بهتری ادامه دهند و لقمه‌نانی به دست بیاورند، واقعا دل هر […]

نویسنده: ابوصهیب

رفتار اخیر دولت پاکستان با مهاجرین بی‌گناه افغان که هیچ‌گونه تهدیدی برای آن‌ محسوب نمی‌شدند و کاری جز زندگی خود و کسب‌وکار نداشتند و همهٔ‌شان سال‌ها پیش به‌خاطر شرایط نامساعد کشورشان مجبور به هجرت شدند تا بتوانند زندگی خود را به صورت بهتری ادامه دهند و لقمه‌نانی به دست بیاورند، واقعا دل هر انسانی را به درد می‌آورد؛ زیرا رفتاری که با آن‌ها صورت گرفت واقعا نامناسب و دور از حقوق انسانی و همسایگی بود‌.

 

بعد از اقدامات دولت پاکستان، مهاجرین نیز به‌خاطر نجات از آن شرایط، مجبور شدند تا بستر خود را بسته و راهی وطن خود شوند؛ زیرا ماندن‌شان در آنجا، آن‌هم با احوال جاری، اصلا صلاح به نظر نمی‌رسد و باید به وطن و خاک خود برگردند و کار و پیشهٔ خود را از سر نو در کشور خود آغاز کرده و ادامه دهند، و این خواستهٔ همهٔ مردم عزیز افغانستان، از آن‌ها می‌باشد.

 

به هر حال، مهاجرین عزیز، همچون سیل‌های خروشان راهی کشور خود هستند، و اینجا هم که بیایند، علاوه بر کمک‌رسانی، شاهد بهترین برخورد خواهند بود، و از آنجایی که بیشترشان کسبه و تاجر هستند، بستر تجار‌ت‌شان نیز به زودی پهن شده و رونق می‌گیرد، و ان‌شاءالله از تجارت آن‌جا نیز بهتر خواهد شد، و هیچ‌گونه ضرری متوجه‌شان نخواهد بود؛ ولی کشور پاکستان با اخراج این تجار، قطعا ضرر کرده و در آینده نیز شاهد ضررهای سنگینی خواهد بود.

 

شاید بعضی‌ها بگویند که چرا پاکستان ضرر کند؟ بلکه شرایطش بهتر خواهد شد؛ زیرا مهاجرین خاکش را رها می‌کنند و فرصت برای ملت خودش باقی می‌ماند؟ ولی در جواب باید گفت:

یقینا بیشتر مهاجرینی که در پاکستان سکونت داشتند، کسبه و تاجر بودند که سال‌ها پیش به‌خاطر وضعیت ناامنِ کشور خود، آن را ترک کرده و برای امرار معاش به تجارت خود عازم پاکستان شدند، و طی چندین سالی که آنجا حضور داشته‌اند نیز تجربهٔ کافی را در تجارت کسب کرده‌اند، و با این تجارت خود به نوعی بخش بزرگی از اقتصاد آن کشور را بر دوش داشتند، و یقینا این اخراج یک‌بارهٔ آنان به اقتصاد پاکستان ضربه وارد می‌کند‌.

 

در عین حال، شرایط تجاری افغانستان نیز از قبل بهتر می‌شود؛ زیرا عودت‌کنندگان، با تجربهٔ چندین ساله‌ای که دارند، بهترین تجارت و بازاریابی را در کشور خود نیز می‌توانند برپا کنند، که این خود در پیش‌رفت اقتصادی افغانستان سهم بزرگی خواهد داشت؛ بنابراین با بازگشت مردم عزیز، علاوه بر سودی که متوجه‌ خودشان می‌گردد، کشور عزیزشان نیز سود می‌کند.