تأسف بر حال ایشان………!!

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر کنترولِ خود برای عسکرهای اسیر زندان ها ساخته اند . طالبان در منطقۂ ژرپول ولسوالی نادعلی ( هلمند ) نیز یک زندان داشتند ، عساکر که در درگیری های اخیر از سوی مجاهدین گرقتار شده بودند درین زندان نگه داری می شدند ، پالیسی امارت اسلامی افغانستان در […]

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر کنترولِ خود برای عسکرهای اسیر زندان ها ساخته اند .
طالبان در منطقۂ ژرپول ولسوالی نادعلی ( هلمند ) نیز یک زندان داشتند ، عساکر که در درگیری های اخیر از سوی مجاهدین گرقتار شده بودند درین زندان نگه داری می شدند ، پالیسی امارت اسلامی افغانستان در قبال اسراء جنگی ( یعنی عساکر داخلی اعم از اردو و پولیس ) اینست که اگر ایشان علناً در جرایم زیادی ملوث نباشند ، پس از یک مدت کوتاه و نیز پس از تضمین از قید رها می گردند ، این یک برخورد شفقت آمیزِ مجاهدین با مردم افغانستان است و همین است که هزاران عسکر رژیم مزدور در سال ها و ماه های اخیر با مجاهدین یکجا شده اند و یا هم تسلیم شده اند .
هفتۂ گذشته ، مجاهدین شماری زیادی از اسیران جنگی را در قندوز بدون قید و شرط رها نمودند ، این عمل در چندین جاهای دیگر نیز تکرار شده است ، دو روز پیش قرار بود این عمل در هلمند نیز صورت بگیرد ، اقاربِ اسراء روز جمعه خواسته شده بودند تا پس از تضمین ( که ایشان دوباره با رژیم مزدور کابل یکجا نمی شوند و برای اهداف امریکای ها بر ضد وطن و هم وطنان خود نمی جنگند ) این اسیران را تسلیم شوند ، عساکر اسیر نیز بدون اگر و مگر برای این تعهد آماده بودند ، اما پیش ازینکه این معامله صورت بگیرد این زندان ازسوی طیارات امریکای آماج بمباران قرار گرفت ، در نتیجه ۲۲ تن سربازان اسیر جا به جا کشته شدند و چند تن دیگر زخم برداشتند ، ۳ تن مجاهدین که از محبس محافظت می نمودند نیز به شهادت رسیدند .
امریکای ها در قندوز نیز به تاریخ ۲۸ جون سال جاری عین این عمل را انجام داده بودند ، در آن روز ۱۴ تن سرباز را که در محبس مجاهدین قرار داشتند در اثر بمباران کشتند ، مقامات رژیم کابل درین مورد هیچ نگرانی نداشتند و اما امریکای ها اطمینان دادند که قضیه را بررسی می کنند ( اما تا هنوز خبری از بررسی نیست ) .
حقیقت اینست که هیچگاه نمی توان از کافران اشغالگر و متجاوز و نیز از مزدوران شعوری آنان شکوه نمود ، زیرا یک فرد افغان نزد ایشان از مگس اهمیت بیشتری ندارد  ایشان آرزو دارند افغان ها به هر نام که باشند کشته شوند و با هم دیگر درگیر باشند ، کافران هیچگاه به مرگ افغان ها آزرده نمی شوند ، مزدوران که غلامی کافران را بر اسلام ، استقلال و افغانیت ترجیح داده اند ( چون از غلامی به کرسی و پول رسیده اند ) نیز هیچ باکی به کشتار افغان ها ندارند ، ما و شما بارها دیده ایم که زمام داران رژیم کابل بر مرگ عساکر امریکای ابراز تاسف می کنند و لیکن جرات و وجدان ندارند که در بابت عسکرهای افغانی چیزی ابراز بدارند ( چه جای که موضوع را تفتیش بکنند ) .
به صراحت می توان گفت که به مرگ این سربازان ( در هلمند ) نه مقامات دولتی رنج دیده اند و نه هم رسانه های که ادعای افغان دوستی دارند از این اسیران جنگی یاد آور شده اند ، این وضعیت برای متباقی عساکرِ رژیم مزدور درس عبرت است ، تأسف بر حال ایشان که خود را در عذاب خسر الدنیا و الاخره گرفتار ساخته اند .
از یک سو ایستادن در برابر خاک و مردم مسلمانِ کشور و جان دادن برای کافران و از سوی دیگر انجام دهی همچون قضایای هلمند و قندوز از سوی کافران متجاوز ، در هر دو صورت تباهی ابدی نصیب نیروهای مزدور می گردد ، این در واقعیت بسیار تأسف آور است ، خداوند تعالی برای همه سربازان نادان و گمراه توفیقِ هدایت نصیب کند ، آمین .