بیا ای هموطن کشور را بسازیم!

نویسنده: محمود فاتح هر شخصی چه در خانه باشد یا در جامعه و یا هرجای دیگر؛ مسئولیت دارد، مسئولیت اولیهٔ او تامین کردن امنیت است. همچنین مسئولین اقتصادی مسئولیتش رشد‌دادن اقتصاد کشور است. ما شهروندان هم در آبادی و ساختن کشور مسئولیت داریم؛ اولین و مهم‌ترین مسئولیت ما این است که با نیروهای امنیتی در […]

نویسنده: محمود فاتح

هر شخصی چه در خانه باشد یا در جامعه و یا هرجای دیگر؛ مسئولیت دارد، مسئولیت اولیهٔ او تامین کردن امنیت است. همچنین مسئولین اقتصادی مسئولیتش رشد‌دادن اقتصاد کشور است.

ما شهروندان هم در آبادی و ساختن کشور مسئولیت داریم؛ اولین و مهم‌ترین مسئولیت ما این است که با نیروهای امنیتی در تأمین امنیت همکاری کنیم؛ زیرا امنیت، پلهٔ اساسی و زیربنای رشد و ترقی است.

 

دشمنان ملت افغان بعد از اینکه در افغانستان شکست تاریخی خوردند، اکنون با روش دیگری وارد میدان عمل شده‌اند؛ مانند جنگ فکری و تجدید فعالیت‌های داعش در افغانستان. به یاری خداوند ذوالجلال دشمنان در این میدان هم با شکست مواجه شده‌اند. این را بدانید! در هر کنجی از جهان چون پرچم اسلام بلند شده است خوارج در آنجا به‌وجود آمده و مانع رشد و ترقی آن پرچم شده‌اند؛ باید ملت آگاه بود و با این‌گونه دشمنان هیچ‌گونه همکاری نداشته باشند و برای نابودی چنین افراد -که دشمن اسلام و ملت ما هستند- از هیچ قربانی دریغ نکنیم.

 

اکنون بر ما لازم است تا سعی کنیم تمامی علوم و فنون را بصورت تخصصی یاد بگیریم تا در این زمینه از غرب عقب نباشیم. مسلمانان گذشته اگر کامیاب بودند این به وسیله علم، سیاست و جهاد بود؛ اگر در اوراق تاریخ نگاه بیندازیم این را می‌یابیم که غرب، علم، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و حکومت‌داری را از مسلمانان یاد گرفته است.

 

همچنین همهٔ سرمایه‌داران و ثروتمندان افغانستان باید با اخلاص، شجاعت و توکل به خدا، زمینهٔ کار، صنعت و تجارت در عرصه‌های مختلف را در کشور فراهم کنند و در هر بخش امکانات کافی را فراهم کرده و آن‌ها را به سرمایه گذاری تشویق نمایند.

 

اگر ما (ملت افغانستان) بر خود رحم نکنیم! پس چه کسی بر ما رحم می‌کند؟ در هر زمینه ما باید عدالت و انصاف را بر قرار کنیم؛ از حق خود بیشتر از کسی چیزی طلب نکنیم و قوانین را مراعات نماییم؛ مانند قوانین ترافیکی، شهرداری، گمرکی و اداری.

اکنون باید ما با خود تعهد کنیم که در هر زمینه کشور خود را می‌سازیم؛

به امید آبادی کشور.