به نام جوانان، به‌کام جنگ سالاران

همان جنگ‌سالاران و تشنگان قدرت و چوکی که در دودههٔ گذشته بر ملت‌مان حاکم بودند و از هیچ‌نوع ظلم، فجایع و زراندوزی دریغ نکردند، امروز یک‌بار دیگر می‌خواهند تا جوانان غافل و آن‌هایی را که از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیستند در دام خویش انداخته و آن‌ها را به بغاوت سوق دهند تا از این سربازگیری آن‌ها به نفع خویش استفاده کنند.

در سال‌های گذشته، زورمندان در هر ولسوالی و قریه، برای خویش نیروهای نیابتی تشکیل داده بودند، و از آن‌ها به نفع خویش استفاده می‌کردند. به طور مثال: در دو دههٔ اشغال، اکثر وکلای پارلمان برای خود نیروهای نیابتی تشکیل داده بودند، و هر کدام از آن‌ها، در قریه و ولسوالی خود، قرارگاه و گروپ‌های بزرگی داشتند که همهٔ امتیازات آن‌ها را به جیب خود زده و چیز خیلی اندکی برای سربازان می‌گذاشتند. این وکلا به برکت امتیازات همان سربازها، برای خود و فرزندان‌شان در داخل و خارج کشور، آپارتمان و منزل خریدند، در حالی که خود این سربازان، نان و غذایی برای خوردن نداشتند، و در صورت کشته‌شدن این سربازان، همین مسئولین دولتی از زنان‌شان تقاضای جنسی می‌کردند و این ماجرا بر هیچ‌کس پوشیده نیست، و در این مورد گزارش‌های متعددی منتشر گردیده بود.

 

همان جنگ‌سالاران و تشنگان قدرت و چوکی که در دودههٔ گذشته بر ملت‌مان حاکم بودند و از هیچ‌نوع ظلم، فجایع و زراندوزی دریغ نکردند، امروز یک‌بار دیگر می‌خواهند تا جوانان غافل و آن‌هایی را که از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیستند در دام خویش انداخته و آن‌ها را به بغاوت سوق دهند تا از این سربازگیری آن‌ها به نفع خویش استفاده کنند. جوانان عزیز و ملت شریف ما باید از وقایع بیست‌سال گذشته درس‌ها و تجربه‌های خوبی گرفته باشند، و نه خودشان راهی این مسیر شوند و نه‌هم به فرزندان خویش چنین اجازه‌ای دهند، تا بدین ترتیب، از زیان دنیوی و اخروی در امان باشند.

 

این‌ها کسانی بودند که در دودههٔ گذشته از مال پ امتیاز شما میلیارد دالر جمع‌آوری کردند و امروز نسبت به شما هیچ‌گونه پروایی ندارند، و برای خود و فرزندان‌شان در خارج از کشور آپارتمان‌ها بنا کرده‌اند، در حالی که فرزندان و زنان بیوهٔ آن‌هایی که به‌خاطر منافع این‌ها، خود را در خطر انداخته و قربانی نمودند، بدون سرپناه و نان آب زندگی می‌کنند.

 

فعلا هزینهٔ زندگی‌شان از سوی امارت اسلامی تأمین می‌گردد، و این خود نمونه و نشان دل‌سوزی نظام اسلامی به شهروندان خود می‌باشد. به‌جایی که آن‌ها برای رفع نیازهای بیوه‌ها و اطفال سربازانی که آن‌ها را قربان منافع خود کردند تلاش بکنند، بالعکس امارت اسلامی از پول بیت‌المال برای‌شان حقوق تعیین کرده است تا مبادا آن بی‌سرپناهان، با سختی‌هایی بیش از این روبه‌رو شوند.

 

پس نباید جوانان عزیز و ملت شریف‌مان فریب این‌ها را بخورند، چون‌که این‌ها امتحان خود را در گذشته داده‌اند، پس به‌خاطر اهداف شوم آن‌ها، فرزندان‌تان را یتیم و زنان‌تان را بیوه نکنید. امارت اسلامی یک نظام و حکومت اسلامی بوده و هر نوع تلاش خراب‌کارانه در مقابل نظام و ملت، بغاوت محسوب می‌شود.