بند شاه و عروس: گام موثر در راستای مدیریت آب و برق افغانستان

کار اعمار این بند به هزینه ۵۰ میلیون دالر امریکایی، در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز گردید و در سال ۲۰۲۳ میلادی به پایان رسید. این بند ظرفیت ذخیره سازی بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب را دارا بوده که سالانه آب مورد نیاز باشنده‌گان ولسوالی شکردره، و ولسوالی ها و مناطق همجوار را تامین میکند

بند شاه و عروس: گام موثر در راستای مدیریت آب و برق افغانستان

بند شاه و عروس، به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی افغانستان، در ولسوالی شکردره ولایت کابل اعمار گردیده است. این بند با ارتفاع ۷۵ متر و عرض ۶۰ متر، عمدتاً به منظور آبیاری زمین‌های زراعتی، جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش، تولید برق آبی، و تامین دسترسی مردم به آب آشامیدنی، طرح ریزی شده است.

کار اعمار این بند به هزینه ۵۰ میلیون دالر امریکایی، در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز گردید و در سال ۲۰۲۳ میلادی به پایان رسید. این بند ظرفیت ذخیره سازی بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب را دارا بوده که سالانه آب مورد نیاز باشنده‌گان ولسوالی شکردره، و ولسوالی ها و مناطق همجوار را تامین میکند. برعلاوه، این بند با داشتن دو توربین هرکدام با ظرفیت ۶۰۰ کیلو وات، طور مجموعی توانایی تولید ۱.۲ میگاوات برق را دارا می‌باشد. در کنار مزیت‌های فوق، از طریق این بند مجموعاً ۲۷۰۰ هکتار زمین زراعتی نیز آبیاری می‌گردد که در رشد زراعت و افزایش فراورده‌های زراعتی نقش موثر و سازندۀ ایفا خواهد کرد.

قرار بود این بند در مدت زمانی کوتاه‌تر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود، اما به علت مسایل مختلف لوژستیکی، سیاسی، اداری و استملاک زمین، کار آن به تعویق افتاد. با این حال، تکمیل این بند یک دست‌آورد بزرگ برای افغانستان محسوب می‌شود که از رهگذر اشغالزایی، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت فعالیت‌های زراعتی، مزایای بی‌شماری اقتصادی به همراه داشته و برای انکشاف و تقویت بنیه اقتصادی افغانستان بسیار با ارزش می‌باشد. طور فشرده باید گفت، بند شاه و عروس یک گام حیاتی در راستای تامین دسترسی مردم به آب، حمایت از فعالیت‌های زراعتی و تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور، محسوب می‌شود.

 

ویژه‌ګی‌ها و مزایای بند شاه و عروس

بند شاه و عروس ظرفیت ذخیره سازی بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب را دارد و سالانه آب مورد نیاز ساکنان محل را در بخش آشامیدن و آبیاری زمین‌های زراعتی، تامین می‌کند.

بند شاه و عروس برای آبیاری ۲۷۰۰ هکتار زمین زراعتی طراحی شده که تولید محصولات زراعت محلی را طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

بند شاه و عروس ظرفیت تولید ۱.۲ میگاوات برق را داشته که نیازمندی ساحات مسکونی و صنعتی کابل را تا حد زیادی مرفوع می‌کند.

بند شاه و عروس از سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش فصلی جلوگیری نموده و مصئونیت جانی و مالی را به باشنده‌گان ولسوالی شکردره، ولسوالی‌ها و مناطق همجوار به ارمغان می‌آورد.

 

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی

اعمار و نگهداری مداوم بند شاه و عروس فرصت‌های شغلی زیادی را ایجاد کرده و اقتصاد محلی را تقویت می‌کند.

بند شاه و عروس، از رهگذر تامین آبیاری پایدار، به افزایش تولید فراورده‌های زراعتی و مصئونیت غذایی کمک می‌کند.

برق تولید شده توسط بند شاه و عروس به کاهش وابستگی افغانستان به برق وارداتی و ثبات انرژی کمک می‌کند.

 

دورنما

بند شاه و عروس، بخشی از استراتیژی انکشافی افغانستان و حکومت کنونی برای توسعه پروژه‌های بزرگ زیربنایی با اهداف بهبود مدیریت آب، تقویت زراعت و تولید انرژی در کشور است. ایجاد این بند، زمینه را برای تقویت زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور فراهم می‌سازد. امارت اسلامی، از رهگذر نظارت مداوم، تسهیل منابع مالی و در محراق توجه قرار دادن بند شاه و عروس، نقش کلیدی و حیاتی را در تطبیق این پروژه مهم و زیربنایی ایفا کرده است.

 

اقدامات انجام شده طی سه سال اخیر

نظارت و مدیریت پروژه: وزارت آب و انرژی از مراحل ساخت و نصب تجهیزات بند شاه و عروس، نظارت دوامدار نموده و تلاش می‌ورزد تا این بند هرچه زودتر به بهره برداری سپرده شود.

تامین وجوه مالی: امارت اسلامی وجه مالی مورد نیاز را برای تکمیل کار باقی مانده این پروژه حیاتی اختصاص داده است. برعلاوه، ضمن حل معضلات اجتماعی و رفع موانع فرا راه تطبیق این پروژه، پول زمین و ملکیت‌های استملاک شده ساکنان اطراف این بند را نیز پرداخت نموده است.

اولویت بندی: به منظور بهبود مدیریت آب، تسهیل دسترسی مردم به منابع آبی، افزایش محصولات زراعتی و رشد اقتصاد ملی، پروژه بند شاه و عروس، در اولویت کاری حکومت کنونی قرار گرفته است. حکومت با این اقدام، در راستای تقویت زیربنا‌ها و گام برداشتن به‌سوی یک افغانستان مرفه و خود کفا، به تعهدات خویش عمل کرده است.

مدیریت عملیاتی و برنامه‌ریزی آینده: پس از تکمیلی کار اعمار این بند، امارت اسلامی به بهره برداری از این پروژه مهم و حیاتی تمرکز بیشتر نموده و تلاش می‌ورزد تا از تولید برق و تامین دسترسی مردم به منابع آبی اطمینان حاصل کند. برعلاوه، به منظور دست‌یابی به اهداف انکشافی طویل المدت، برنامه‌های متعددی برای آغاز پروژه‌های مشابه و تطبیق پروژه‌های زیربنایی در اولویت‌های کاری حکومت قرار دارد.

پروژه بند شاه و عروس بخشی از استراتیژی انکشافی حکومت بوده که عمدتاً برای استفاده موثر از منابع طبیعی و بهبود سطح معیشت و زندگی مردم، تحقق یافته است. با تمرکز بر چنین پروژه‌های زیربنایی، امارت اسلامی مصمم است تا زمینه موثر برای رشد اقتصادی فراهم گردد، وابستگی به منابع بیرونی کاهش یابد و مسایل بحرانی چنانچه کمبود آب و انرژی در کشور مرفوع شود. امارت اسلامی در تکمیل و بهره برداری بند شاه و عروس نقش اساسی ایفا کرده و همواره بر توسعه زیرساخت‌ها به عنوان ابزاری برای تحرک اقتصادی و ثب

ات در منطقه تاکید می‌ورزد.