تحلیل

برداشت‌هایی از بیانات عالی‌قدر امیرالمؤمنین در سیمینار کابل

اقتدار امارت اسلامی در گرو تنفیذ شریعت، اطاعت و نظم است. راز موفقیت کشورهای اسلامی به دست آوردن رضایت کشورهای غربی نیست؛ بلکه کشورهای اسلامی با اجرای قوانین و شریعت الهی، عزت از دست رفتۀ خویش را به دست خواهند آورد.

پنج برداشت از بیانات أمیر‌المؤمنین در سمینار اصلاحی، مشوره‌دهی و رهنمودی وزارت داخلۀ امارت اسلامی

امیرالمومنین حفظه‌الله‌تعالی در نشست مهمی که والیان و مسئولان رده‌های بالا در آن حضور داشته‌اند نکاتی بس مهم و حیاتی را بیان کرده‌اند که شایسته است برای هر نکتۀ کلیدی آن سمینارهایی برگزار گردد و در لابلای این نکات مهم، این چند نکته حائز اهمیت هستند:
– اقتدار امارت اسلامی در گرو تنفیذ شریعت، اطاعت و نظم است. راز موفقیت کشورهای اسلامی به دست آوردن رضایت کشورهای غربی نیست؛ بلکه کشورهای اسلامی با اجرای قوانین و شریعت الهی، عزت از دست رفتۀ خویش را به دست خواهند آورد. ولی کشورهای اسلامی امروز در تمام حرکات و سکنات خویش مواظب هستند که اربابان غربی از آن‌ها ناراحت نشوند و هم این‌که حکومت فعلی افغانستان برای بقای خویش، خود را به دامان غرب نینداخته و به ساز آن‌ها نخواهد رقصید.
– خشونت از پالیسی‌های امارت اسلامی نیست. برای محبوبیت و قبولیت نظام امارت اسلامی در بین آحاد مردم و جای باز کردن امارت اسلامی در دل‌های مردم، خشونت راه‌حل نیست؛ بلکه نیاز است که هر فرد دولتی که به نحوی نمایندۀ دولت است خوش‌اخلاق بوده و خود را با اخلاق اسلامی مزین کرده و با نرم‌خویی و خوش‌رویی با مردم برخورد بکند.
– تعصب رد است. ابراز مسائل قومی، منطقوی و زبانی اگر از طرف فردی یا مسئولی صورت بگیرد هرگز پالیسی امارت اسلامی نبوده و نخواهد بود و این عمل ناپسند از طرف امارت اسلامی کاملا مردود است و اگر هم چنین چیزی از مسئولی دیده شد آن مسئول به درد امارت نخورده و اخراج می‌شود.
– والیان ولایت‌ها مواظب باشند از آن‌ها شکایتی صورت نگیرد. والیان ولایت‌ها اجازه استراحت ندارند و باید در هر لحظه و هر وقت پاسخ‌گوی مردم بوده و مواظب باشند که کدام افغان و شهروند افغانستان از دست هیچ والی‌ای مورد کم‌لطفی قرار نگیرد ومبادا از کدام والی‌ منطقه‌ای شکایتی به أمیر‌المؤمنین برسد و اگر هم شکایتی صورت گرفت والی باید جوابگو باشد و هم این‌که صدای مردم به سمع امیرالمؤمنین رسانده می‌شود.
– علما و مسئولین به فکر اصلاحی خویش بوده و با امارت اسلامی همکار باشند. نقش علما و مسئولین در اصلاح جامعه مهم است و برای اصلاح جامعه لازم است که این دو قشر اصلاح شده و به فکر اصلاح جامعه باشند.