با طالبان باشید

وحید روستایی ملت مسلمانم! دست طالب را بگیرید و به حدیث شریف « انصر اخاک ظالما او مظلوما». عمل کنید، طالبان پیش­قراولان امت اند که در دفاع از اسلام، مقدسات و ارزش ها قرار دارند، طالب و یا همان مجاهد ۲۰ سال به کمر باروت بست و در مقابل پیشرفته ترین سلاح های اشغالگران و […]

وحید روستایی

ملت مسلمانم!

دست طالب را بگیرید و به حدیث شریف « انصر اخاک ظالما او مظلوما». عمل کنید، طالبان پیش­قراولان امت اند که در دفاع از اسلام، مقدسات و ارزش ها قرار دارند، طالب و یا همان مجاهد ۲۰ سال به کمر باروت بست و در مقابل پیشرفته ترین سلاح های اشغالگران و صلیبیان مبارزه کرد و هنوز هزاران فرد این گروه در معسکرهای نظامی منتظر نوبت اجرای عملیات های استشهادی اند.

به راستی سخن از استشهادی های طالب سخن نغز، نیکو و طولانی و دلپذیر است، هرگاه می خواهم در بارۀ استشهادیان و فدائیان بنویسم ناخود آگاه اشک در چشمانم حلقه می زند.

باری چند سال قبل با یکی ازین شهسواران همسفر شدیم، همسفر جهاد در یکی از ولایت های شمال. جوان کاکه و عیار از سرزمین سلطان محمود غزنوی با قامت نسبتا کوتاه اما با دل، جرئت، استقامت و غیرت که امثالش در جوانان صدر اسلام دیده می­شود.

طالب و مجاهد تنها یک گروه نظامی محض نیست که اگر کمک شود پیشرفت می کند و سپر در مقابل تهاجمات بیگانگان می باشد بلکه طالب با آنکه از میان جامعه برخواسته و با کلتور و فرهنگ و مذهب افغانی سازگاری دارد و آنرا رعایت می کند چشم امید مردم این مرزبوم است، یعنی طالب فراتر از یک گروه نظامی می باشد که بخش های دیگری را هم در خود دارد، می پروراند و ملت به رعایت آن تشویقش میکند.

طالب و مجاهد یک آزموده شده ای موفق است، او در تاریخ بیست و پنج ساله ای خویش توانست با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کند و از میان بحران ها سربلند و موفق دو باره به میدان بیاید. ما نباید طالب را با گروه های جهادی زمان جهاد با شوروی مقایسه کنیم و اصلا این دو قابل مقایسه نیستند.

گروه های جهادی تقریبا ۲۰ سال در مقابل حکومت غیراسلامی داود و سپس در مقابل اشغالگران روسی جهاد کردند و هنوز دو دهه تکمیل نگردیده بود که خود شان به بیست گروه و بلکه بیشتر از آن تقسیم شدند و انارشی کامل در کشور حاکم و ظلم و ستم بالای ملت به اوج خود رسید که با یاد آوری کارهای جهادی های سابق بعضا قلم می شرمد.

یکی از دلایل دیگری که باید طالب و مجاهد حمایت و همکاری شود این است که طالب ملتزم به شریعت اسلامی است، ما اصلا به اعتراضات بعضی ها درین زمینه توجه نمیکنیم و اصلا به خاطر کیک پوستین را آتش نمی زنیم. فقه حنفی از جمله مذاهب مشهور جهان اسلام است و سالهای درازی مورد تایید علمای بزرگ بوده و در نظام های خلافت مورد تطبیق قرار می گرفته و از جمله غنی ترین مذاهب در بخش فقه در جهان اسلام می باشد. لازم میدانم برای یک تعداد کتاب های چون فقه الائتلاف، فقه الاختلاف و … را آدرس بدهم تا فشار بیجای اعتراض­کنندگان متعادل گرددو تعادل شان را حفظ کنند.

نکته دیگری که از طالب و یا مجاهد باید حمایت و همکاری شود این است که بزرگان این گروه مردمان با ثبات و فداکار اند؛ ثبات آنها تاجایی است که زندان، شکنجه، قتل، اتلاف مال و همه سختی ها را تحمل کردند ولی بر سر نظام امارت و قانون شریعت معامله نکردند؛ هروقت قول شهید منصور به ذهنم می آید که در جواب یکی از شیوخ گفته بود: مانند استشهادی ها تکه تکه میشوم ولی بر سر امارت و شریعت معامله نخواهم کرد. و به راستی که الله تعالی گمانش راست کرد و مردانه وار جام شهادت نوشید.

نحسبه شهیدا والله حسیبه

به امید برپایی نظام اسلامی