بازسازی و انقلاب‌ِ نوین در اذهان مردم!

نویسنده: خیرخواه سمنگانی هر افغان و انسان صاحبِ بصیرت می‌داند که از آغاز تسلط ا.ا. بر افغانستان، رشد و پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ در عرصه‌های مختلفی از جمله: سیاست، اقتصاد، دینداری، امنیت، انکشاف و غیره موارد اساسی و مهم توسط فرزندان متعهد و عملگرای ا.ا. با وجود عدم رسمیت جهانی، قطع کمک‌های بیرونی، تحریم‌های مداوم و مداخلات […]

نویسنده: خیرخواه سمنگانی

هر افغان و انسان صاحبِ بصیرت می‌داند که از آغاز تسلط ا.ا. بر افغانستان، رشد و پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ در عرصه‌های مختلفی از جمله: سیاست، اقتصاد، دینداری، امنیت، انکشاف و غیره موارد اساسی و مهم توسط فرزندان متعهد و عملگرای ا.ا. با وجود عدم رسمیت جهانی، قطع کمک‌های بیرونی، تحریم‌های مداوم و مداخلات مغرضانه منطقه و جهان طی اندک زمانی در کشور صورت گرفته است که در سال‌های سال مردم شاهد چنین اقداماتِ روحیه بخش در سایه‌ای استقلال و آزادی نبوده است .

 

این یک موردِ از قبل پلان و طرح شده‌ی جهان ستمگرِ یهود می‌باشد، که همیشه در سرزمین‌های اشغالی، در کنار حملات نظامی، با دادنِ شعار آزادی، مساوات و برابری در میان بشریت، روی تغییر نصاب و باورهای ایدیولوژی، با همکاری شرکای داخلی کار می‌کنند. البته که در تطبیق و پیش‌برد این مأموریتِ ناکام شان در افغانستان نیز تلاش‌های زیادی انجام داده اند.

 

لله الحمدلله با برکت جهاد و قیام مردم افغانستان علیه اشغال آمریکا، پس از سال‌ها مبارزات و چالش‌ها، اشغال‌گران خارجی از افغانستان اخراج شدند و یک نظام کاملاً اسلامی و مردمی حاکم افغانستان شد. همچنان با روی کار آمدن ا.ا.ا، تطبیق پروژه‌های بزرگ و عام‌المنفعه، آشنایی مردم با افکار و عقاید پاک مجاهدین ا.ا. و حفظ و حراست واقعی از سرحدات کشور توسط مرزبان جان‌نثارِ ا.ا. هر شهروند مسلمانِ افغان بخوبی درک نمود که تمام تبلیغات و بازاریابی های جنگ فکری توسط رسانه‌های ابزاری علیه ا.ا. در بیست سال گذشته اتهام محض بوده و در کنار جنگ نظامی؛ جنگ سردِ فکری نیز نقش بازی کرده است. همچنان ملت دانست که ا‌.ا. چه اهدافی در قبال بازسازی (بیارغونه) کشور داشته و چه کسانی سال‌ها به قیمت خون و حیثیت آن‌ها تجارت نموده؛ برنامه‌های بیرونی را در یک کشور اسلامی و مذهبی رهبری می‌کرده است.

 

ا.ا. در مدت زمانی، در کنار رسیدگی به امور سیاسی و کارهای بزرگ دولت‌داری؛ برخلاف کذّابین تحمیل شده‌ی (جمهوریت) بجای شعار و خاک زدن به چشم ملت، به میدان عمل و خدمتگزاری پانهاد و اقداماتی را در عرصه‌های بازسازی و نوسازی از طریق شاروالی‌های ولایات و ارگانهای انکشافی به نمایش گذاشت، که تاریخ نظیر آن را ندارد.

 

ابتکار تطبیق پروژه‌ی کانال قوش تیپه، بازسازی تونل سالنگ‌ها، ادامه‌ی کار روی رودخانه‌ها و بنادر، قراردادهای بزرگ تجاری و اشتغال‌زایی معادن و فابریکات کشور که ما را بزودی به معیارهای اقتصادی برابر می‌سازد و دیگر دستاوردهای بی شمار در اقصا نقاط مختلف کشور مثال زنده‌ی این ادعا می‌باشد.

بدین تناسب هر روز که می‌گذرد محبوبیت و جایگاهِ مردمی، سیاسی و اجتماعی ا.ا. بین مردم فراتر و بیشتر گردیده؛ باورهای غلط و تحمیل شده از طریق برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های جاسوسی در زمان اشغال و پس از آن با نمایان شدن حقیقت‌ها از اذهان مردم پاک می‌گردد