بازسازی ده ها وسایط و تجهیزات نظامی در قول اردو ۲۰۹ الفتح

مسوولین در قول اردو ۲۰۹ الفتح در زون شمالی می گویند که در دو ماه گذشته ده ها وسایط و تجهیزات نظامی که در جریان جنگ ها تخریب شده بودند بازسازی و آماده استفاده نمودند. شیخ الحدیث نقیب الله عزیزی درستیزوال قول اردو ۲۰۹ الفتح در زون شمال میگوید که نود عدد تانگ های ضربتی […]

مسوولین در قول اردو ۲۰۹ الفتح در زون شمالی می گویند که در دو ماه گذشته ده ها وسایط و تجهیزات نظامی که در جریان جنگ ها تخریب شده بودند بازسازی و آماده استفاده نمودند.

شیخ الحدیث نقیب الله عزیزی درستیزوال قول اردو ۲۰۹ الفتح در زون شمال میگوید که نود عدد تانگ های ضربتی و اینترنشنال به شکل اساسی ترمیم شده است به گفته آقای عزیزی این وسایط و تجهیزات نظامی توسط انجنیران حرفه افغان در مدت دو ماه بازسازی و آماده استفاده در سطح ولایات زون شمال شده است.

درستیزوال قول اردو ۲۹۸ الفتح می افزاید: که امارت اسلامی مصمم است از سرمایه های ملی خود با تمام قاطعیت محافظت کند و به همین منظور تمام وسایط نظامی و تجهیزات نظامی آسیب دیده و فرسوده را از تمام ولایات شمالی جمع آوری کرده و توسط انجنیران داخلی دو باره ترمیم شده است. به گفته آقای عزیزی از این وسایط علاوه بر تامین امنیت مردم، می توان در بسیاری از مناطق و موارد دیگر استفاده کرد.

در همین حال مولوی صدیق الله نصرت، سخنگوی قول اردو ۲۰۹ الفتح میگوید که در دو سال گذشته انجنیران افغان تنها در ولایات شمالی کشور هزاران موتر و تجهیزات نظامی که شامل رینجر، هاموی، تانگ های ضربتی و دیگر وسایط نظامی و صدها میل اسلحه میشود را دو باره بازسازی و آماده استفاده نموده است.

به گفته مسوولین قول اردو ۲۰۹ الفتح این وسایط و تجهیزات نظامی به دلیل جنگ ها و عدم رسیدگی در دولت قبلی آسیب دیده بود که بعد از پیروزی امارت اسلامی دو باره ترمیم و آماده استفاده قرار گرفته است.