بازسازی (بیارغونه)!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی بعد از افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های مختلف در سطح کشور از طرف مسئولین امارت اسلامی، فعالان شبکه‌های اجتماعی هشتگی را تحت عنوان #بیارغونه یا #بازسازی به راه انداختند، خصوصا تا حال هزاران تویت تحت این عنوان در شبکهٔ اجتماعی (x -توییتر سابق- منتشر گردیده و باز تاب گسترده‌ای در پی داشته […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

بعد از افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های مختلف در سطح کشور از طرف مسئولین امارت اسلامی، فعالان شبکه‌های اجتماعی هشتگی را تحت عنوان #بیارغونه یا #بازسازی به راه انداختند، خصوصا تا حال هزاران تویت تحت این عنوان در شبکهٔ اجتماعی (x -توییتر سابق- منتشر گردیده و باز تاب گسترده‌ای در پی داشته است. ظاهرا کاربران شبکه‌های اجتماعی روی‌کرد حکومت در قبال آبادی و بازسازی کشور را ستایش کرده و از آن به وجه احسن استقبال نمودند.

بازسازی و آبادی که در جریان دو سال قیادت امارت اسلامی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است، در دو دههٔ گذشته با وجود باران دالر به حکومت وقت و بودجهٔ کافی، نظیر آن دیده نمی‌شود. افراد و مسئولین حکومت سابق به‌جای فکر آبادی و بازسازی کشور و رفع مشکلات مردم، برای خویش و فرزندان‌شان قصرها وبلدنک‌ها ساختند، نه کدام شفاخانهٔ معیاری که مشکلات مریضان را حل نماید، درست نمودند و نه‌هم کدام بند برق که شهروندان کشور را از کشورهای همسایه بی‌نیاز نماید احداث کردند، بلکه پول و بودجهٔ کشور را به یغما بردند.

امارت اسلامی، متعهد به بازسازی و آبادی کشور بوده، و آن را در قول نه، بلکه در عمل ثابت نموده است و از هیچ راه ممکن در رساندن افغانستان عزیز به قلعه‌های شامخ آبادی و بازسازی دریغ نمی‌ورزد. جهان کوشش نمود تا با تحریم‌های پی‌درپی امارت اسلامی را در قبال آبادی و بازسازی افغانستان ناکام معرفی نماید، غافل از این‌که این نظام شرعی تأمین‌کنندهٔ امنیت، زندگی و امور اجتماعی و فردی مردم می‌باشد.

بازسازی تونل سالنگ و دیگر پروژه‌های مشابه آن خبر معمولی نبوده و در راه بازسازی آن بودجه‌ای هنگفت و تلاش‌های زیادی انجام شده است، که در نتیجهٔ همین تلاش‌ها، قربانی‌ها و زحمات فراوان، مشکلات دیروز حل شده و امروز شاهد آبادی، بازسازی، احداث بندهای برق، شرکت‌های تولیدی و بلآخره یک افغانستان امن و عاری از جنایات، چاپه‌ها، بمباردمان‌های مخرب، شهادت‌ها و کوبیدن میخ به تابوت ظلم و ظالمین می‌باشد.