بازسازی‌ها و نارضایتی بیگانگان!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی رسانه های اجیر، افراد و حلقات مغرض، بعد از افتتاح پروژه های بنیادی، و بازسازی شاهراه بجای تقدیر و تحسین از رهبری حکومت امارت اسلامی، می خواهند اذهان عامه را مغشوش نموده، شهکارها و خدمات امارت اسلامی را تحریف نمایند، افتتاح پروژه ها، بازسازی شاهراه ها، واردات، صادرات و استخراج معادن […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

رسانه های اجیر، افراد و حلقات مغرض، بعد از افتتاح پروژه های بنیادی، و بازسازی شاهراه بجای تقدیر و تحسین از رهبری حکومت امارت اسلامی، می خواهند اذهان عامه را مغشوش نموده، شهکارها و خدمات امارت اسلامی را تحریف نمایند، افتتاح پروژه ها، بازسازی شاهراه ها، واردات، صادرات و استخراج معادن نه تنها قابل تحمل برای غلامان اجانب نمی باشد بلکه این دست آورد ها پرده از روی جواسیس و غلامان اجانب برداشته است، که نشان دهنده دشمنی این رسانه ها و حلقات مغرض به افغانستان و مردم افغانستان می باشد.

بطور مثال: در حالیکه کار بازسازی و ترمیم شاهراه سالنگ و تونل آن از طرف وزارت محترم فوائد عامه در طول چند ماه گذشته به شدت جریان دارد، مسئولین و شرکت های قردادی شبانه روزی در حالیکه برای بازسازی و به بهره برداری شاهراه مذکور جد و جهد می نمایند، تا اینکه مردم از سختی ها و مشکلات طاقت فرسا رهایی یابند، لکن بالمقابل بعضی رسانه ها می خواهند به نحوی توجه مردم را به سوی دیگری جلب نموده و خاک به چشم مردم بپاشند، گاهی از خرابی شاهراه شیبر ویدیو ها تهیه نموده از راه بندان و مشکلات مردم را به رخ ملت می کشانند و گاهی هم از راه بندان کوتل خاواک پنجشیر و راه بندان آنها نیز ویدیو های تهیه می نمایند، و به نحوی می خواهند مردم را به نفرت فرابخوانند، در حالیکه شاهراه های مذکور به طور اکثر و اغلب مورد استفاده عابرین قرار نمی‌گیرد بلکه بخاطر بند بودن تونل سالنگ ها که آنهم بخاطر بازسازی و ترمیم مسدود می‌باشد مورد استفاده قرار می گیرد و بس، دشمن شکست خورده و فراری آبادی و بازسازی سالنگ ها که یک امید دیرینه مردم افغانستان می‌باشد، را نمی‌بیند لکن همه روزه از شاهراه های شیبر و خاواک بخاطر متنفر ساختن مردم ویدیوهایی تهیه می نمایند.

همچنان بعد از آنکه آب در کانال قوشتپه جاری گردید و همه مردم افغانستان نهایتا از آن خوشحال گردیدند و آنرا یک دست آورد بزرگ عنوان می نمایند، یوتوبران به نوبه خود یکی پی دیگر اخبار و گزارشات از آن کانال تهیه می نمایند و مردم برای سیر و دیدن آن سفر می نمایند و از آن انرژی می گیرند و به آبادی سرزمین شان خوشحال می شوند لکن بالعکس این آبادی و بازسازی برای یکتعداد خوشایند واقع نگردیده و برای تخریب آن آستین برزده و پرده از روی اجنت بودن خود برداشته اند، درتازه ترین مورد یکی از ژورنالستان امروز بعد از نشر پخش تصاویر کانال قوشتپه صفحه وزارت خارجه کشور ازبکستان را نام برده و به نحوی می خواهد آن‌ها را از امارت اسلامی متنفر نموده و سبب تشنج بین دوهمسایه گردد، لکن پیام ملت افغانستان برای آنهایی که برای تخریب آستین بالاکرده اند، این است که مدت بیست سال حکمران بودید و باوجود آمدن میلیاردها دالر کمک های خارجی شما قادر به بازسازی افغانستان نشدید، لکن امروز فرصتی که بدست آمده و نظام حاکم بادستان خالی برای آبادی و بازسازی گام برداشته است، اگر کمک نمی‌کنید و آنر ابه رخ جهانیان نمی‌کشید حد اقل برای تخریب آن اقدام نکنید.