بازسازی؛ فرصتی برای مردم

نویسنده: ابوصهیب بدون شک، ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین امور یک کشور و دولت است که باعث آبادانی و زیبایی شهرها، و اشتغال‌زایی برای مردم می‌شود که متاسفانه کشور عزیزمان افغانستان، در چند دههٔ گذشته، نه تنها از بازسازی برخودار نبوده؛ بلکه همواره شاهد تخریب و ویرانی بوده، و بدون شک یکی از برجسته‌ترین اسباب بی‌کاری، […]

نویسنده: ابوصهیب

بدون شک، ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین امور یک کشور و دولت است که باعث آبادانی و زیبایی شهرها، و اشتغال‌زایی برای مردم می‌شود که متاسفانه کشور عزیزمان افغانستان، در چند دههٔ گذشته، نه تنها از بازسازی برخودار نبوده؛ بلکه همواره شاهد تخریب و ویرانی بوده، و بدون شک یکی از برجسته‌ترین اسباب بی‌کاری، فقر و هجرت مردم این دیار، همین عدم بازسازی بوده.

همان‌گونه که اشاره شد، بازسازی در یک کشور، تاثیر بسزایی در اقتصاد مردم آن دیار داشته و باعث کاهش فقر و بی‌کاری آن‌ها می‌گردد و از آن‌جایی که افغانستان در سال‌های پیشین، شاهد ساخت‌وساز نبوده، مردم آن برای سرکارشدن، راهی کشورهای همسایه ‌و غیر همسایه شده و متحمل انواع رنج‌ها و مصیبت‌ها می‌شدند، و علاوه بر این، در حالی که بیشتر کشورها با بازسازی و ساخت‌وساز، به زینت‌شان افزوده می‌شد، افغانستان در نقطهٔ صفر قرار داشت.

اما از زمان حاکمیت امارت اسلامی در این کشور، بازسازی و ساخت‌وساز شروع شده و بسیاری از مردم بی‌کار، سرکار شده و با حقوقی که در قبال آن دریافت می‌کنند، با خیال راحت زندگی خود را ادامه داده و از رنج‌ها و مصیبت‌های هجرت و غربت در امان می‌مانند، و بدین ترتیب، امارت اسلامی با ساخت‌وسازهای متعددی که در سطح کشور راه انداخته است، باعث آسوده‌خاطری جمع بزرگی از مردم رنج‌دیدهٔ افغانستان شده است.

با این سرعت عملی که مسئولین دل‌سوز این نظام مقدس در پیش گرفته‌اند، بدون شک، در آینده‌ای نه چندان دور، هم شاهد بی‌نیازی مردم‌مان و هم شاهد زیبایی کشورمان خواهیم بود.

به امید روزهای بهتر…