ای که دستت می‌رسد کاری بکن!

نویسنده: أخ الشهید مردم مومن، متعهد، فرهیخته، دین دوست، باسواد، صلح‌جو و حق‌طلب هرات این روزها در امتحان سختی گرفتار شدند و در مدت زمان کوتاهی جان، مال، فرزند، خانواده و دارایی خود را از دست دادند. در حالی که هر کدام از آنها مشغول کسب‌وکار خود بود و برای به دست آوردن رزق و […]

نویسنده: أخ الشهید

مردم مومن، متعهد، فرهیخته، دین دوست، باسواد، صلح‌جو و حق‌طلب هرات این روزها در امتحان سختی گرفتار شدند و در مدت زمان کوتاهی جان، مال، فرزند، خانواده و دارایی خود را از دست دادند.

در حالی که هر کدام از آنها مشغول کسب‌وکار خود بود و برای به دست آوردن رزق و روزی حلال تلاش داشت ناگهان زمین به فرمان خدا به تکان درآمد و لرزید، لرزیدن زمان همان و اتفاقات ناگوار و غیرقابل انتظار همان!

بلی، زمین لرزید و در برابر لرزش آن خانه‌ها ویران و آبادی‌ها خراب و کشت‌زارها تباه و برباد شدند.

و مردم نازنین و نجیب هرات بالاخص روستانشین‌ها و ساکنان قریه‌ها دچار بزرگترین آسیب شدند.

برخی‌‌ها زیرآوار گرفتار شدند و آنقدر زجر کشیدند که روح شان پرواز کرد و از دنیای فانی به سرای باقی شتافتند، برخی‌ دیگر خود نجات یافتند اما والدین، طفلکان و اعضای خانواده‌شان در آوار مانده و جان دادند.

برخی‌ها هم خانه فقیرانه و کلبه خشتی‌شان را از دست دادند.

اکنون مردم زلزله زده و داغ دیده منتظر یاری و کمک همه ما هستند، هر یک از ما در حد توان خود برای یاری رساندن به آنان تلاش کنیم.

شاید یک‌ سخن خطیب، یک کلمه ادیب، یک کاسه غذای گرم و یک لیوان آب سرد و‌ یک پتوی نرم و … جانی را نجات دهد و مانع مرگ مسلمانی شود.

برادر خطیبم هنگام آنست که با نطق و زبانت به یاری آسیب دیدگان بشتابی!

برادر ادیبم زمان آنست که جوهر و قلمت درد مردم زجر کشیده انعکاس دهد و عمق فاجعه را بیان کند.

برادر مجاهدم، مردم غمزده و مصیبت دیده به دستان پرتوان و بازوان قدرتمند تو می‌نگرد تا بیل و کلنگ به دست بگیری و‌ افراد گرفتار را برهانی و اجساد مدفون شده را پیدا کنی و در انتقال مجروحان و تشییع پیکر جان‌باختگان کمک کنی.

برادر مسؤل و صاحب منصب، چشم امید مردم به اقدام شما دوخته است تا بستر راحت و آسایش را ترک کنی و در کنار مردم در میان ویرانه بمانی و‌ برای حل مشکلات آنان تلاش کنی، بلی مسؤلیت تو آنست که اوضاع را مدیریت کنی، منابع مالی مورد نیاز را پیدا کنی و مهمتر از همه آن که کمک‌های مردمی را با حکمت و امانت و تقوا و خداترسی بین مستحقان واقعی توزیع کنی.

بلی در این مصیبت وارده همه ما باید با دلسوزی و شفقت به مسؤلیت خود عمل کنیم تا ملت و مردم ما از از محنت و مصیبت به سلامتی عبور کنند، رنج دیده‌ها و مصیبت زده‌ها مورد تفقد قرار گیرند و نیازمندان مورد رسیدگی قرار گیرند.