ایجاد ملیشه‌های قومی؛ تکرار تجربه‌های ناکام

سخن‌روز: پس از پیشروی‌های نظامی امارت اسلامی و شکست فاش ارگان‌های دفاعی و امنیتی اداره کابل؛ عده‌ای از جنگ‌سالاران تجرید شده‌ی این اداره، به دسیسه‌ی جدید ملیشه‌سازی تحت عنوان خیزش‌های ملی آغاز کرده اند. این جنگ‌سالاران که در آغاز اشغال امریکایی نیز نقش ماین‌پاکی از مسیر اشغالگران را انجام می‌دادند و بر خلاف امارت اسلامی […]

سخن‌روز:

پس از پیشروی‌های نظامی امارت اسلامی و شکست فاش ارگان‌های دفاعی و امنیتی اداره کابل؛ عده‌ای از جنگ‌سالاران تجرید شده‌ی این اداره، به دسیسه‌ی جدید ملیشه‌سازی تحت عنوان خیزش‌های ملی آغاز کرده اند.

این جنگ‌سالاران که در آغاز اشغال امریکایی نیز نقش ماین‌پاکی از مسیر اشغالگران را انجام می‌دادند و بر خلاف امارت اسلامی به کار برده شدند، اکنون یکبار دیگر می‌خواهند برای دوام قدرت فاسد شان، دست به کارهای شومی بزنند.

از میان این جنگ‌سالاران؛ عطا نور در شمال و اسماعیل‌خان در هرات علاقه‌ی زیادی به این توطئه دارند و با استفاده سوء از نام مجاهدین پیشین می‌خواهند یکعده مردم ساده‌لوح مناطق خود را فریب بدهند.

این جنگ‌سالاران تاریخ‌گذشته باید درک کنند که ملت مسلمان افغانستان درک این را دارند که دسایس شما علیه دین و میهن را خنثی بسازند.

آن‌ها می‌دانند که شما کسانی هستید که در آغاز اشغال نیز اشغالگران را برای کوبیدن کشور خود یاری دادید و در شکنجه کردن افغان‌ها در پهلوی آن‌ها ایستاده بودید.

اکنون که آن‌ها با همه نیرو و قدرت شان در برابر مقاومت بر حق جهادی ملت مؤمن افغان‌زمین شکست خورده اند و در حال خروج از افغانستان هستند، شما نباید در برابر اراده‌ی ملت مجاهد خود توطئه‌گری کنید و هموطنان را اذیت دهید.

ملت مسلمان افغانستان که به نصرت خداوند متعال و در نتیجه‌ی قیام ایمانی خود، افغانستان را از چنگال اشغال نجات داده اند، توان از بین بردن تلاش‌های تخریب‌گرانه‌ی شما را هم دارند.

ملیشه‌سازی‌های شما به نام خیزش‌ها و قیام‌های ملی، در حقیقت تکرار تجربه‌های ناکام است، که به هیچ صورت به شما و پشت‌پناهان تان سودی رسانده نمی‌تواند.

راه بهتر برای شما اینست که با استفاده از عفو و درگذر امارت اسلامی در پهلوی ملت خود ایستاده شوید و به مردم خود خدمت واقعی بکنید.

وگرنه، ملت افغانستان عملکرد و دستاوردهای شما پیش از اشغال و در جریان اشغال را دیده اند و دیگر هرگز بر شما باور نمی‌توانند و نه هم از شما امید نقش مثبت برای سرنوشت کشور را دارند.