ایام همیشه به کام‌تان نخواهد بود!

نویسنده: ابوصهیب بیش از سه ماه است که غزه با تمام مظلومیت شاهد نسل‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی در خاک‌ خود است و روزبه‌روز بر تعداد شهداء، مجروحان و معلولان اضافه می‌گردد. با وجود این‌که رژیم اسرائیل چندین هزار از مسلمانان آن دیار را به خاک‌و‌خون کشیده و بیشتر خانه‌ها را ویران کرده است، هنوز دست […]

نویسنده: ابوصهیب

بیش از سه ماه است که غزه با تمام مظلومیت شاهد نسل‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی در خاک‌ خود است و روزبه‌روز بر تعداد شهداء، مجروحان و معلولان اضافه می‌گردد. با وجود این‌که رژیم اسرائیل چندین هزار از مسلمانان آن دیار را به خاک‌و‌خون کشیده و بیشتر خانه‌ها را ویران کرده است، هنوز دست برنمی‌دارد و همچنان بر ظلم و تعدی خود مصر است. بایدهم مصر باشد؛ زیرا کسی برای جلوگیری آن کار مفیدی انجام نداده است، و او نیز که پشتیبانی کشورهای غربی، به ویژه آمریکا را با خود می‌بیند، بیشتر مغرور گشته و افسارگسیخته‌تر عمل می‌کند.

 

سوال این‌جاست که مگر مردم غیرنظامی غزه چه گناهی دارند که به این طرز وحشت‌ناک، هدف موشک‌ها و گلوله‌های این رژیم غاصب قرار می‌گیرند؟ ملتی که سالیانِ‌سال به لطف سکوت سازمان‌های به اصطلاح حامی مردم، تحت ظلم و بی‌عدالتی بسر می‌بردند و سرزمین‌شان تکه‌تکه شد، اکنون شاهد ریشه‌کن‌شدن، ویرانی خانه و کاشانهٔ آن‌ها هستیم، آن‌هم به‌دون هیچ‌گونه تقصیری در جنگ علیه این رژیم نامرد. به‌نظر می‌رسد که از آن‌جا‌یی که صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این مردم تا وقتی‌که حق خود را نگیرند دست‌بردار نمی‌شوند، قصد این را دارد که به کلی از بین‌شان ببرند؛ ولی هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد!

 

درست است که غزه اکنون به یک کشتارگاه تبدیل شده است و جوانانش پرپر می‌شوند؛ ولی خون شهدای این دیار به هدر نمی‌رود و با کشتن هر یکی از آن‌ها، ده‌ها تن دیگر تازه جوانه می‌زنند و جان خود را برای وطن خود می‌دهند و آزادی را برای این سرزمین مبارک به ارمغان می‌آورند و این خواست خداوند متعال است؛ زیرا آزادی به‌دون قربانی‌دادن امکان‌پذیر نیست و هرکسی که عکس این گمان را دارد، باید بداند که خود را فریب می‌دهد.

 

یهودیان غاصبی که اکنون به سلاح‌های مدرن خود می‌نازند و مرتکب انواع ظلم و استبداد می‌شوند، باید بدانند که روز محاسبه فراخواهد رسید؛ روزی که قدرت به دست همین مظلومان بی‌دفاع می‌رسد و آن‌ها حتی سوراخی برای پنهان‌شدن نخواهند یافت؛ زیرا در آن روز هیچ چیزی به نفع آن‌ها نخواهد بود و حتی سنگ‌ها و درختان نیز مسلمان را صدا می‌زنند که: ای مسلمان! این‌جا یهودی‌ای پنهان شده است، بیا او را بکش، و این روز زیاد دور نیست. پس از صهیونیست‌ها، منتظر عذاب‌های الهی باشید؛ زیرا ایام همیشه به کام‌تان نخواهد بود.