انیمیشن‌های توهین‌آمیز

صارم محمود انیمیشن‌های مزخرف و توهین‌آمیزی  را این روزها می‌بینیم که در صفحات مجازی با سرعت بسیار زیادی می‌چرخد و بسیاری فقط با اینکه جنبه طنز دارد و غافل از این که دین، شعایر دین، جایگاه علم و علما را به سخره گرفته است، از این فیلم‌ها به عنوان نقلی برای شیرینی مجلس شان استفاده […]

صارم محمود

انیمیشن‌های مزخرف و توهین‌آمیزی  را این روزها می‌بینیم که در صفحات مجازی با سرعت بسیار زیادی می‌چرخد و بسیاری فقط با اینکه جنبه طنز دارد و غافل از این که دین، شعایر دین، جایگاه علم و علما را به سخره گرفته است، از این فیلم‌ها به عنوان نقلی برای شیرینی مجلس شان استفاده می‌کنند.

ای‌ کاش اندکی می‌اندیشیدند که این انیمیشن‌های مزخرف نه تنها مجاهدان راه حق را به سخره گرفته است، بلکه گاها دیده می‌شود به شعایر اسلامی، جایگاه علم، مدارس دینی و علمای معزز نیز اهانت می‌کند.

بدون شک با بالارفتن گراف جنگ، تنور جنگ‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز گرم می‌شود، لیک ای کاش در این گیرودار ذره‌ای هم از اخلاق رسانه‌ای و سواد تبلیغاتی استفاده می‌شد و ای کاش این خصم کینه‌توز می‌دانست هیچ‌کسی با توهین و بی‌ادبی راه بجایی نبرده و گره از مشکلی نگشوده و آتشی را خاموش نکرده است.

و ای کاش ملت عزیز افغان و جوانان فهیم آن می‌دانستند هر عنتر و منتری و هر هتاک و بی‌ادبی که بعنوان کمیدین معرفی می‌شود، کمیدین نیست و هر توهینی که به شکل طنز و کمیدی به بار می‌آید، طنز نیست.

و ای کاش رسانه‌های زرخرید به این نبوغ عقلی می‌رسیدند که برای سرکوب‌کردن خصم، نیازی نیست به شعایر بیش از میلیون‌ها افغانِ مسلمان توهین کرد و جنت و دوزخ را به سخره گرفت و مدارس دینی را به دارالانتحار و علما را به مربیان و شستشودهندگان فکریِ انتحاریان معرفی کرد و با این انیمیشن‌های مزخرف قلب‌های مسلمانان را جریحه‌دار و خاطرشان را مکدر کرد.

هر روز که می‌گذرد، بیشتر برای ملت مسلمان افغان واضح می‌شود که سکولاران کینه‌توز، نه تنها دشمن طالب‌اند، بلکه دشمن علما، دین و انسان‌های متدین‌اند.

فعالیت‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای‌ شان نه تنها بر محور طالب‌ستیزی بلکه بر محور دین‌ستیزی می‌چرخد؛ این‌که سعی دارند علمای عزیز را با ترور، مدارس دینی را با بمب‌بار، طلاب علم را به بهانه‌های واهی با به زندان کشیدن، از بین ببرند، این یعنی جنگ با دین، علما، مدارس دینی و یعنی جنگ با تک‌تک مسلمانان افغان.

تاریخ این را به ثبوت رسانده است که هر گروهی که در مقابل شریعت پاک محمدی قدعلم کرده است، فرجامش زباله‌دان گندیدهٔ تاریخ بوده است؛ زیرا:

چـراغی را کـه ایـزد بـر فــروزد
هر آنکس پف کند ریشش بسوزد