امواج شرارت‌های تبلیغاتی؛ بقای اجیران یا پیروزی فاتحان؟

احمد راشد قطغنی در پی فتوحات گسترده‌ی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان، سرا‌سیمگی و دست‌و‌پاچه شدن دستگاه فاسد و مزدور اداره کابل، بیشتر از هر زمانِ دیگر محسوس و آشکار شده است. در‌ماندگی شرم‌آور و ذلیلانه‌ی این مجموعه‌ی شرور و جنایت‌کار، واقعیتی است که جهان، ملت افغانستان و هر وجدان بیدار و منصف، به آن پَی […]

احمد راشد قطغنی

در پی فتوحات گسترده‌ی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان، سرا‌سیمگی و دست‌و‌پاچه شدن دستگاه فاسد و مزدور اداره کابل، بیشتر از هر زمانِ دیگر محسوس و آشکار شده است. در‌ماندگی شرم‌آور و ذلیلانه‌ی این مجموعه‌ی شرور و جنایت‌کار، واقعیتی است که جهان، ملت افغانستان و هر وجدان بیدار و منصف، به آن پَی برده است.

آنچه را که مبتنی و با استناد بر واقعیت‌های موجود جامعه می‌خواهم بیان کنم، در محور خوش‌خیالی‌های کاذب و نَوا‌های میان‌تهی اجیران وابسته به دستگاه ترور و ویرانیِ اداره‌ی فاسد کابل است که از حلقوم سکولار‌های دین‌ستیز، باند‌های مافیایی، سر‌دسته‌های حلقات پخش فساد،  رسانه‌‌های بی‌گانه، و افراد مزد‌بگیر، بیرون داده می‌شود. این گروهک قاتل و حریص قدرت و ثروت؛ پس از در‌ماندگی و سقوط سنگین در میدان‌های مختلف نظامی و سیاسی، کار‌زار از تبلیغات شرارت‌انگیز را در پیش گرفته و هنوز امید بقا و هوای پیروزی را به سر دارند. همه می‌دانند، شما می‌دانید و ما هم می‌دانیم که مفتضحانه‌ترین شکست را متحمل شده اند. ملت مجاهد، بساط و سفره‌ی خیانت و جنایت شان را بر‌چیده اند. فرصت را به گونه کامل از داده اند. ایجاد هیاهوی تبلیغاتی ره به جای نخواهد، برد.

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان، یک‌روزه به این جایگاه اجتماعی و مردمی نرسیده اند. این محبوبیت گسترده مردمی، حاصل بیست سال، همراهی و همنوایی با مردم است. فتوحات و پیروزی‌های حیرت‌انگیز که جهانیان را متعجب ساخته است، ثمره‌ی بیست سال، جان‌فشانی، مقاومت، شهادت و ایستادگی برای دفاع و حراست از مردم، میهن، ارزش‌های دینی، فرهنگی و تاریخی، است. پیروزی‌های نجات‌بخش، هدیه‌ و تحفه‌ی از جانب کشور‌ها و ساز‌مان‌های قدرتمند جهان نیست، بلکه پیامد‌های تطبیق شریعت، احیای عدالت، مبارزه با لشکر‌های طاغوتی، بوده است.

با اندک آشنایی به تاریخ، در‌میابیم که نهضت‌ها و جنبش‌های مردمی، پیروزی‌های خویش را جشن گرفته و سفاکان، اجانب، و مزدوران با رو‌سیاهی تمام دفن تاریخ شده اند. یقینا حلقات جانی، مزدور و عاملان پخش عیاشی و فساد که با راه‌اندازی موج از تبلیغات بی‌مایه و کور، امید کاذبانه‌ی بقا و پیروزی دارند، در توهّم بسر می‌برند. ملت مجاهد افغانستان پیروز شده است. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان، فاتحان میدان‌های جهاد و سیاست است. کاروان‌های شهادت و مجاهدت، پیروز شده است. عنقریب، درفش سفید رنگ، امارت اسلامی افغانستان، در سراسر کشور، به اهتزاز در‌خواهد آمد.