تحلیل

امارت اسلامی و رسانه‌های مغرض!

دشمن بعد از شکست فاحش در میدان جنگ، بی‌طرف ننشسته و در مقابل پول، اشخاصی را در رسانه‌های صوتی و تصویری گماشت، تا با راه‌اندازی دسیسه‌های جدید، برای بدنام‌سازی این نظام کار کنند

از روزی که دنیا بنا گردیده است، مقابلهٔ میان حق و باطل جاری‌ست. گاهی الله متعال به باطل از روی استدراج مهلت داده؛ اما وقتی که عذاب خود را بر آن نازل کند، دیگر راه خلاصی برای اهل آن، باقی نخواهد ماند.

در گذشته نیز، معاندین و مغرضین با کشیدن راه‌ها و پلان‌های مختلف به خاطر سرکوب پیامبران و اولیای الهی، بی‌کار ننشسته، با راهبردهای مختلف در صدد بدنامی و منزوی‌نمودن آن‌ها بودند.

اگر به تاریخ بیست‌سال اشغال افغانستان عزیز توسط آمریکا و دیگر هم‌پیمانان آن نیز نظر شود، دیده می‌شود که دشمن بزدل و مکار در این دو دهه، با راه‌اندازی رسانه‌های صوتی، تصویری، احداث شبکه‌های رادیوی و کانال‌های تلویزیونی و همچنان از طریق صفحات اجتماعی، به خاطر مغشوش ساختن اذهان مردم و جهانیان و نشان‌دادن چهرهٔ خشن از امارت اسلامی، از هیچ‌نوع راهبردی دریغ نورزیده و از هر طریق ممکن، برای بدنام‌ساختن امارت اسلامی، کوشیدند.

دشمن بعد از شکست فاحش خود و پای‌سبک‌کردنش از میدان جنگ، بازهم بی‌طرف ننشسته و در مقابل پول، افراد و اشخاصی را در رسانه‌های صوتی و تصویری گماشت، تا با راه‌اندازی دسیسه‌های جدید، برای بدنام‌سازی این نظام کار کنند، که طی سه‌سال گذشته، شاهد آن بودیم.

مغرضین از هر طریق ممکن دنبال این هستند که تمامی خطرات وارده به جهانیان را، به امارت‌ اسلامی برچسب بزنند، چنان‌که چند روز پیش در کشور روسیه حمله‌ای انجام گرفت و افراد ردهٔ اول کشور مذکور، کشور سومی را متهم به این حمله کردند؛ اما رسانه‌ها و غلامان زرخریدی که دنبال یک جنگ دیگر در افغانستان هستند -تا باری‌دیگر زمینهٔ چور و چپاول برای‌شان میسر شود- در پی تحریف واقعیت‌ها هستند. این رسانه‌های مغرض، اخبار را به گونه‌ای تحلیل می‌کنند که گویا حملهٔ مذکور در افغانستان طراحی شده است.

این‌ها چنان دچار انحطاط فکری شده‌اند که به خاطر منافع شخصی خویش، در مقابل بخش اندکی از پول، می‌خواهند منافع ملی و ارزش‌های اسلامی کشور خود را پیش پا بزنند؛ ولی همهٔ این‌ها باید بدانند که کشورهای منطقه، خودشان بهتر می‌دانند که این‌گونه حملات توسط چه افرادی در کشورهای‌شان طرح‌ریزی می‌شوند. پی در نتیجه، نیازی به گوش‌زدشان نیست.