امارت اسلامی و تهاجم مخالفین

نویسنده: ابوصهیب حکومت سابق افغانستان، از آن‌جایی که با کشورهای غربی مخصوصا آمریکا خصومتی نداشت، غربیان نیز با وی مشکلی نداشتند و دولت‌مردان آن در آسایش به سر می‌بردند؛ البته با پول‌های بیت‌المال و حق مسلّم مردم رنج‌دیده که شبانه‌روز زیر بمباردمان‌های دشمن قرار داشتند و هیچ‌گونه امیدی به دولت خود که اجیر دشمن بود، […]

نویسنده: ابوصهیب

حکومت سابق افغانستان، از آن‌جایی که با کشورهای غربی مخصوصا آمریکا خصومتی نداشت، غربیان نیز با وی مشکلی نداشتند و دولت‌مردان آن در آسایش به سر می‌بردند؛ البته با پول‌های بیت‌المال و حق مسلّم مردم رنج‌دیده که شبانه‌روز زیر بمباردمان‌های دشمن قرار داشتند و هیچ‌گونه امیدی به دولت خود که اجیر دشمن بود، نداشتند و زندگی‌شان را با ترس و فقر می‌گذارندند.

غربی‌ها که از حکومت مذکور، کاملا راضی بودند، هیچ‌گاه فردی از افراد آن را محکوم یا تحریم نکردند؛ زیرا همهٔ‌شان در خدمت‌ آن‌ها بوده و در کارهای دولتی، به‌جای درنظرداشت مصالح افغانستان، مصالح غرب را مدنظر قرار می‌دادند و طبق دستورات آنان جلو می‌رفتند؛ بنابراین مشکلی هم تهدیدشان نمی‌کرد و با اختلاس‌های چند میلیاردی، مشغول زندگی خود بودند.

اما از زمان حاکمیت نظام امارت اسلامی و زیر پرچم‌قراردادن افغانستان توسط آن، با وجود این‌که افغانستان در بسیاری موارد پیش‌رفت کرده و حالش بهبود بافت، بازهم در بعضی موارد مشکلات تازه‌ای همانند تحریم‌ها و تهدیدها به وجود آمد، آن‌هم با بهانه‌تراشی‌های دروغین غربیان که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد؛ اما دشمنان این نظام که در واقع دشمنان‌ دین‌مان هستند، بر آن موارد پافشاری کرده و از این طریق می‌خواهند بر کشورمان فشار وارد کنند و شکستی که از سوی مجاهدان اسلام خوردند را این‌گونه جبران کنند و کارهای بزرگ‌تری نیز انجام دهند.

غربیان با برجسته‌نمودن چند مورد حساس توسط تبلیغات رسانه‌ها در فکر این هستند که مردم جهان را نسبت به امارت اسلامی بدبین کنند و از این طریق به اهداف بزرگ‌تری برسند و برای این کار، زحمات زیادی نیز می‌کشند؛ ولی باید این را بدانند که افغانستان باری‌دیگر به عقب برنخواهد گشت و امارت اسلامی با وجود حیله‌های‌شان، سر پا خواهد ایستاد و به کسی اجازه نخواهد داد که اهدافی ضد آن را پیش ببرد.

تهاجم‌های دشمنان علیه اسلام از بدو حاکمیت آن تا کنون ادامه داشته و دشمنان از هر راه و طریقی برای مقابله با آن اقدام کرده و خواهند کرد که یکی از راه‌های مقابله با اسلام، مقابله با نظام‌های اسلامی و بدجلوه‌دادن آن برای جهانیان است؛ کاری که با دولت عثمانی صورت گرفت و بعد از فروپاشی آن، نه تنها مسلمانان، بلکه دین اسلام به غربت کشانده شد، و این حیله‌ای‌ست که دشمنان سعی در اجرای آن علیه امارت اسلامی نیز دارند که باید در این مورد به هوش بوده و تدبیر لازم را اتخاذ بکنیم.