امارت اسلامی و امنیت

نویسنده: ابوصهیب به درستی که امنیت یکی از بهترین نعمت‌های خداوند متعال بر بندگانش می‌باشد و همین احساس امنیت است که آرامش را برای مردم به ارمغان می‌آورد و در زیر سایهٔ آن می‌توانند به زندگی خود مشغول باشند، و ملتی که از نعمتِ امنیت محروم باشد، گویا از همهٔ نعمت‌ها محروم گشته است و […]

نویسنده: ابوصهیب

به درستی که امنیت یکی از بهترین نعمت‌های خداوند متعال بر بندگانش می‌باشد و همین احساس امنیت است که آرامش را برای مردم به ارمغان می‌آورد و در زیر سایهٔ آن می‌توانند به زندگی خود مشغول باشند، و ملتی که از نعمتِ امنیت محروم باشد، گویا از همهٔ نعمت‌ها محروم گشته است و تاریخ گواه است که ناامنی چه بلاهایی را بر سر بعضی از ملت‌ها آورده است و چقدر باعث تکدر خاطرشان شده است و چه بسا فرصت‌ها را به‌ سبب آن از دست داده‌اند.

کشور افغانستان (در زمان حکومت سابق) را می‌توان به عنوان نمونهٔ بارزِ ناامنی و بی‌بندوباری معرفی کرد، که به سبب آن چه فرصت‌هایی که از دست مردم این دیار به باد فنا رفت! و همهٔ این مشکلات و ناامنی‌ها برمی‌گردد به بی‌توجهی مسئولان آن زمان، که مسبب مشکلات بی‌شماری شدند؛ از جمله: پناه‌بردن مردم به کشورهای بیگانه!

ولی با روی کار آمدن امارت اسلامی و به اهتزاز درآمدن پرچم پرشکوه آن بر فراز آسمان افغانستان، باری دیگر امنیت و آرامش، آسمان این کشور را دربر گرفت و امیدی تازه به دل‌های مردم رخنه کرد؛ زیرا با نبود امنیت، زندگی‌هم لذتی ندارد و به‌غیر از ترس و استرس چیزی دیگر عاید مردم نمی‌شود.

از زمان استقرار امارت اسلامی تا کنون، کشور افغانستان شاهد دست‌آوردهای زیادی بوده است که برقراری امنیت را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین دست‌آورد معرفی کرد و به آن بالید؛ زیرا افغانستانِ سابق شاهد چنین امنیت فراگیری نبوده است، و هیچ‌گاه مردم آن از این نعمت بهره‌مند نبوده‌اند، تا برپایی امارت اسلامی!

امارت اسلامی در کنار اینکه امنیت را در کشور حاکم کرد، خدمات ارزندهٔ بی‌شمار دیگری را نیز از مردم دریغ نکرد و مسئولان جان‌برکف همواره در تلاش آن هستند که مردم از این امنیت استفاده کرده و به زندگی و کسب معاش و دیگر رفاهیات خود بپردازند؛ بنابراین باید خداوند متعال را به خاطر داشتن چنین نظامی شکرگزار باشیم و نهایتِ همکاری را انجام دهیم.