دستاوردهای امارت اسلامی

امارت اسلامی در یک نگاه/بخش پنجم

فشرده مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی طی سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

شفافیت در سکتور معدن

امارت اسلامی تلاش های قابل توجهی را برای ایجاد شفافیت در استخراج مواد معدنی انجام داده است. تدوین قوانین و مقررات استخراج معادن، مقررات قانون هایدرو کاربن ها، قانون استملاک پروژه تاپی، ارائه ۴۴ طرزالعمل و راهکار فنی و اداری برای تنظیم بهتر امور معادن، پالیسی استفاده از تولیدات داخلی در فعالیت های استخراج معادن، پالیسی استخراج طلاع و ترتیب مسوده پالیسی ذغال سنگ از دست آورد های عمده در خصوص تامین شفافیت و بهتر ساختن امور مربوط به سکتور معدن به شمار می رود.

جلوگیری از کندن کاری غیر قانونی معادن

استخراج غیر رسمی و غیر قانونی معادن مشکل عمده فرا راه تنظیم امور سکتور معدن در کشور بوده که نه تنها بالای رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی داشت بلکه باعث منازعات بی شماری در زمینه شده بود. با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، از استخراج غیر قانونی و قاچاق معادن در کشور جلوگیری به عمل آمد و استخراج غیر قانون معادن بالاثر سعی و اهتمام دلسوزانه مسئولان و قاطعیت نظام به گونه کاملا متوقف گردیده است.

به منظور جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن، علاوه بر ایجاد راهکار ها و طرزالعمل های مشخص، کمیته حفاظت از معادن و قطعه محافظتی برای تامین امنیت معادن در ولایت های مختلف کشور منجمله بدخشان، ننگرها، سرپل، پنجشیر، بامیان و لوگر، ایجاد و به کار آغاز نموده است. همچنان ایجاد کمیته حفاظت و نظارت از معادن با عضویت ۹ ارگان در ۲۴ ولایت به هدف جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن ایجاد و به فعالیت آغاز نموده که دست آورد های مملوسی نیز در پی داشته است.

در نتیجه اقدامات فوق، روند استخراج معادن به گونه قانونی تنظیم و مدیریت گردیده و از سوی دیگر عواید حاصله از استخراج معادن به گونه قابل ملاحظه نیز افزایش یافته است.

در جریان یک سال اخیر، ۱۷.۵ میلیارد افغانی عواید معدن جمع آوری شده که یک دست آورد بزرگ و قابل لمس برای امارت اسلامی افغانستان به شمار می رود و نمایانگر حکومتداری سالم و مدیریت درست استفاده معادن در کشور، می باشد.

قانونمند ساختن فعالیت های طلا شویی

فعالیت های زرشویی قبلا در ولایت های بدخشان، تخار، کندز و بغلان به گونه غیر قانونی و غیر معیاری ادامه داشت؛ با حاکمیت دوباره امارت اسلامی برای کندن کاری حرفوی و معیاری آن، طرزالعمل و راهکار ترتیب شده است. در نتیجه این تلاش ها، ۹۹ ساحه زر شویی طلا، سروی و تشخیص شده که از آن جمله برای ۷۳ ساحه اجازه نامه صادر شده و درخواستی ۲۶ ساحه دیگر تحت دوران قرار دارد.

در جریان سال گذشته، در نتیجه رسمی شدن فعالیت های زر شویی طلا در ولایت تخار، ۱۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی عواید جمع آوری گردیده و برای بسیاری از مردم محل فرصت های شغلی نیز مساعد شده که تغییرات ملموسی را در رشد اقتصاد ملی و اقتصاد خانواده به میان آورده است. برعلاوه، ۵۰۰ ساحه زر شویی طلا در ولایت بدخشان سروی و نقشه برداری شده است.

مدیریت فعالیت های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بخش مهمی از سکتور معدن را تشکیل می دهد که در گذشته هزاران نفر به طور غیر رسمی در این بخش مشغول کار بودند. امارت اسلامی به منظور قانونمند ساختن و مدیریت استخراج سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، طرزالعمل و راهکاری را برای استخراج و طی مراحل قانونی معادن، ترتیب کرده است.

ساده سازی جواز پروسس مواد معدنی

از آنجاییکه مواد معدنی زمینه رشد اقتصادی را در داخل افغانستان فراهم می کند، امارت اسلامی با توجه به اهمیت این موضوع، برای بهره برداری از سکتور معدن و به هدف تشویق و پروسس مواد معدنی، تسهیلات لازم را در زمینه صدور جوازنامه و پروسس معدن فراهم کرده است. در نتیجه ساده سازی پروسه صدور جواز، اخیراً ۲۶ شرکت جوازنامه پروسس مواد معدنی مختلف النوع از جمله سنگ مرمر، نفرایت، تالک، مواد ساختمانی و سایر مواد معدنی را از جانب امارت اسلامی دریافت نموده‌ا‌ند.

ادامه دارد…