امارت اسلامی در یک نگاه/بخش ششم

فشرده مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی طی سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

فشرده مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی طی سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

 

توسعه زراعت و مالداری برای رشد اقتصادی

از آنجاییکه افغانستان یک کشور زراعتی است و اکثر مردم آن از این طریق امرار معاش می کنند، امارت اسلامی توجه ویژه ای به حمایت از دهقانان و مالداران و حفاظت و توسعه از منابع طبیعی مبذول داشته است. وزارت زراعت کشور، طی یک سال اخیر، توجه مزیدی به رشد، انکشاف و میکانیزه ساختن زراعت و مالداری، حفاظت و توسعه منابع طبیعی، مدیریت آب از سربند الی مزرعه و تنظیم امور اراضی افغانستان داشته که فشرده از دست آورد ها را می توان قرار ذیل عنوان کرد:

الف: حمایت از دهقانان

به منظور رشد زراعت و مالداری، برای نخستین بار تمویل مالی اسلامی از طریق خدمات وکاله و مرابحه از سوی صندوق انکشاف زراعت وزارت زراعت به دهقانان و مالداران و سکتور خصوصی ارائه شده است. از بودجه ۷۵۰ میلیون افغانی تصویب شده این صندوق، در یک سال اخیر، حدود ۴۷۰ میلیون افغانی برای ۱۵۸ شرکت، کوپراتیف و انجمین و ۲۳۰۰ دهقان پرداخت شده است.

همچنان، توزیع حدود ۲۵ هزار متریک تن گندم اصلاح شده و کود کیمیاوی برای دهقانان کشور به همکاری موسسات داخلی و خارجی و مجادله علیه آفات و امراض نباتی به منظور جلوگیری از خسارات تولیدات زراعتی و کشت زار ها در ولایات شمالی از دیگر دست آورد ها در این بخش بوده که فشرده آن قرار ذیل ارائه می گردد:

تطبیق تجارب تحقیقاتی و تولید تخم های با کیفیت نباتات مختلف النوع در ۲۲ فارم تحقیقاتی

توزیع نهال های مثمر غرض احداث باغ های جدید و توزیع تخمه ها برای دهقانان

توزیع گندم برای هزاران تن از هموطنا در برنامه کار در مقابل غذا

تفتیش ساحه حدود ۳۸ هزار جریب زمین گندم بذری حهت تولید تخم بذری مادری در شش زون زراعتی کشور

ایجاد ۵۰۰ قطعه نمایشی گندم به همکاری موسسه بشردوستانه ترکیه در ۲۵ ولایت

تولید، پروسس و تصدیق ۲۴ هزار و ۴۵۱ متریک تن تخم اصلاح شده گندم

برگزاری سه نمایشگاه بزرگ محصولات زراعتی به منظور بازاریابی به محصولات زراعتی

فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ایجاد مراکز فوموگیشن در کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار برای سکتور خصوصی جهت معیاری ساختن محصولات صادراتی کشور

احداث و احیای ۶۰۰ هکتار باغ ها در ساحه کانال ننگرهار که ۳ هزار جریب آن شامل باغات زیتون می شود

بلند بردن حاصلات باغ های خرما و احداث باغ جدید خرم در مساحت ۲۵ جریب زمین در کانال ننگرهار.

ب: حمایت از مالداران

وزارت زراعت و مالداری کشور به منظور حمایت از مالداران، فعالیت های کلیدی را انجام داده که منتج به دست آورد های خوبی در زمینه شده است. فشرده این فعالیت ها قرار ذیل ارائه میگردد:

ایجاد مسلخ های معیاری، اجاره دهی مسلخ ها به سکتور خصوصی و عرضه گوشت صحی و با کیفیت به هموطنان،

تولید بیش از ۱.۵ میلیون دوز واکسین مختلف النوع و تطبیق آن بالای ۹ میلیون حیوان به منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در کشور،

تداوی بیش از ۶.۵ میلیون حیوان مختلف النوع توسط کلینیک های ساحوی این وزارت،

اجرای آزمایشات و تشخیص بیش از ۴۸ هزار سمپل امراض در لابراتوار های صحت حیوانی،

اجرای عملیه القاح مصنوع بیش از ۱۷۰ هزار راس گاو به منظور اصلاح نسل و تغییر مالداری از شیوه سنتی به شیوه معیاری،

ایجاد مراکز جمع آوری و پروسس شیر در ولایات جهت بلند بردن درآمد مالداران.

ج: بخش آبیاری و منابع طبیعی

به منظور حفاظت از کشتزار های طبیعی، آبیاری مزارع و بسط سرسبزی در کشور، برنامه های زیر طی یک سال اخیر، تطبیق شده است:

آغاز سروی اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی و دیزاین پروژه های آبیاری در ۱۲ ولایت به هزینه مجموعی ۵۰ میلیون افغانی،

اعمار چکدم ها، ذخیره های آب، سربند ها و کانال های آبیاری جهت تقویت آب های زیر زمینی و موسومی به هزینه ۱.۶ میلیون دالر در ولایت های غور، بامیان، دایکندی، بادغیس، فراه و هرات،

انجام سروی اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی کانال قریه غلام قادر واقع در ولسوالی ده سبز ولایت کابل،

تامین هماهنگی لازم با ادارات محلی به منظور جلوگیری از قاچاق چوب های چهار تراش و قطع جنگلات در کشور،

مدیریت و حفاظت از کشت زار های طبیعی نباتات طبی و گیاهان با ارزش کشور،

توجد مزید به ساحات حفاظت شده،

بذر قوریه جات در مساحت ۲۶۸ جریب زمین به منظور تولید و توزیع نهال های با کیفیت مثمر و غیر مثمر،

توزیع و غرس بیش از ۳۵ میلیون اصله نهال و قلمه از قوریه ها به منظور تقویت روند نهال شانی در کشور،

تامین هماهنگی لازم با ادارات محلی به منظور حفاظت از پسته و تولید ۱۷ هزار و ۴۹ متریک تن پسته در ۱۲ ولایت کشور،

تامین هماهنگی لازم با ادارات محلی جهت حفاظت از جلغوزه و تولید ۱۱ هزار و ۸۵۴ متریک تن جلغوزه در ۱۰ ولایت کشور،

اجاره دهی ۴۶ هزار جریب زمین امارتی به سکتور خصوصی به منظور جلب سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری کشور،

ایجاد فرصت های کاری به بیش از ۱۵۰۰ تن از جوانان تحصیل کرده کشور.

د: انجام سروی جنگلات

جنگل های طبیعی از سرمایه های ملی محسوب می شود که نقش مهم و حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا می نماید. به منظور حفظ و مدیریت این سرمایه ملی، امارت اسلامی در یک سال گذشته، سروی جنگلات را با استفاده از تصاویر ماهواره یی و فناوری (ریموت سنسنگ) انجام داد و بر اساس آمار بدست آمده، ۱.۶ ملیون هکتار زمین را جنگلات پوشانده که مجموعاً ۲.۵ در صد خاک کشور را احتوا می نماید. برعلاوه، بر اساس معلومات حاصله، مجموعاً ۳ میلیون هکتار زمین تحت پوشش گیاهی و جنگلی قرار دارد که در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، جنگلات کشور ۳۲ در صد و پوشش گیاهی ۴۰ در صد افزایش داشته است.

هـ: تسهیل سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری

یکی از مسایل مهم در رشد و تقویت سکتور زراعت و مالداری، سرمایه گذاری است، بالاثر سعی مداوم وزارت زراعت و مالداری کشور، طی دو سال اخیر، ۱۸۰ شرکت خصوصی در بخش زراعت و مالداری، مبلغ ۵ میلیارد افغانی سرمایه گذاری کرده است. برعلاوه، طی این مدت، مجموعاً ۲۴۱ پروژه به ارزش بیش از ۳۲۸ میلیون دالر امریکایی از طریق موسسات همکار در بخش زراعت و مالداری نیز تطبیق شده است.

جمع آوری حدود ۲ میلیارد افغانی عواید از رهگذر فعالیت های انجام شده، به عنوان یکی از مهم ترین دست آورد های وزارت زراعت محسوب می ش

ود.

ادامه دارد…

منبع: کتاب دست آورد ها – ارگ