امارت اسلامی

امارت اسلامی در یک نگاه/بخش سوم

فشرده مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی طی سال ۱۴۰۲ هجری شمسی   ایجاد اتحاد و همبستگی میان مردم افغانستان با حاکمیت دوباره امارت اسلامی، عدالت اجتماعی تنفیذ شده است. با تامین عدالت اجتماعی، خدمات عمومی بدون تبعیض به تمام شهروندان افغانستان ارائه گردیده است. امتیازات قومی از بین رفته و برای هیچ فردی به نام قوم […]

فشرده مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی طی سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

 

ایجاد اتحاد و همبستگی میان مردم افغانستان

با حاکمیت دوباره امارت اسلامی، عدالت اجتماعی تنفیذ شده است. با تامین عدالت اجتماعی، خدمات عمومی بدون تبعیض به تمام شهروندان افغانستان ارائه گردیده است. امتیازات قومی از بین رفته و برای هیچ فردی به نام قوم و سمت، امتیاز داده نشده است. با تامین عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض، اتحاد و همبستگی اقوام نسبت به گذشته تقویت گردیده و اختلافات قومی، زبانی و مذهبی به طور بی سابقه کاهش یافته است.

همچنین نگاه یکسان رهبری امارت اسلامی به همه باشنده‌گان کشور و رسیده‌گی به مشکلات و پیشنهادات عامه مردم از سوی مسئولان امارت اسلامی، منتج به تقویت اتحاد و انسجام مردمی در کشور شده است.

تسهیل دسترسی به اطلاعات

ریاست دفتر مقام ریاست الوزرا با توجه به اصل پاسخ‌دهی، زمینه دسترسی مردم به اطلاعات را فراهم ساخته است. در همین راستا از طریق تلویزیون ملی، روزنامه‌های دولتی، رسانه‌های خصوصی، شبکه‌های اجتماعی، کتب و جزوه‌های معلوماتی، بیلبوردها و برنامه پاسخ‌دهی دولت به ملت، همیشه از دست آوردها و کارکردهای ادارات امارتی اطلاع رسانی شده است که در نتیجه این اقدامات، مردم در داخل و بیرون از کشور، از برنامه‌ها و اجراات امارت اسلامی آگاه شده اند.

میزان پاسخگویی سخنگویان امارت اسلامی در مرکز و ولایات بالا برده شده و با حضور فعالانه آنها در رسانه‌ها و گردهمایی‌ها، به انتظارات و توقعات مردم پاسخ داده شده است. یکی از موارد مهم، هماهنگی در نهاد سخنگوی امارت اسلامی است که بیان موقف و موضع واحد را به دنبال داشته و از ایجاد هر گونه تشویش در اذهان عامه جلوگیری کرده است.

همچنان دسترسی رسانه‌ها و مردم به سخنگویان ادارات امارتی، سهل و تسریع گردیده و سبب رضایتمندی مردم از پاسخ‌دهی شده است. تامین ارتباط و هماهنگی میان سخنگویان ولایات، منتج به اطلاع رسانی دقیق و به موقع گردیده است.

حمایت از فعالیت‌های رسانه‌یی

رسانه از نگاه امارت اسلامی بهترین وسیله برای تبلیغ و آگاهی دهی در موضوعات مختلف مخصوصا فرهنگ اسلامی است. با توجه به این اصل، از رسانه‌های کشور حمایت گردیده و اجازه فعالیت برای آنان در چوکات اصول اسلامی و منافع ملی افغانستان داده شده است.

امارت اسلامی برای هیچ رسانه و خبرنگاری محدودیت وضع نکرده است. مواردی که از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای رسانه‌ها ابلاغ گردیده، مطابق به شریعت اسلامی است که باید در جامعه مسلمان افغانستان رعایت گردد.

آزادی بیان و حمایت از فعالیت رسانه‌ها در کشور، یک اصل پذیرفته شده است که امارت اسلامی از آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی پشتیبانی می‌کند. نشرات هیچ رسانه ای از سوی امارت اسلامی متوقف نشده است و اگر رسانه ای به فعالیت اش ادامه نداد، به علت قطع شدن منابع خارجی و تمویلی آن بوده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی، ضمن تسهیل کار رسانه ای، در یک سال گذشته حدود ۱۲۰ جواز فعالیت را برای رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی توزیع کرده است.

 

 

تامین روابط هدفمند

ریاست دفتر ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان که نقش پل ارتباطی میان مردم و امارت اسلامی را دارد، در یک سال گذشته با اقشار مختلف مردمی دیدار داشته و به تشریح و توضیح موضع امارت اسلامی در بعد داخلی و خارجی پرداخته است. همچنین این ریاست با نماینده‌گان کشورها و موسسات بین المللی تبادل نظر داشته و آنان را از رویکرد مثبت و سازنده امارت اسلامی در تعامل با جهان آگاه ساخته است.

در یک سال گذشته هماهنگی مفید و برقراری روابط سازنده در سطوح مختلف صورت گرفته که تلاش‌های انجام شده در این راستا، جایگاه ریاست الوزرا را به عنوان مرجع به صلاحیت امارت اسلامی، تقویت کرده است.

رسیده‌گی به شکایات مردم

امارت اسلامی با تمام توان تلاش کرده و می کند تا به هر مشکل مردم، چه از سوی ارگان‌های دولتی باشد و یا در میان خودشان، رسیده‌گی کند و راهی برای حل آن بیابد.

با توجه همه جانبه به این بخش، به مشکل و شکایت مردم به موقع رسیده‌گی گردیده و برای رفع آن گام‌های ملموسی برداشته شده است.

رسیده‌گی به شکایات و عرایض مردم از طریق اداره امور ریاست الوزرا و وزارت امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است که در یک سال گذشته در نتیجه اقدامات و تلاش‌های این دو نهاد، به هزاران شکایت و عریضه مردمی در بخش‌های مختلف رسیده‌گی شده و به قضایای غیر حقوقی مردم از این طریق نیز رسیده‌گی

شده است.

ادامه دارد…