امارت اسلامی در مسیر شکوفایی

نویسنده: میراحمد شعیب از آن‌جا که اقتصاد یکی از پایه‌های بزرگ ومستحکمِ نظام اسلامی می‌باشد تا اینکه ما بتوانیم از لحاظ اقتصاد و پیش‌رفت استقلالیت کامل داشته باشیم الحمدلله بعد از حاکمیت پرمعنویت امارت اسلامی افغانستان در کشور، امنیت کامل و سرتاسری تامین شده و کشور از هر نگاه رو به پیش‌رفت و ترقی می‌باشد، […]

نویسنده: میراحمد شعیب

از آن‌جا که اقتصاد یکی از پایه‌های بزرگ ومستحکمِ نظام اسلامی می‌باشد تا اینکه ما بتوانیم از لحاظ اقتصاد و پیش‌رفت استقلالیت کامل داشته باشیم الحمدلله بعد از حاکمیت پرمعنویت امارت اسلامی افغانستان در کشور، امنیت کامل و سرتاسری تامین شده و کشور از هر نگاه رو به پیش‌رفت و ترقی می‌باشد، خصوصا در مسیر شکوفایی و بازسازی که گام‌های مهمی برداشته شده است، و در آینده نیز گام‌هایی برداشته می‌شود، که این خود بیان‌گر این است که کشور عزیزمان رو به شکوفایی‌ست.

 

درطی چندین دههٔ گذشته کم دیده شده است که در اینقدر زمانِ کم، چنین گام‌های مهم و بنیادی در بخش اقتصاد و بازسازی در افغانستان حتی در آسیای میانه برداشته شده باشد.

 

امارت اسلامی افغانستان اصل مشکل را فهمیده و در بخش‌های سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی، تصامیم خوب و درخورِ ستایش اتخاذ نموده است وان‌شاءالله که بتواند در مدت زمانِ کم، افغانستان را به شکوفایی و ترقی کامل برساند.

 

افغانستان طی سال‌های گذشته در چنگ اشغال‌گران غربی بوده است و همیشه اقتصاد افغانستان قربانی جنگ‌های ضد اشغال شده است و تا حالا این‌چنین سر پا نبوده است، که الحمدلله اکنون به برکت وجود نظام اسلامی بازسازی و اقتصاد افغانستان رو به پیش‌رفت و ترقی می‌باشد و ان‌شاءالله در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افتتاح پروژه‌های بزرگ‌تری خواهیم بود.

 

ما به زمانِ بیشتری نیاز داریم تا این‌که بتوانیم طرح‌های بزرگ ومعیاری‌ای در حوزهٔ اقتصاد و پیشرفت بریزیم و گام‌های موثری برداریم. امارت اسلامی افغانستان را اگر با دو سال گذشته مقایسه کنیم در میابیم که امارت اسلامی تا ده‌سال بعد می‌تواند افغانستان را به جایی برساند که کسی فکرش را هم نمی‌کند.

 

نمونهٔ پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی در طی دو سال گذشته: افتتاح پروژ‌ه‌‌های سرک‌سازی در دا خل شهرها؛

ساخت کانال‌های آبی خصوصا قوش‌تیپه؛

ساخت بند‌های بزرگ آبی در ولایات مختلف کشور؛

باز‌سازی سالنگ‌ها که در دورهٔ حکومت سابق به یک رویا مبدل شده بود؛

ساخت پروژهٔ کابل جدید در داخل کابل؛

افتتاح چاه‌های نفت دریای آمو در ولایت سرپل؛

آغاز کارگیری معدن‌ها در ولایات مختلف کشور خصوصا در پنجشیر؛

ساخت شاهراه‌های عمومی کشور در ولایت‌های قندهار، زابل و غزنی؛

ساخت بندر ترانزیتی بین افغانستان و ترکمنستان و دیگر پیشرفت‌های کوچک و بزرگ در سطح کشور.