امارت اسلامی؛ رحمت الهی

نویسنده:‌ابوالمرصاد ذوالفقار نظام امارت اسلامی افغانستان را اللهﷻ حفاظت می‌کند. در جنگ بیست‌ساله که در حقیقت جنگ نابرابرِ بود، دشمن مغرور (امریکا) که تا دندان مسلح بود، با همه دبدبه‌اش در مقابل سربازان دست‌خالی امارت اسلامی افغانستان شکست خورد. این فضل و احسان پروردگار در حق این ملت ایمان‌محور و مجاهدپرور بود. قدر این نظام […]

نویسنده:‌ابوالمرصاد ذوالفقار

نظام امارت اسلامی افغانستان را اللهﷻ حفاظت می‌کند. در جنگ بیست‌ساله که در حقیقت جنگ نابرابرِ بود، دشمن مغرور (امریکا) که تا دندان مسلح بود، با همه دبدبه‌اش در مقابل سربازان دست‌خالی امارت اسلامی افغانستان شکست خورد. این فضل و احسان پروردگار در حق این ملت ایمان‌محور و مجاهدپرور بود.

قدر این نظام قرآنی را بدانیم و برای استحکام و پایداری آن از هیچ هزینۀ مادی و معنوی دریغ نورزیم و بکوشیم تا آن را جهانی سازیم؛ زیرا در شرایط کنونی چشم امید امت اسلام به همین نظام اسلامی دوخته‌شده و آینده را از آن اسلام و مسلمان‌ها با بودن همچو نظام ناب اسلامی می‌دانند.

امارت اسلامی افغانستان با وجود داشتن قدرت، از عفو کار گرفت؛ حتی اجازه‌داده نشد که کسی در پی انتقام باشد. بزرگان این حکومت ایمانی حبّ انتقام ندارند و هر کار نیک را محض رضای پروردگار انجام می‌دهند. ترحم و شفقت بزرگان امارت اسلامی افغانستان در حق مردم و ملت، یک حقیقت بوده و بیان‌گر این است که بزرگان ما در قبال مردم و ملت، خود را مسؤل می‌دانند و در انجام این مسئولیت هرگز کوتاهی نخواهند کرد.

بزرگ‌ترین نعمت الهی بعد از ایمان، امنیّت است. امروز هموطنان ما در زیر پرچم یک رنگ اسلام و تحت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در فضای کاملاً امن، با آرامش و اطمینان زندگی می‌نمایند و هیچ تهدیدی متوجه جان، مال و اولادشان نیست.

از حاکمیت کنونی هموطنان رضایت کامل دارند و برای بقای آن مخلصانه شب‌وروز دست به دعا هستند؛ چون در گذشته از چنین نعمت بزرگ محروم بودند. امروز اگر شب یا روز به هر گوشۀ افغانستان سفر نمایند امنیت‌شان توسط فرزندان راستین این میهن تأمین می‌باشد.

در همه عرصه‌ها وقتی نگاه منصفانه بیندازیم در می‌یابیم که امارت اسلامی با دوسال حاکمیت خویش دست‌آوردهای چشم‌گیری داشته و همان‌طور که برای آزادی میهن بی‌دریغ زحمت‌های زیادی را متحمل شد و همچنان برای آبادی میهن با وجود تحریم‌ها و بی‌اقتصادی‌ بدون وقفه در تلاش می‌باشد.