افغانستان در مسیر بازسازی!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی امروز افغانستان در مسیر مثبتِ آبادی و بازسازی قرار دارد و فرزندان اصیل این سرزمین بعد از فتح و پیروزی امارت اسلامی و برپایی نظام اسلامی، در راه رسیدن به اهداف و پیش‌برد کشورشان از هیچ‌نوع تلاشی دریغ نمی‌ورزند. به تازگی قرار داد ۴۴ پروژهٔ مختلف توسط کمسیون تدارکات منظور گردیده […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

امروز افغانستان در مسیر مثبتِ آبادی و بازسازی قرار دارد و فرزندان اصیل این سرزمین بعد از فتح و پیروزی امارت اسلامی و برپایی نظام اسلامی، در راه رسیدن به اهداف و پیش‌برد کشورشان از هیچ‌نوع تلاشی دریغ نمی‌ورزند.

به تازگی قرار داد ۴۴ پروژهٔ مختلف توسط کمسیون تدارکات منظور گردیده است. پروژه‌های مذکور، مربوط به وزارت‌خانه‌های دفاع ملی، امور داخله، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صحت عامه، آب و انرژی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می‌باشد، که ارزش مجموعی آن حدود ۱۰ میلیارد افغانی می‌باشد.

این پروژه‌ها شامل اعمار بند برق مایکرو هایدل پارنده پنجشیر، تکمیل امور باقی‌ماندۀ بند توری زابل، اعمار اساسی برخی از سرک‌های مهم شهر کابل، خدمات برق‌رسانی در ولایات مختلف، عرضهٔ خدمات با کیفیت و سریع انترنتی علاوه از شهرها در نقاط دوردست برای شهروندان و… هستند که با تطبیق آن برای هزاران نفر از شهروندان ما فرصت‌های کاری فراهم می‌شود. منظورشدن پروژه‌های مذکور را در راستای آبادی، بازسازی و فراهم‌کردن زمینهٔ کاری برای شهروندان، می‌توان یک گام مثبت تلقی نمود.

امارت اسلامی مصمم است تا عواید به‌دست‌آمده از بخش‌های مختلف را برای فراهم‌نمودن سهولت برای شهروندان عزیز، در راه‌های مناسب مصرف کند.

امروز در سراسر کشور، همهٔ روزه خبر از افتتاح و یا به‌بهره‌برداری‌سپردن پروژه‌های عام‌المنفعه به گوش می‌رسد که این خود نویذ و مژده‌ای برای ملت عزیزمان می‌باشد.

امارت اسلامی در مدت دو سال حاکمیتش، به‌دون هیچ‌گونه کمک خارجی، با همین عواید داخلی، برای شهروندان عزیز خدمات ارزنده‌ و بی‌سابقه‌ای را انجام داده است.

با وجود این‌که در دو دههٔ گذشته، باران دالر از کشور‌های مختلف جهان، بر دولت وقت سرازیر بود؛ اما آن‌ها برای پیش‌برد و بازسازی کشور هیچ‌نوع اقدامی نکردند و امارت اسلامی، در حالی افغانستان را فتح نمود که سرزمین‌مان کاملا به یک مخروبه تبدیل شده بود و در کوچه‌پس‌کوچه‌های کشورمان، هزاران فرد معتاد به مواد مخدر به چشم می‌خورد؛ ولی با تلاش‌های امارت اسلامی، اوضاع رو به تغییر رفت و مسئولین به بازسازی مشغول شدند و معتادها نیر تداوی شده و برای‌شان زمینهٔ کاری فراهم شد.