افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۱ میلادی

احمد فارسی ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد. ——————————– ماه مارچ سال ۲۰۲۱ نیز مانند […]

احمد فارسی

ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد.

——————————–

ماه مارچ سال ۲۰۲۱ نیز مانند دو ماه اول این سال در حالت ابهام گذشت. در این ماه گاهی سخن از جنگ زده می شد و گاهی هم اطراف دخیل در میز مذاکرات و گفتگوها با هم روبرو می نشستند. در جریان این ماه اشغالگران چندین بار تعهدات خودرا مبنی بر عدم حملات بر مجاهدین شکستاندن که در مقابل مجاهدین امارت اسلامی نیز حملات کوچکی جهت عبرت دهی بر دشمن انجام دادند. در جریان این ماه جبهات نظامی و سیاسی هر دو گرم بود. مناطقی بدست مجاهدین در آمد و دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید نیز گردید. تفاصیل اینهمه همراه با جریانات مهم دیگر را می توان تحت عناوین ذیل مطالعه کرد:

تلفات و خسارات اجیران داخلی:

در جریان ماه مارچ نسبت به تعهد شکنی دشمنان اشغالگر حملات مجاهدین هم نسبتا شدت یافت و حملات زیادی بر دشمن صورت گرفت که طی آن تعداد زیادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند. آمار رسمی این تلفات و خسارات در دست نیست اما در اینجا بگونهء مثال بعضی از تلفات در رده های متوسط دشمن را ذکر می کنیم.

به روز سه شنبه ۹ مارچ قوماندان امنیهء ولسوالی ده یک ولایت غزنی کشته شد. به روز جمعه ۱۲ مارچ یک قوماندان بلند رتبهء قول اردوی ۲۰۵ کندهار در جریان جنگ مستقیم با مجاهدین کشته شد. در همین روز یک سارنوال ریاست استئناف ولایت پکتیا نیز در خانه اش کشته شد. روز دوشنبه ۱۵ مارچ شاهد کشته شدن نمایندهء ولسوالی نوبهار ولایت زابل در مرکز این ولایت بود. به تعقیب آن به روز پنجشنبه ۱۸ مارچ یک هلیکاپتر دشمن در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک مورد حملهء مخالفین هزاره قرار گرفت که طی آن چهار پیلوت که یکی آن به رتبهء جنرالی رسیده بود و قوماندان قطعه خاص ۳۳۳ با چهار تن از کماندوهای این قطعه کشته شدند.

به روز شنبه ۲۰ مارچ عضو شورای ولایتی پکتیا و ولسوال ولسوالی تیوری ولایت غور کشته شدند. به روز شنبه ۲۷ مارچ قوماندان امنیهء ولسوالی سنگین ولایت هلمند و به فردای آن یک تن از نیروهای هوایی دشمن در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشته شدند. به روز پنجشنبه ۳۱ مارچ یک قوماندان دشمن در ولایت لوگر و یک کارمند بلندرتبهء امنیتی در ولایت کاپیسا کشته شدند.

بعضی از رویدادهای کشته شدن و تلفات در صف دشمن را می توان تحت عنوان “عملیات الفتح” مطالعه کرد.

  تلفات، آزار و اذیت ملکی:

در جریان ماه مارچ حملات دشمن بر افراد ملکی افزایش یافت. روزی نمی گذشت مگر اینکه اجیران با کمک و همکاری باداران خارجی خود مردم ملکی و بیچاره را متحمل تلفات و خسارات نسازند. در اینجا بگونهء مشت نمونه خروار بعضی رویدادهای تلفات، آزار و اذیت ملکی را ذکر می کنیم و تعداد دقیق این چنین حوادث همراه با تفاصیل آن را در راپور ویژهء که از طریق صفحه انترنتی امارت اسلامی به نشر می رسد می توان مطالعه نمود.

به سلسله تلفات و خسارات افراد ملکی به روز دوشنبه اول مارچ ۱۳ تن از افراد ملکی در ولایت بادغیس به اثر شلیک هاوان دشمن اجیر زخمی و کشته شدند. در همین روز سه برادر در یک فامیل در ولایت کابل نیز در اثر شلیک عساکر اجیر به شهادت رسیدند. به روز جمعه ۵ مارچ طیاره های نیروهای اجیر یک مدرسه را در ولایت کندهار مورد هجوم قرار دادند که طی آن تعدادی از طالبان دین و حافظین قرآن به شهادت رسیده و تعداد دیگر زخمی گردیدند. در همین روز، عساکر اجیر ۱۵ خانهء مسکونی را در ولایت کاپیسا از بین بردند. به روز پنجشنبه ۱۱ مارچ یکبار دیگر عساکر اجیر یک مدرسه را در ولایت ننگرهار مورد حملات خود قرار دادند که طی آن ده تن از حافظان قرآن کریم شهید شدند. به روز شنبه ۲۷ مارچ نیروهای اجیر در یک حمله بالای خانه های مسکونی در ولسوالی صبری ولایت خوست چندین تن از افراد ملکی بشمول زنان و اطفال را به شهادت رسانیدند.

  عملیات الفتح:

چنانچه در بالا ذکر شد در جریان این ماه حملات مجاهدین تا حدی شدت یافت و در اثر آن دشمن متحمل تلفات و خسارات قابل ملاحظه یی گردید که در اینجا به چند واقعهء آن اشاره صورت می گیرد:

به روز سه شنبه ۲ مارچ، ۱۹ تن از عساکر اجیر در جریان جنگ با مجاهدین در ولایت کاپیسا کشته شدند. روز یکشنبه ۷ مارچ شاهد کشته شدن ۱۲ تن عساکر دشمن در ولایت بلخ در جریان رویارویی با مجاهدین بود. در همین روز، نیروهای کمپاین در ولایت خوست هنگام چاپه بر مجاهدین، با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که طی آن تعداد زیادی از آنان کشته و زخمی شدند.

به روز پنجشنبه ۱۱ مارچ ولسوالی المار ولایت فاریاب به تصرف مجاهدین در آمد. به فردای آن مرکز عساکر کماندوی دشمن در ولایت میدان وردک مورد حملات شدید مجاهدین قرار گرفت که طی آن تعداد زیادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند. به روز دوشنبه ۲۲ مارچ مرکز ولسوالی چرخ ولایت لوگر نیز به دست مجاهدین افتاد. روز شنبه ۲۷ مارچ شاهد حملات شدید مجاهدین بر مرکز ولسوالی داغستان ولایت کندهار بود. به تعقیب آن به روز دوشنبه ۲۹ مارچ مرکز قطعه عملیاتی کماندوهای دشمن در هلمند تحت ضربات مجاهدین قرار گرفت که طی آن تعداد زیادی از آنان کشته و زخمی شدند. به روز پنجشنبه ۳۱ مارچ یک هلیکاپتر بلک هاک دشمن حین بلند شدن مورد هدف مجاهدین قرار گرفته و سرنگون شد. در همین روز مرکز و قوماندانی امنیت ملی در ولسوالی شیندند ولایت هرات شاهد حملات شدید مجاهدین بود.

گفتگوهای صلح:

به روز سه شنبه ۲ مارچ، خلیلزاد گفت که امریکا هرگز تصمیم خارج شدن از توافقنامهء دوحه را ندارد مگر در عین حال یک عضو کانگرس امریکایی در همین روز گفت که خلیلزاد به هدف تمدید مدت بقای اشغالگران امریکایی در افغانستان به کشورهای منطقه سفر می کند. به روز پنجشنبه ۴ مارچ قصر سفید نیز اعلان کرد که امریکا نمی خواهد در جنگ بی پایان افغانستان دخیل باقی بماند.

از سوی دیگر خلیلزاد یک طرح حکومت موقت و مشترک میان جهت های درگیر در کشور را پیشنهاد کرد که این طرح از جانب امارت اسلامی مردود شمرده شده و گفته شده است که حکومت های موقت راه حل بحران کشور نیست. از سوی دیگر به روز پنجشنبه ۱۱ مارچ وزیر دفاع امریکا گفت که جوبایدن تصمیم دارد نیروهای خودرا از افغانستان خارج کرده و این کشور را ترک گوید.

به روز پنجشنبه ۱۸ مارچ نشست ماسکو آغاز گردید که در آن هیأت هر دو جانب بر علاوه بر کشورهای دخیل در منطقه اشتراک کردند. به فردای این نشست کشورهای دخیل در نشست ماسکو قطعنامه یی را صادر کردند که در آن گفته شده بود که آنان مخالف با روی کار آمدن نظام امارت در افغانستان اند که این امر باعث واکنش شدید امارت اسلامی گردید.

خبرداری:

به روز چهارشنبه ۱۷ مارچ امارت اسلامی نیروهای اشغالگر را بعد از آنکه یکی از قرارگاههای مجاهدین را مورد بمباردمان قرار داده بودند هشدار داد که هر نوع مخالفت با توافقنامهء دوحه باعث از سرگیری جنگ خواهد شد که در آن صورت مسئول آن جانب اشغالگر خواهد بود. به تعقیب آن به روز جمعه ۲۶ مارچ یکبار دیگر امارت اسلامی در واکنش به سخنان مبهم رئیس جمهور امریکا هشدار داد که اگر امریکا طبق توافقنامهء دوحه نیروهای خودرا خارج نکند مجاهدین امارت اسلامی حملات خود بر اشغالگران را دوباره آغاز می کنند. در اواخر ماه مارچ حکومت امریکایی چندین بار بیانات متضاد در ارتباط خروج و یا بقای نیروهای خود از افغانستان صادر کرد و تا آخرین روز این ماه موقف جدی امریکا در ارتباط آشکار نشد.

ارسال نامهء توهین آمیز:

به روز یکشنبه ۷ مارچ مطبوعات نامهء شدید اللحن و توهین آمیزی را به نشر سپردند که وزیر خارجه امریکا به غنی نوشته و در آن علاوه بر اینکه غنی را در بعضی موارد امر کرده است هشدار داده است که امریکا بر خروج نیروهای خود از افغانستان غور می کند و غنی نباید مانع راههای حل و مذاکرات صلح گردد. حکومت غنی این نامه توهین آمیز را پذیرفته و ظاهرا مخالفت خودرا با آن اعلان کردند اما در عین وقت جرأت این را نکردند تا از باداران خود بپرسند که چرا مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند.