افغانستان در ماه جون ۲۰۲۱ میلادی

احمد فارسی ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد. ——————————– ماه جون سال ۲۰۲۱ ماه فتوحات […]

احمد فارسی

ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد.

——————————–

ماه جون سال ۲۰۲۱ ماه فتوحات برای مجاهدین بود. در جریان این ماه دهها ولسوالی و مراکز نظامی دشمن به تصرف مجاهدین در آمد و هزاران تن از افراد دشمن نیز به مجاهدین تسلیم شدند. از سوی دیگر در جریان این ماه تعدادی از کشورهای اشغالگر، آخرین عساکر خودرا نیز از کشور خارج کردند. تفاصیل اینهمه را همراه با جریانات مهم دیگر می توان تحت عناوین ذیل میتوان مطالعه کرد:

تلفات و خسارات اجیران داخلی:

در جریان این ماه اکثریت ولسوالی ها و مراکز دشمن بدون مقاومت به مجاهدین تسلیم شدند اما در بعض مناطقی که مقاومت رخ داد تعداد زیادی از افراد دشمن در آنجا کشته و زخمی شدند که آمار دقیق آن در دست است. اما بگونهء مثال می توان چند رویداد از تلفات دشمن را در رده های متوسط در اینجا ذکر کرد. به روز سه شنبه ۱ ماه جون یک افسر بلند رتبهء وزارت داخلهء ادارهء اجیر کابل و به فردای آن رئیس دفتر پولیس سرحدی در شهر کابل به قتل رسیدند. به تعقیب آن به روز جمعه ۴ این ماه قوماندان امنیهء ولسوالی فارسی ولایت هرات کشته شد. به روز شنبه ۵ جون قوماندانان امنیهء ولسوالی های جلگه و برکی ولایت بغلان در رویارویی مستقیم با مجاهدین کشته شدند. این روز شاهد کشته شدن یکی از قوماندان های مشهور اربکی بدخشان نیز در اثر بمباردمان بود. به روز شنبه ۱۲ جون یک قوماندان مشهور اربکی در ولایت غور کشته شد.

به روز دوشنبه ۱۴ جون قاضی محکمهء ابتدائیه ولسوالی لعل ولایت غور و دو روز بعد از این واقعه یک افسر بلند رتبهء وزارت داخله در شهر کابل کشته شدند. به روز چهارشنبه ۱۶ جون دهها تن از کماندوی دشمن بشمول دو افسر بلندرتبهء آنان که در خارج تحصیل کرده بودند در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب حین عملیات علیه مجاهدین کشته شدند. به روز دوشنبه ۲۸ جون یک آمر حوزهء پولیس در مرکز ولایت غزنی کشته شد.

از سوی دیگر به روز چهارشنبه ۹ جون یک هلیکاپتر اکمالاتی دشمن در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک مورد هدف مجاهدین قرار گرفته و سرنگون گردید. قابل یاددهانی است که در جریان فتوحات اخیر، که در پایان به تفصیل آن می پردازیم، مجاهدین به صدها عراده تانک، موترهای زره و به هزاران میل اسلحهء ثقیله و خفیفه دشمن را نیز غنیمت گرفته اند.

پیوستن به صف مجاهدین:

در جریان ماه جون هزاران تن از عساکر دشمن بعد از درک حقیقت و مایوسی از باداران خارجی خود مراکز خودرا ترک کرده و با تمام اسلحه و مهمات خود به مجاهدین تسلیم شدند. مجاهدین نیز از تسلیم شدگان استقبال گرم نموده و آنان را بعد از پرداخت کرایه و جیب خرچ رها کردند تا سالم با خانواده های خود بپیوند. سلسلهء پیوستن به صف مجاهدین تا آخرین لحظات این ماه جریان داشت.

تلفات، آزار و اذیت ملکی:

آزار و اذیت مردمی، شلیک های عمدی و بمباردمان مردم ملکی همچو گذشته ها در جریان ماه جون نیز ادامه داشت. علاوه بر این، دشمن شکست خورده بعد از اینکه ولسوالی ها را از دست داد، چندین مراکز ولسوالی و بازار ها را به شدت بمباردمان کرده و ملکیت های مردمی را به آتش زد. این حملات و بمباردمان تلفات ملکی نیز در پی داشت.

به سلسله حملات علیه افراد ملکی، به روز سه شنبه ۱ ماه جون عساکر اجیر در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار یک بازار مردمی را به آتش کشیدند. به فردای آن، عساکر اجیر شش تن از زنان و اطفال را در ولایت جوزجان در اثر شلیک مستقیم بر خانه های مردمی به شهادت رسانیدند.  به روز جمعه ۴ ماه جون، بیش از صد تن از افراد ملکی هنگامی توسط بمباردمان دشمن اجیر زخم برداشتند و تعدادی از آنان کشته شدند که یک قرارگاه بعد از فرار عساکر در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند مورد هدف دشمن قرار گرفت. مردم عام بعد از فرار دشمن از این قرارگاه جهت بدست آوردن غنایم جمع شده بودند که مورد هجوم طیاره های دشمن قرار گرفتند. به روز سه شنبه ۸ جون ۶ تن از یک خانواده در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست در اثر پرتاب توپ دشمن به خانه های ملکی به شهادت رسیدند.

به روز یکشنبه ۱۳ جون در یک عمل شنیع مماثل در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ۵ تن عضو یک خانواده در اثر شلیک اجیران داخلی به شهادت رسیدند. به روز چهارشنبه ۱۶ جون ۲۳ تن از افراد ملکی اعم از زنان و اطفال طی بمباردمان دشمن در ولسوالی خان آباد ولایت کندز شهید و زخمی شدند. به روز جمعه ۲۵ جون کماندوهای اجیر در ولسوالی ده سبز ولایت کابل ۵ تن ملکی را در نیمهء شب در خانه های شان به شهادت رسانیدند.

این رویدادها بگونهء مثال در اینجا ذکر گردید و تفاصیل تلفات ملکی را می توان در راپور ماهانهء امارت اسلامی مطالعه کرد.

عملیات الفتح:

ماه جون لله الحمد ماه فتوحات بود و این سلسله به روز جمعه ۴ ماه جون آغاز گردید. در این روز مجاهدین توانستند سه پایگاه قوی و مهم دشمن را در ولسوالی های گرشک ولایت هلمند، فیض آباد ولایت جوزجان و چک ولایت میدان وردک به تصرف در آورند. در همین روز ولسوالی ده یک ولایت غزنی، ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی و ولسوالی شینکی ولایت زابل نیز فتح گردید. به فردای آن ولسوالی های دو آب و مندول ولایت نورستان و یک پایگاه بزرگ دشمن در ولسوالی نرخ ولایت میدان ودرک به تصرف مجاهدین در آمد. روز شنبه ۶ جون شاهد فتح ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و شهرک ولایت غور بود. به روز سه شنبه ۸ جون مجاهدین توانستند به فضل خداوند متعال ولسوالی های آب بند ولایت غزنی، دولت آباد ولایت فاریاب، جغتوی ولایت غزنی و جوند ولایت بادغیس  را به تصرف خود در آورند.

به روز چهارشنبه ۹ ماه جون مجاهدین ولسوالی های چاه آب ولایت تخار و ارغنج خواه ولایت بدخشان را تصرف کردند. به فردای آن ولسوالی اشکمش ولایت تخار نیز بدست مجاهدین افتاد. به روز جمعه ۱۰ ماه جون ولسوالی قادس ولایت بادغیس فتح گردید. به روز شنبه ۱۱ ماه جون ولسوالی زارع ولایت بلخ و ولسوالی تولک ولایت غور به تصرف مجاهدین در آمد.  به روز یکشنبه ۱۳ جون ولسوالی های لاش جوین و پشترود ولایت فراه و ولسوالی ارغنداب ولایت زابل فتح گردیدند و به فردای آن ولسوالی خان آباد ولایت کندز، ولسوالی صیاد ولایت جوزجان، یک قرارگاه بزرگ ومجهز دشمن در ولسوالی اندر ولایت غزنی به تصرف مجاهدین در آمد.

به روز سه شنبه ۱۵ جون ولسوالی های چوری و خاص ارزگان ولایت ارزگان، ولسوالی انار درهء ولایت فراه، ولسوالی های سنگچارک و گوسفندی ولایت سرپل و یک پایگاه سابق امریکایی ها در ولایت ننگرهار فتح گردید. به روز پنجشنبه ۱۷ جون دو پایگاه خیلی قوی و مملوء از اسلحه و تجهیزات در ولایت های سرپل و زابل توسط مجاهدین فتح گردید. به فردای آن ولسوالی های دهنه غوری ولایت بغلان و بهارک تخار نیز به لست ولسوالی های فتح شده افزوده شد. به روز شنبه ۱۹ جون ولسوالی های مردیان ولایت جوزجان، خواجه سبزپوش ولایت فاریاب، پشتکوه ولایت فراه، خاشرود ولایت نیمروز و میرزکی ولایت پکتیا به تصرف مجاهدین در آمدند. در همین روز شهرک صنعتی ولایت بغلان و دره صوف ولایت سمنگان نیز توسط مجاهدین تصرف گردیدند. به روز یکشنبه ۲۰ جون، ولسوالی های ینگی قلعه، هزار سموچ، خواجه غار، نمک آب و چال ولایت تخار فتح گردیدند. به روز سه شنبه ۲۲ جون مطبوعات از فتح ولسوالی های امام صاحب، خان آباد، گل تپه، علی آباد و چهاردرهء ولایت کندز بر علاوه بر بندر استراتیژیک شیرخان خبر دادند. به فردای این خبر، ولسوالی های آب بند ولایت غزنی و دند پتان ولایت پکتیا به تصرف مجاهدین در آمدند. به روز چهارشنبه ۲۱ ماه جون، سخنگوی امارت اسلامی از تصرف ولسوالی های بغلان مرکزی، نهرین، خنجان، تاله و برفک و مرکز پلخمری در ولایت بغلان، قلعه ذال ولایت کندز، خاش ولایت بدخشان، میوند ولایت کندهار، چمکنی، جانی خیل، سید کرم، روحانی بابا ولایت پکتیا، شلگر ولایت غزنی، شملزی و شاجوی ولایت زابل خبر داد.

به روز پنجشنبه ۲۴ جون، ولسوالی های ازره ولایت لوگر و قره باغ ولایت غزنی نیز فتح گردید. به روز جمعه ۲۵ جون، ولسوالی های خوست فرنگ و گزرگاه نور ولایت بغلان نیز به تصرف مجاهدین در آمد. در همین روز ولسوالی های قیصار، دولت آباد، شرین تگاب، کوهستان، پشتون کوت، بلچراغ، گرزیوان، اندخوی، قرم قل، قرغان و جمعه بازار ولایت فاریاب و ولسوالی دولینهء ولایت غور نیز از لوث دشمن تصفیه گردید.

به روز شنبه ۲۶ جون ولسوالی های سیاه گرد و شینوار ولایت پروان، غورک ولایت کندهار، سیدآباد ولایت میدان وردک و فیروز ولایت سمنگان نیز به تصرف مجاهدین در آمد و به فردای آن ولسوالی های چک ولایت میدان وردک، شورتپه ولایت بلخ، رستاق ولایت تخار و مقر ولایت غزنی  نیز به مجاهدین تسلیم شدند. به روز دوشنبه ۲۸ جون ولسوالی های خوشامند ولایت پکتیکا، مقر، واغظ و خواجه عمری ولایت غزنی با دو مرکز بزرگ دشمن در ولسوالی های اندر و قره باغ بدست مجاهدین افتاد. به فردای آن ولسوالی های خاکریز ولایت کندهار، گیلان، گیرو و خوگیانی ولایت غزنی، کلدار ولایت هرات و برکی برک ولایت لوگر توسط مجاهدین فتح گردید. در آخرین روز این ماه ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا به تصرف مجاهدین در آمد.

خروج اشغالگران:

به روز سه شنبه ۱ ماه جون، ناتو اعلان کرد که فیصلهء اخراج عساکر ناتو از افغانستان تصمیم بجا بوده و بقای بیشتر در کشور به معنای امتداد جنگ و نا آرامی می باشد.  به فردای آن امریکا اعلان کرد که تا کنون ۴۴% امور اخراج نیروهای این کشور از افغانستان تکمیل شده است. به همین سلسله به روز سه شنبه ۸ جون کشور ایتالیا از اختتام ماموریت اشغال خود در ولایت هرات خبر داد. به تعقیب آن به روز چهارشنبه ۳۰ جون نیروهای اشغالگر آلمان نیز آخرین عساکر خودرا از ولایت بلخ خارج کردند که به تعقیب آن مرکز آنان توسط افراد وابسته به عطا نور چور گردید.

فرار ترجمان ها:

بعد از اینکه رسانه ها از نگرانی ها و تلاش خروج ترجمان های افغان که در جریان بیست سال گذشته در صف دشمن قرار گرفته و منحیث ترجمان اشغالگران ایفای وظیفه نمودند اطلاع دادند، امارت اسلامی افغانستان به روز دوشنبه ۷ جون طی نشر اعلامیه یی از این ترجمانان خواست تا در کشور خود باقی بمانند و با استعدادهایی که دارند در خدمت کشور قرار گیرند و امارت اسلامی هرگز از آنان انتقام جویی نمی کند و آنان در سایهء نظام امارت اسلامی در امان خواهند بود.