افغانستان در ماه اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی

احمد فارسی ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد. ——————————– در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ یکبار […]

احمد فارسی

ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد.

——————————–

در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ یکبار دیگر مجاهدین مجبور شدند تا در مقابل نیروهای اجیر به شدت بجنگند و آنان را متحمل تلفات و خسارات شدید بگردانند. در جریان این ماه علاوه بر تلفات زیاد در صف دشمن، چندین ولسوالی و مراکز مهم دشمن تصفیه گردید و تعداد زیادی از افراد آنان به صف مجاهدین پیوستند.  تفاصیل رویدادها و دست آوردهای مهم این ماه را می توان تحت عناوین ذیل مطالعه کرد:

تلفات و خسارات اجیران داخلی:

دشمن در جریان این ماه نسبت به ماههای دیگر این سال متحمل تلفات زیادی شد. در اینجا تنها به بعضی از رویدادهای تلفات در ردیف متوسط دشمن و خسارات بزرگ آن یاددهانی صورت می گیرد. به روز چهارشنبه ۷ اکتوبر ولسوال ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان و آمر امنیت ولایت بغلان کشته شدند. به فردای آن معاون زندان ولایت غزنی نیز کشته شد. به روز شنبه ۱۰ اکتوبر مجاهدین امارت اسلامی آن قوماندانی را که به اجساد شهداء مجاهدین توهین کرده بود در ولسوالی پغمان ولایت کابل به قتل رسانیدند. به روز شنبه ۱۷ اکتوبر یک قوماندان مهم اردوی اجیر در ولایت بلخ، آمر جنایی ولسوالی سالنگ ولایت پروان و قوماندان بلوک این ولایت در حوادث مختلف توسط مجاهدین کشته شدند.

به روز دو شنبه ۱۹ اکتوبر ولسوال ولسوالی میدان جاجی ولایت پکتیا و به فردای آن دو قوماندان همراه با افراد خود در ولایت های نیمروز و غزنی کشته شدند. به روز چهارشنبه ۲۱ اکتوبر آمر امنیت ولایت تخار همراه با دهها تن از عساکر و پولیس نیز در جنگ رویارویی با مجاهدین کشته شدند.  به روز شنبه ۲۴ اکتوبر مدیر امنیت ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا و به روز جمعه ۳۰ اکتوبر رئیس ارکان کندک سرحدی ولایت پکتیا کشته شد.

از سوی دیگر، به روز جمعه ۹ اکتوبر دو فروند جیت مربوط نیروهای اجیر در حالی با هم جنگیده و تباه شدند که نیروهای اشغالگر امریکایی این طیاره ها را با مسئولیت میدان هوایی کندهار به نیروهای اجیر افغان سپردند. به تعقیب آن به روز چهارشنبه ۱۴ اکتوبر دو هلیکاپتر دشمن در جریان حملات بر مجاهدین و انتقال کماندوهای زخمی با هم تصادم نموده و سرنگون شدند. طی این رویداد همه سرنشینان بشمول پیلوت ها جان باختند. روز شنبه ۱۷ اکتوبر نیز شاهد سرنگونی یک طیاره اشغالگران در ولایت کندهار بود.

  تلفات و آزار و اذیت ملکی:

به روز جمعه ۲ اکتوبر عساکر اجیر خانه های مردمی را در ولایت بلخ ویران کردند. به روز شنبه ۱۰ اکتوبر یک مسجد در اثر بمباردمان ادارهء اجیر کابل در ولایت زابل به شهادت رسید. به روز سه شنبه ۱۳ اکتوبر مردم ولایت بلخ طی تظاهراتی علیه ادارهء اجیر کابل گفتند که نیروهای اجیر خانه های مردم را مورد شلیک توپ قرار داده و آنان را مجبور به ترک خانه های شان می کنند. در همین روز ۱۱ تن از هموطنان ما در ولایت کندهار نیز بر اثر فیر هاوان اجیران شهید و زخمی شدند. به روز جمعه ۱۶ اکتوبر ولایت تخار شاهد کشته شدن ۵ تن عضو یک خانواده بر اثر بمباردمان نیروهای اجیر کابل بود. روز پنجشنبه ۲۲ اکتوبر مطبوعات از کشته شدن ۱۲ طفل که مشغول درس قرآن کریم در یک مسجد در ولایت تخار بودند به اثر بمباردمان طیاره های ادارهء اجیر خبر دادند.

آنچه در بالا ذکر گردید مشت نمونه خروار از وحشت و درندگی عساکر ادارهء اجیر کابل در مقابل ملت مظلوم و بیچاره ما است. تعداد دقیق و تفاصیل رویدادهای تلفات ملکی را در راپور ویژه آن که از طریق صفحه انترنتی امارت اسلامی به نشر می رسد مطالعه نمایید.

پیوستن به صف مجاهدین:

سلسلهء پیوستن عساکر و کارمندان ادارهء اجیر به صف مجاهدین همچنان ادامه دارد. به روز چهارشنبه ۱۴ اکتوبر امارت اسلامی طی اعلامیه یی از پیوستن حدود ۱۳۰۰ تن از منسوبین ادارهء اجیر کابل به مجاهدین در جریان ماه گذشته اطلاع داد.  در پایان نمونهء از این نوع رویدادها در جریان ماه اکتوبر را بیان می کنیم.

به روز دوشنبه ۵ اکتوبر ۷ تن از عساکر ادارهء اجیر کابل در ولایت جوزجان و یک قوماندان اربکی با ۵۰ تن افراد خود در ولایت هرات به مجاهدین تسلیم شدند. از سوی دیگر به روز جمعه ۹ اکتوبر ۷۵ تن از عساکر ادارهء اجیر در ولایت زابل در اسارت مجاهدین در آمدند. در همین روز شش تن از عساکر ادارهء اجیر در ولایت پکتیا به صف مجاهدین پیوستند. فردای آن شاهد پیوستن ۵۱ تن پولیس و اربکی در ولایت بدخشان به صف مجاهدین بود.

به روز یکشنبه ۱۱ اکتوبر دهها تن از نیروها و منسوبین ادارهء اجیر کابل در ولایت بلخ با مجاهدین یکجا شدند. به فردای آن ۴۱ فرد مسلح دشمن در ولایت های کندهار و ارزگان نیز به مجاهدین پیوستند. به تعقیب آن و به روز چهارشنبه ۱۴ اکتوبر ۱۵ تن از عساکر ادارهء اجیر در ولایت پکتیا و ۳۱ تن دیگر در ولایت خوست صف دشمن را ترک کرده و به مجاهدین تسلیم شدند.  به فردای آن قوماندان کفتر همراه با دهها ملیشه های زیر دست خود در ولسوالی نهرین ولایت بغلان صف دشمن را ترک گفت.  به روز جمعه ۱۶ اکتوبر ۲۳ تن از عساکر اجیر نیز در این ولایت به مجاهدین تسلیم شدند. به روز جمعه ۲۳ اکتوبر ۳۰ تن پولیس مسلح در ولایت کندهار با مجاهدین یکجا شدند. به روز پنجشنبه ۲۹ اکتوبر مجاهدین قوماندان امنیهء ولسوالی دهراود ولایت ارزگان را دستگیر کردند و به روز شنبه ۳۱ این ماه ۳۸ تن افراد مسلح دشمن در ولایات ارزگان و کندهار با مجاهدین یکجا شدند.

عملیات الفتح:

روز اول ماه اکتوبر شاهد حملات مجاهدین بر مرکز اوپراتیفی ولایت هلمند بود که طی آن تعداد زیادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند. به تعقیب آن و به روز شنبه ۳ اکتوبر مرکز ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار مورد حملات شدید موتر بم قرار گرفت که طی آن علاوه بر ویران شدن تعمیر این ولسوالی تعداد زیادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند. به روز چهارشنبه ۷ اکتوبر یک مرکز نیروهای مشترک در ولایت هلمند مورد حملات مجاهدین قرار گرفت که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید شد. در همین روز ولایت زابل نیز شاهد کشته شدن حد اقل ۷ پولیس در جریان رویارویی با مجاهدین بود.

به روز یکشنبه ۱۱ اکتوبر حوزهء چهارم امنیتی لشکرگاه بدست مجاهدین فتح گردید و به فردای آن مجاهدین به حوزهء سوم این شهر داخل شدند. در همین روز ولسوالی کرخ ولایت هرات و یک پوستهء مهم دشمن در ولایت تخار نیز به تصرف مجاهدین در آمد. به روز پنجشنبه ۱۵ اکتوبر مرکز پولیس در ولایت زابل توسط بم انفجار داده شد و در عین حال یک کندک مهم دشمن در ولایت هرات به تصرف مجاهدین در آمد. به روز یکشنبه ۱۷ اکتوبر ۲۳ عسکر ادارهء اجیر در جریان نبرد در مرکز ولایت بدخشان توسط مجاهدین اسیر گردیدند. به فردای آن ولایت غور شاهد حملهء موتر بم بر قوماندانی امنیهء ولایت غور بود که طی آن این قوماندانی کاملا منهدم و دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید گردید.

روز جمعه ۲۳ اکتوبر شاهد فتح ولسوالی اشکمش ولایت تخار بود. روز سه شنبه ۲۷ اکتوبر شامل حملات شدید مجاهدین بر مرکز نیروهای ویژه ادارهء اجیر در ولایت خوست بود که طی آن دهها تن از آنان کشته و زخمی شدند.

نزده سال اشغال:

روز چهارشنبه ۷ اکتوبر مصادف بود با نزدهمین سالگرد اشغال کشور توسط نیروهای امریکایی و دوستان ائتلافی صلیبی آنان. نزده سال قبل از امروز افغانستان توسط بیشتر از ۵۰ کشور با همکاری کشورهای همسایه در حالی اشغال گردید که اشغالگران و همکاران آنان گمان می کردند افغانستان را در مدت کمتر از یکماه تسخیر نموده و حکومت دست نشاندهء خودرا در آن نصب می نمایند. این جنگ نزده سال ادامه پیدا کرد و بالاخره دشمن مجبور شد تا در مقابل مقاومت ملت مجاهد زانو بزند و راه صلح و مذاکرات را برای خروج نیروهایی خود اختیار کند.